ОСОБЛИВОСТІ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ІНДЕКСІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В СУЧАСНІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Автор(и)

  • В.К. Тащук
  • Р.А. Нестеровська
  • В.О. Kалараш

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.4.74.2020.11

Ключові слова:

серцева недостатність, лімфоцити, співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів

Анотація

Мета роботи – дослідити особливості розподілу гематологічних індексів у
пацієнтів із серцевою недостатністю.
Матеріали та методи.Проаналізовано дані 26 історій хвороб із діагнозом ІХС.
Стабільна стенокардія ІІ-ІІІ функціонального класу (ФК), дифузний кардіосклероз,
що у 17 пацієнтів ускладнені синдромальними проявами СН ІІ-ІІІ ФК за НьюЙоркською aсоціацією серця (NYHA), з яких сформували групу 1, та 9 пацієнтів
без проявів СН (група 2). З гематологічних маркерів використовували: індекс
відношення лейкоцитів до швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ): Л/ШОЕ =
Л × ШОЕ / 100; індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (Н/Лі); індекс
відношення лімфоцитів до моноцитів (Лі/Мо); індекс співвідношення лімфоцитів
і еозинофілів (Лі/Е).
Результати. Під час аналізу даних встановлено, що пацієнти групи 1, на відміну
від пацієнтів групи 2, мали суттєво вищий загальний рівень лейкоцитів (7,96±1,73)
× 109 порівняно (4,22 ± 0,24) × 109; p<0,05 за рахунок більшого числа нейтрофілів
(69,41 ± 6,21) %, ніж у групі 2 (51,78±1,79)%, p<0,05, а також визначено нижчий
рівень лімфоцитів у групі 1 (22,06±4,07)% проти групи 2 (38,55±1,01)%, p<0,05.
При гендерних дослідженнях у чоловіків відзначається вищий рівень еозинофілів
(4,12±0,83)% на відміну від жінок (1,56±0,73)%; p<0,05 та нижчий рівень лімфоцитів
(18,38±1,69) % проти (25,33±2,24)%, p<0,05, а у жінок спостерігався вищий рівень
загальних лейкоцитів (9,36±0,66)×109, ніж у чоловіків (6,36±0,99)×109, p<0,05,
зокрема, лімфоцитів. Аналіз гематологічних індексів показав, що спостерігається
статистично значима різниця при визначенні індексу Н/Лі, який був підвищений у
пацієнтів групи 1 (3,28±0,78) у.о проти групи 2 (1,34±0,05) у.о, p<0,05.
Висновки. При гендерних зіставленнях відзначається вищий рівень лімфоцитів
у жінок порівняно з чоловіками. Це дає нам змогу припустити, що жінки менш
схильні до системного запалення. Зростання індексу відношення Н/Лі пов’язано
з тяжчими серцево-судинними наслідками у хворих на ішемічну хворобу серця,
ускладнену серцевою недостатністю.

Посилання

Yang YL, Wu CH, Hsu PF, Chen SC, Huang SS, Chan WL,

et al. System-ic immune-inflammation index (SII) predicted

clinical outcome in patients with coronary artery disease. Eur J

Clin Invest [Internet]. 2020[cited 2020 Dec 14];50(5):e13230.

Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/

eci.13230 doi: 10.1111/eci.13230

Akşıt E, Çıl ÖÇ. Olfactory Dysfunction in Patients with Ischemic

Heart Failure. Acta Cardiol Sin. 2020;36(2):133-9. doi: 10.6515/

ACS.202003_36(2).20190812B

Borovac JA, D'Amario D, Bozic J, Glavas D. Sympathetic nervous

system activation and heart failure: Current state of evidence and

the pathophysi-ology in the light of novel biomarkers. World J

Cardiol. 2020;12(8):373-408. doi: 10.4330/wjc.v12.i8.373

Rekalova EM, Panasyukova OR, Koval NG. Zastosuvannia

leikotsytarnykh indeksiv pry imunolohichnii otsintsi aktyvnosti

zapal'noho protsesu u khvorykh na khronichne obstruktyvne

zakhvoriuvannia lehen' [The use of leukocyte indices in

immunological evaluation of inflammatory activity in patients

with chronic obstructive pulmonary disease]. Astma ta Alerhiia.

;1:27-33. (in Ukrainian)

Ashry M, Hafez R, Atef EM. Predictive value of neutrophilto-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in

decompensated heart failure. Egypt J Intern Med. 2019;31(3):353-

doi: 10.4103/ejim.ejim_101_18

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-21

Номер

Розділ

Статті