ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЗМІНИ РІВНЯ КИСЛОТНОСТІ, РІВНЯ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ І КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ У ВИГЛЯДІ ПЕЧІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ НЕАТРОФІЧНИМ ГАСТРИТОМ ДО І ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ ПРОТОННОЇ ПОМПИ

Автор(и)

  • A.O. Авраменко

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.4.74.2020.18

Ключові слова:

хронічний неатрофічний гастрит, хрхеликобактерна інфекція, печія

Анотація

Мета роботи – вивчити закономірність зміни рівня кислотності, рівня
гелікобактерної інфекції та клінічного прояву - печії – у пацієнтів із хронічним
неатрофічним гастритом до і після лікування, до якого не входили інгібітори
протонної помпи.
Матеріали та методи. Проаналізовано результати комплексного обстеження
38 пацієнтів з хронічним неатрофічним гастритом, що страждали на
печію, до і після лікування, до якого не входили інгібітори протонної помпи.
Комплексне обстеження до лікування містило покрокову рН-метрію,
езофагогастродуоденоскопію, подвійне тестування на гелікобактерну інфекцію
(уреазний тест і мікроскопування забарвлених мазків-відбитків) із використанням
біоптатів слизової з 4-х топографічних зон шлунка; гістологічні дослідження
слизової шлунка, матеріал для яких брали з тих же зон, що і ХЕЛІК-тест. Після
лікування здійснювали контрольну рН-метрію і ХЕЛІК-тест.
Результати. Під час проведення порівняльної характеристики отриманих даних
з'ясовано, що середній рівень кислотності після лікування зріс з гіпоацидності
помірної до гіперацидності виразної абсолютної, тоді як середній рівень ступеня
обсіменіння слизової шлунка гелікобактерною інфекцією, відстежений за рівнем
ХЕЛІК-тесту, знизився з 16,3 ± 0,12 мм до 2,4 ± 0,12 мм, а симптом «печія» зник
у 100% випадків.
Висновки. У формуванні симптому «печія» у хворих на хронічний неатрофічний
гастрит провідним фактором є рівень аміаку, що продукується гелікобактерною
інфекцією.

Посилання

Tarasova LV, Trukhan DI. Izzhoga – aktual'nye aspekty

differentsial'noy diagnostiki i lecheniya [Heartburn - current

aspects of differential diagnosis and treatment]. Meditsinskiy

al'manakh. 2013;1:91-5. (in Russian).

Pasiieshvili TM. Otsinka osoblyvostei zmin ta diahnostychnoi

informatyvnosti tsytokinovoho profiliu v osib molodoho viku z

hastroezofaheal'noiu refliuksnoiu khvoroboiu, yaka perebihaie

na tli avtoimunnoho zapalennia [The evaluation of specific

changes and diagnostic informativeness of the cytokine profile

in young patients with gastroesophageal reflux disease, occurring

against the background of autoimmune inflammation]. Modern

Gastroenterology. 2019;2:16-21. doi: https://doi.org/10.30978/

MG-2019-2-16 (in Ukrainian).

Pakhomova IG. Izzhoga: sovremennye printsipy obsledovaniya

i lecheniya patsientov [Heartburn: modern principles of

examination and treatment of patients]. Russkiy meditsinskiy

zhurnal. 2015;21:1249-52. (in Russian).

Nikiforova YaV, Tolstova TN, Cherelyuk NI. Osnovnye

polozheniya Soglasitel'noy konferentsii po diagnostike i

lecheniyu Helicobacter pylori - Maastrikht V (2015) [Key

points of the Consensus Conference on the Diagnosis and

Treatment of Helicobacter pylori - Maastricht V (2015)]. Modern

Gastroenterology. 2016;6:119-33. (in Russian).

Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA, Gisbert JP, Kuipers

EJ, Axon AT, et al. Management of Helicobacter pylori infection –

the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut. 2017;66(1):6-

doi: 10.1136/gutjnl-2016-312288

Chernobrovyy VМ, Ksenchуn OО. Pantoprazol: osoblyvosti

farmakokinetyky, kyslotopryhnichuval'noi dii, klinichnoi

efektyvnosti ta bezpechnosti zastosuvannia [Pantoprazole:

peculiarities of pharmacokinetics, acid-inhibiting actions, clinical

efficacy and safety]. Modern Gastroenterology. 2016;4:60-6. (in

Ukrainian).

Mamchur VI, Nosyvets DS. Problemy, svyazannye s

ispol'zovaniem genericheskikh preparatov pantoprazola

[Problems associated with the use of generic preparations of

pantoprazole]. Modern Gastroenterology. 2017;2:98- 101. (in

Russian).

Chernyavskyi VV. Suchasni aspekty ta «pidvodni kameni»

likuvannia Helicobacter pylori-asotsiiovanykh zakhvoriuvan'

[Current aspects and «underwater rocks» in the treatment of Н.

pylori-associated diseases]. Modern Gastroenterology. 2017;4:56-

(in Ukrainian).

Tkach SМ. Sovremennye podkhody k klassifikatsii, diagnostike

i vedeniyu bol'nykh s khronicheskim gastritom v svete

mezhdunarodnogo Kiotskogo konsensusa [New approaches to the

classification, diagnosis and management of patients with chronic

gastritis in the view of global Kyoto’s consensus]. Modern

Gastroenterology. 2016;1:110-6. (in Russian).

Tkach SМ, Onischuk LО. Rol' eradykatsii infektsii Helicobacter

pylori v profilaktytsi NPZP-hastropatii [The role of eradication

of Helicobacter pylori infection in Prevention of NSAID-induced

gastropathy]. Modern Gastroenterology. 2016;1:129-34. (in

Ukrainian).

Bezdіtko NV. Rabeprazol: novoe ob izvestnom [Rabeprazole: the

news about the famous]. Modern Gastroenterology. 2016;4:51-9.

(in Russian).

Shcherbinina MB. Dlitel'naya kislotosupressiya zheludka

ingibitorami protonnoy pompy: vozmozhnye riski, vybor

optimal'nogo preparata [The long-lasting stomach acid

suppression with proton pump inhibitors: potential risks, the

choice of an optimal drug]. Modern Gastroenterology. 2017;1:59-

(in Russian).

Kolesnikova EV, Solomentseva TA. Medikamentoznaya

profilaktika i lechenie gastropatiy, svyazannykh s priemom

nesteroidnykh protivovospalitel'nykh preparatov [The

medicamentalprevention and treatment of the gastropathy

associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs].

Modern Gastroenterology. 2016;3:65-70. (in Russian).

Vdovychenko VI, Bychkov MA, Ostroglyad AV, Bodrevych BB,

Kovalchuk GI, Demydova AL, ta in. Dosiahnennia l'vivs'koi

hastroenterolohichnoi shkoly u diahnostytsi ta likuvanni

helikobakternoi infektsii: vid konsensusu Maastrykht-1 do

Maastrykht-5 [Achievements of Lviv gastroenterological school

in diagnosis and treatment of helicobacter pylori infection:

from the consensus Maastricht-1 to Maastricht-5]. Modern

Gastroenterology. 2017;2:133-7. (in Ukrainian).

Yatsyuk SO, Palii IG, Zaika SV, Tkachuk IV. Problemni pytannia

diahnostyky, likuvannia ta kontroliu eradykatsii infektsii

Helicobacter pylori na etapi nadannia pervynnoi medykosanitarnoi dopomohy (za rezul'tatamy opytuvannia likariv

pervynnoi lanky) [Issues of concern in the diagnosis, treatment

and eradication control for the Helicobacter pylori infection at the

stage of primary healthcare (based on the results of questioning of

primary care physicians)]. Modern Gastroenterology. 2019;1:23-

doi: https://doi.org/10.30978/MG-2019-1-23 (in Ukrainian).

Shvets OV, Bondarenko ОO, Аgibalov OM, Korolyova NI,

Belyayeva NV, Ksenchin ОО. Rezul'taty mul'tytsentrovoho

doslidzhennia efektyvnosti eradykatsii Helicobacter pylori,

provedenoi zghidno z rekomendatsiiamy Maastrykhts'koho

konsensusu V [The results of multicenter study of efficacy of

Helicobacter pylori eradication therapy, conducted according

to the recommendations of Maastricht V Consensus Report].

Modern Gastroenterology. 2019;1:87-92. doi: https://doi.

org/10.30978/MG-2019-1-87 (in Ukrainian).

Avramenko AA. Dostovernost' stul-testa pri testirovanii bol'nykh

khronicheskim khelikobakteriozom pri nalichii aktivnykh

i neaktivnykh form khelikobakternoy infektsii na slizistoy

obolochke zheludka [The reliability of the stool test in the testing

of patients with chronic helicobacteriosis based on the presence of

active and inactive forms of Helicobacter infection on the gastric

mucosa]. Modern Gastroenterology. 2014;3:22-6. (in Russian).

Kimakovych VI, Nikishaiev VI, redaktory. Endoskopiia travnoho

kanalu. Norma, patolohiia, suchasni klasyfikatsii [Digestive canal

endoscopy. Norm, pathology, modern classifications]. L'viv:

Medytsyna Svitu; 2008. 208 p. (in Ukrainian).

Avramenko AA, Gozhenko AI. Khelikobakterioz

[Helicobacteriosis]. Nikolaev: Kh-press poligrafiya; 2007. 336 p.

(in Russian).

Avramenko AO, Avramenko OA, vynakhidnyky; Avramenko

AO, patentovlasnyk. Sposib testuvannia helikobakternoi infektsii

u khvorykh na khronichnyi helikobakterioz za dopomohoiu

KhELIK-testu [Method of testing Helicobacter pylori infection

in patients with chronic Helicobacter pylori using HELIC test].

Patent Ukrainy № 128945. 2018 Zhov 10. (in Ukrainian).

Avramenko AO, vynakhidnyk; Avramenko AO, patentovlasnyk.

Sposib likuvannia proiaviv khronichnoho helikobakteriozu

– khronichnoho hastrytu typu V i vyrazkovoi khvoroby - za

Avramenkom A.O [A method of treating the manifestations of

chronic Helicobacter pylori - chronic gastritis type B and peptic

ulcer disease - according to Avramenko AO]. Patent Ukrainy №

2017 Ver 11. (in Ukrainian).

Avramenko AA, Gozhenko AI, Goydyk VS. Yazvennaya bolezn'

(ocherki klinicheskoy patofiziologii) [Peptic ulcer disease (essays

on clinical pathophysiology)]. Odessa; 2008. 304 p. (in Russian).

Avramenko AA, Shukhtina IN. Novyy vzglyad na mekhanizm

formirovaniya simptoma «izzhoga» u bol'nykh khronicheskim

gastritom tipa V [Modern view on the mechanism of formation

of symptom «heartburn» in the patients with chronic gastritis

type B]. Clinical & experimental pathology. 2009;8(4):3-6. (in

Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-21

Номер

Розділ

Статті