ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ОСТЕОПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ГРУП ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • А.В. Бамбуляк
  • Н.Б. Кузняк
  • Л.Я. Лопушняк
  • Р.Р. Дмитренко
  • І.І. Дроник

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XX.4.78.2021.1

Ключові слова:

остеопластичний матеріал, дентальна імплантація, пацієнт, група дослідження, стоматологія

Анотація

Мета роботи – дослідити ефективність застосування остеопластичних
матеріалів на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин
жирової тканини, які були використані для заповнення кісткових дефектів під
час проведення стоматологічних операцій перед дентальною імплантацією у
пацієнтів груп дослідження.
Матеріал та методи. Обстеження та лікування із застосуванням дентальної
імплантації проведено 140 пацієнтам, яким попередньо для збільшення об’єму
кісткової тканини альвеолярних відростків щелеп під час проведення хірургічного
втручання використано різні остеопластичні матеріали, зокрема тканинні
еквіваленти кісткової тканини на основі мультипотентних мезенхімальних
стромальних клітин жирової тканини (ММСК-ЖТ). Усі пацієнти були розподілені
на ІІІ групи: І основна група – 49 осіб (35,0%), у яких для відновлення кісткової
тканини альвеолярних відростків застосовувався матеріал «Колапан-Л»; ІІ основна
група – 62 хворих (44,29%), у яких аугментація кісткових дефектів здійснювалась за
допомогою запропонованої нами композиції («Колапан-Л»+ММСК-ЖТ+збагачена
тромбоцитами плазма крові); ІІІ (контрольна група) – 29 пацієнтів (20,71%), у
яких загоєння рани відбувалося під кров’яним згустком (спонтанно). Статистичну
обробку отриманих результатів проведено на персональному комп’ютері за
допомогою ліцензійних програм «Microsoft Excel» i «Statistica».
Результати. Встановлено, що у пацієнтів, у яких для заповнення кісткових
дефектів застосовувалась комбінація на основі мультипотентних мезенхімальних
стромальних клітин жирової тканини, препарату «Колапан–Л» та збагаченої
тромбоцитами плазми крові, після встановлення дентальних імплантатів,
повністю відновлювались периімплантатні тканини. Також адекватність
застосування запропонованої нами остеопластичної композиції підтверджено
за допомогою даних рентгенологічного обстеження: через 12 місяців досліджень
у пацієнтів ІІ основної групи значення резорбції кісткової тканини у ділянках
імплантації були в 1,4 раза та в 1,8 раза нижчими, ніж в осіб І основної, р1
<0,01,
та ІІІ контрольної груп, р2
<0,01, відповідно.
Висновки. Ефективність використання остеопластичних матеріалів на основі
мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини
підтверджена значеннями коефіцієнта стабільності імплантатів, які через 12
місяців були вірогідно вищими референтних, р<0,01, та більшими, ніж у пацієнтів
І основної та ІІІ (контрольної груп) на 12,43% та 19,33% відповідно.

Посилання

Fu BC, Gao JH, Lu F, Li J. Experimental study of the effect

of adipose stromal vascular fraction cells on the survival rate

of fat transplantation. Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi.

;26(4):289-94.

Graziani F, Chappuis V, Molina A, Lazarin R, Schmid E, Chen

S, et al. Effectiveness and clinical performance of early implant

placement for the replacement of single teeth in anterior areas: A

systematic review. J Clin Periodontol. 2019;46(Suppl 21):242-56.

doi: 10.1111/jcpe.13092

Melief SM, Zwaginga JJ, Fibbe WE, Roelofs H. Adipose tissuederived multipotent stromal cells have a higher immunomodulatory

capacity than their bone marrow-derived counterparts. Stem Cells

Transl Med. 2013;2(6):455-63. doi: 10.5966/sctm.2012-0184

Gui C, Parson J, Meyer GA. Harnessing adipose stem cell diversity

in regenerative medicine. APL Bioeng [Internet]. 2021[cited 2021

Oct 15];5(2):021501. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pmc/articles/PMC8018797/pdf/ABPID9-000005-021501_1.

pdf doi: 10.1063/5.0038101

Kwon SG, Kwon YW, Lee TW, Park GT, Kim JH. Recent

advances in stem cell therapeutics and tissue engineering

strategies. Biomaterials Research [Internet]. 2018[cited 2021 Oct

;22:36. Available from: https://biomaterialsres.biomedcentral.

com/track/pdf/10.1186/s40824-018-0148-4.pdf doi: 10.1186/

s40824-018-0148-4

Mazurkiewicрh AI, Maljuk MO, Tkachenko SN, Kharkevich

JO. Vyvchennia biosumisnosti hemostatychnykh hubok iz

stovburovymy klitynamy kistkovoho mozku krolia pid chas

kul'tyvuvannia in vitro [Studying of the biocompatibility of

hemostatic sponges with stem cells of bone marrow of rabbits

during in vitro cultivation]. Visnyk Sums’koho nacional’noho

ahrarnoho universytetu. Seriya: Veterynarna medycyna. 2014;1:7-

(in Ukrainian)

Ge W, Jiang J, Baroja ML, Arp J, Zassoko R, Liu W, et al. Infusion

of mesenchymal stem cells and rapamycin synergize to attenuate

alloimmune responses and promote cardiac allograft tolerance.

Am J Transplant. 2009;9(8):1760-72. doi: 10.1111/j.1600-

2009.02721.x

Tarasenko SV, Ershova AM. Primenenie sinteticheskikh

osteoplasticheskikh materialov dlya uvelicheniya parametrov

al'veolyarnoy kosti chelyustey pered dental'noy implantatsiey

[Synthetic osteoplastic materials for alveolar bone augmentation

before dental implantation]. Stomatologiya. 2017;96(2):70-4. doi:

17116/stomat201796270-74 (in Russian)

Amabile G, Meissner A. Induced pluripotent stem cells: current

progress and potential for regenerative medicine. Trends Mol

Med. 2009;15(2):59-68. doi: 10.1016/j.molmed.2008.12.003

Misch CE, editor. Contemporary implant dentistry. 3rd ed.

Mosby; 2007. Part 4, Misch CE. Density of bone: Effect on

surgical approach, and healing; p. 371-84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12

Номер

Розділ

Статті