КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ЕВЕНТРАЦІЇ НА ТЛІ ОНКОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • І.К. Морар

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XX.4.78.2021.5

Ключові слова:

післяопераційна евентрація, онкологічний процес

Анотація

На сьогоднішній день післяопераційна евентрація (ПЕ) є відносно рідкісним,
проте одним із найнебезпечніших ускладнень абдомінальної хірургії, яка має
місце у 0,5-2,35 % пацієнтів.
Найбільшу групу ризику становлять хворі на злоякісні новоутворення органів
черевної порожнини з явищами вторинного імунодефіциту, кахексії, анемії, що,
безумовно, впливає на швидкість регенерації та ризик розвитку гнійно-септичних
ускладнень з боку післяопераційної рани.
Вивчення клінічних особливостей розвитку ПЕ на тлі онкологічного процесу дасть
змогу краще зрозуміти роль останнього у розвитку цього післяопераційного
ускладнення.
Мета дослідження – вивчити клінічні особливості розвитку післяопераційної
евентрації у хворих на злоякісні новоутворення органів черевної порожнини.
Матеріал і методи. Обстежено 114 хворих, прооперованих стосовно різних
захворювань органів черевної порожнини, у яких виникла післяопераційна
евентрація впродовж перших 10 діб раннього післяопераційного періоду.
Основну групу сформовано з 61 хворого на злоякісні новоутворення органів
черевної порожнини, на ІІІ-IV стадіях захворювання. Групу порівняння утворили
з 53 хворих на гостру хірургічну неонкологічну патологію органів черевної
порожнини. Обидві групи пацієнтів були репрезентативні за статтю.
Усі пацієнти, під час перебування у стаціонарі, отримували стандартне
післяопераційне лікування згідно з протоколами надання медичної допомоги
хворим на невідкладну хірургічну патологію органів живота.
Рівні внутрішньочеревного та абдомінального перфузійного тиску визначали з
періодичністю 3 рази на добу, упродовж перших 12 діб раннього післяопераційного
періоду.
Статистичну обробку отриманих результатів досліджень проводили на
персональному комп’ютері з використанням електронних таблиць Microsoft
Excel, а також програми IBM SPSS Statistics (2012).
Результати. Встановлено, що післяопераційна евентрація на тлі онкологічного
процесу виникає у пацієнтів більш старшого віку. Для післяопераційної
евентрації на тлі онкологічного процесу характерний менший термін її розвитку,
а також переважання ІІІ та IV ступенів її тяжкості, що потребує виконання
невідкладного оперативного втручання, яке погіршує результати лікування
основного захворювання.
Така післяопераційна евентрація частіше виникає при виконанні
середньосерединної та повної лапаротомій, а також безпосередньо залежить
від розмірів останньої.
Особливостей впливу внутрішньочеревного та абдомінального перфузійного
тисків на розвиток післяопераційної евентрації на тлі онкологічного процесу
та без нього не виявлено, оскільки відсутня вірогідна різниця показників при всіх
ступенях тяжкості.
Слід відзначити, що післяопераційна евентрація на тлі онкологічного процесу
виникає у пацієнтів із хронічною супутньою патологією, з дефіцитом маси тіла
або нормальною масою.
Післяопераційна летальність у пацієнтів основної групи виникла у 32 (52,5%)
осіб, що на 16,7 % (p>0,05) більше, ніж у групі порівняння – 19 (35,8 %).
Висновки. Післяопераційна евентрація на тлі онкологічного процесу виникає
переважно при середньосерединній або повній лапаротоміях, у пацієнтів більш
старшого віку, з хронічною супутньою патологією та дефіцитом маси тіла або
нормальною масою. Ця післяопераційна евентрація характеризується переважно
ІІІ-IV ступенями тяжкості, меншим терміном розвитку та більшою частотою
післяопераційної летальності.

Посилання

Boyko VV, Kozachenko AV, Gerbenko GI, Bugakov IJ, Isaev

YI, Kravtsov AV, ta in. Eventratsiia. Likuvannia uskladnen'

[Eventration. Treatment of complications]. Kharkivs'ka

khirurhichna shkola. 2014;1:98-102. (in Ukranian)

Polynskiy AA, Chernyshov TM. Eventratsiya. Printsipy

diagnostiki i lecheniya [Eventration. principles of diagnosis

and medical treatment]. Journal of the Grodno State Medical

University. 2014;2:10-4. (in Russian)

Popov PA, Magomedova LA, Simonov DS, Makarov VA,

Popov YuP. Istoricheskie aspekty lecheniya posleoperatsionnykh

ranevykh oslozhneniy [Historical aspects of the treatment of

postoperative wound complications]. Khirurg. 2014;3:86-90. (in

Russian)

Pol'ovyi VP, Sydorchuk RI, Vozniuk SM, Palianytsia AS.

Otsinka ta prohnozuvannia stupenia tiazhkosti perebihu rann'oho

pisliaoperatsiinoho periodu u khvorykh na hostri khirurhichni zakhvoriuvannia cherevnoi porozhnyny, uskladnenni perytonitom

[Assessment and prediction of the severity of the early

postoperative period in patients with acute surgical diseases of

the abdominal cavity, complications of peritonitis]. Ukrains'kyi

zhurnal khirurhii. 2013;2:80-4. (in Ukranian)

Savelev VS, redaktor. Sindrom intraabdominal'noy gipertenzii

[Intra-abdominal hypertension syndrome]. Novosibirsk: Sibirskiy

uspekh; 2008. 32 p. (in Russian)

Kaminsky IV. Eventratsiya i posleoperatsionnyy peritonit

[Eventration аnd postoperative peritonitis]. Ukrains'kyi zhurnal

khirurhii. 2009;2:73-5. (in Russian)

Bereznyts'kyi YaS, Fomin PD, redaktory. Standarty orhanizatsii ta

profesiino oriientovani protokoly nadannia medychnoi dopomohy

khvorym z nevidkladnoiu khirurhichnoiu patolohiieiu orhaniv

zhyvota [Standards of organization and professionally oriented

protocols of medical care for patients with urgent surgical

pathology of the abdominal organs]. Kiev: Doktor-Media; 2010.

p. (in Ukranian)

Korik VE, Kluyko DA, But-Husaim GV, Bogdan VG.

Abdominal'nyy kompartment sindrom: sovremennye aspekty

diagnostiki i lecheniya [Abdominal compartment syndrome: a

state-of-the-art review of diagnostic and treatment]. Voennaya

meditsina. 2016;3:127-33. (in Russian)

Bodiaka VYu. Porivnial'na kharakterystyka sposobiv

vymiriuvannia vnutrishn'ocherevnoho tysku [Comparative

characteristics of methods of measuring intra-abdominal

pressure]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia.

;9(4):73-6. (in Ukranian)

Golbreiсh VA, Fedulova IB, Golub VA, Kosivtsov OA. Klinikodiagnosticheskie aspekty intraabdominal'noy gipertenzii i

abdominal'nogo kompartment-sindroma (Obzor literatury)

[Clinicaland diagnostic aspects of intraabdominal hypertension

and abdominal compartment-syndrome (Review of literature)].

Byulleten' Volgogradskogo nauchnogo tsentra RAMN.

;2:17-9. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12

Номер

Розділ

Статті