ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ ОЖИРІННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Автор(и)

  • А.Р. Сидорчук
  • В.Ю. Гарбузова
  • А.Ф. Гутніцька

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XX.4.78.2021.10

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, ожиріння, ризики, гени NOS3 (rs2070744), GNB3 (rs5443)

Анотація

Понад 50% хворих на есенційну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) мають додаткові
фактори серцево-судинного ризику, серед яких найбільш поширеними є ожиріння,
цукровий діабет, метаболічний синдром тощо.
Мета роботи – дослідити поліморфні варіанти генів NOS3 (rs2070744) і GNB3
(rs5443) як маркери ожиріння у хворих на ЕАГ.
Матеріали і методи. У дослідженні взяло участь 100 хворих на ЕАГ і 48
практично здорових осіб групи контролю, яким виконали комплекс клінічнолабораторних обстежень. Ожиріння визначали за індексом маси тіла (ІМТ)
≥30 кг/м2. Гени NOS3 (rs2070744) і GNB3 (rs5443) вивчали методом ПЛР
у режимі реального часу. Ризики вивчали методом клінічної епідеміології.
Результати. У хворих на ЕАГ мутація гена NOS3 у гомозиготному стані
трапляється з частотою 16,67%, а гена GNB3 – 8,33% випадків, що не відрізняється
від групи контролю. Відносна частота осіб із ожирінням переважала серед хворих
на ЕАГ носіїв мутаційного С-алеля гена NOS3 на 31,94% (χ2=13,58; р<0,001) та
у пацієнтів із мутаційним Т-алелем гена GNB3 (30,56%) за відсутності таких
серед здорових. Ризик ожиріння зростає у хворих на ЕАГ носіїв С-алеля гена NOS3
майже у 6 разів [OR 95%CI: 2,11-14,82; р<0,001] та у пацієнтів із Т-алелем гена
GNB3 – у понад 10 разів [OR 95%CI: 2,25-45,44; р<0,001]. При цьому ТТ-генотип
гена NOS3 та СС-генотип гена GNB3 відіграють протективну роль щодо появи
ожиріння.
Висновки. С-алель гена NOS3 (rs2070744) і Т-алель гена GNB3 (rs5443) підвищують
ризик ожиріння у хворих на ЕАГ у 6 і 10 разів відповідно (р<0,001).

Посилання

World Health Organization. Obesity and overweight [Internet].

Geneva: WHO; 2021[cited 2022 Jan 05]. Available from:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-andoverweight

World Health Organization. More than 700 million people with

untreated hypertension [Internet]. Geneva: WHO; 2021[cited

Dec 29]. Available from: https://www.who.int/news/

item/25-08-2021-more-than-700-million-people-with-untreatedhypertension

Hales CM, Carroll MD, Fryar CD, Ogden CL. Prevalence of

obesity and severe obesity among adults: United States, 2017-

[Internet]. NCHS Data Brief. 2020[cited 2022 Jan 05];360.

Available from: https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/

db360-h.pdf

Hall ME, Cohen JB, Ard JD, Egan BM, Hall GE, Lavie CJ, et

al. Weight-Loss Strategies for Prevention and Treatment of

Hypertension: A Scientific Statement from the American Heart

Association [Internet]. Hypertension. 2021[cited 2022 Jan

;78(5):e38-e50. Available from: https://www.ahajournals.

org/doi/epub/10.1161/HYP.0000000000000202 doi: 10.1161/

HYP.0000000000000202

Unger T, Borghi C, Charchar F, Khan NA, Poulter NR,

Prabhakaran D, et al. 2020 International Society of Hypertension

Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension.

;75(6):1334-57. doi: 10.1161/hypertensionaha.120.15026

Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier

M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of

arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104. doi:

1093/eurheartj/ehy339

Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC,

Bäck M, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease

prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-

doi: 10.1093/eurheartj/ehab484

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12

Номер

Розділ

Статті