ЗАЛУЧЕННЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО СЕПТУМА У РЕАКЦІЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ НА ГОСТРУ АЛКОГОЛЬНУ ІНТОКСИКАЦІЮ

Автор(и)

  • О.В. Чайковська

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XX.4.78.2021.13

Ключові слова:

латеральний септум, етанол, локальний польовий потенціал, осциляторна активність, нейронний шум, нітрергічна система, щури

Анотація

Мета роботи – встановити роль латерального септума (LS) у реакції мозку на
гостру алкогольну інтоксикацію (ГАІ) на основі зміни його електричної активності
та реакції локальної нітрергічної системи.
Матеріали та методи. Робота проведена на самцях щурів лінії Wistar (n = 8 для
дослідження електричної активності мозку і n = 8 для дослідження гістохімічної
характеристики нітрергічної системи LS). Досліджено зміни потужності
спектрів локального польового потенціалу та динаміку нейронного шуму, а
також зміну кількості NOS-позитивних клітин у зоні LS при моделюванні ГАІ
інтраперитонеальним введенням розчину етанолу (2 г/кг).
Результати. Встановлено збільшення потужності для дельта, тета, бета-
2, гамма частотних смуг та зони ультрашвидких осциляцій, при зниженні
потужності бета-1 ритму LS у відповідь на ГАІ. Також спостерігалось збільшення
нейронного шуму для всього досліджуваного діапазону частот. Дослідження
окремих частотних зон виявило зниження нейронного шуму в дельта, тета і
бета частотних смугах порівняно з фоновою активністю. При цьому фіксувалось,
індуковане етанолом, наростання аритмічної активності в діапазоні гама частот
і для зони ультрашвидких осциляцій. Гостра алкогольна інтоксикація призвела
до активації субпопуляції дрібних і середніх нейронів LS, кількість яких зросла з
3.15 ± 0.31 клітин на зріз до 7.06±0.67 клітин на зріз (P = 0.0122).
Висновок. Алкоголь-індуковані зміни осциляторної активності і нейронного
шуму LS, що супроводжувалися супутньою активацією нітрергічної системи,
дозволяють включити LS в нейромережу, яка опосередковує реакцію мозку на ГАІ.

Посилання

Black DW, Grant JE. DSM-5® guidebook: the essential

companion to the diagnostic and statistical manual of mental

disorders. Amer Psychiatric Pub; 2014. 543 p.

Koob GF, Volkow ND. Neurobiology of addiction: a

neurocircuitry analysis. Lancet Psychiatry. 2016;3(8):760-73.

doi: 10.1016/S2215-0366(16)00104-8

Koob GF, Volkow ND. Neurocircuitry of

addiction. Neuropsychopharmacology. 2010;35(1):217-38. doi:

1038/npp.2009.110

Deng K, Yang L, Xie J, Tang H, Wu GS, Luo HR. Whole-brain

mapping of projection from mouse lateral septal nucleus. Biol

Open [Internet]. 2019[cited 2022 Jan 05];8(7):bio043554.

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC6679409/pdf/biolopen-8-043554.pdf doi: 10.1242/

bio.043554

Sheehan TP, Chambers RA, Russell DS. Regulation of affect

by the lateral septum: implications for neuropsychiatry. Brain

Res Brain Res Rev. 2004;46(1):71-117. doi: 10.1016/j.

brainresrev.2004.04.009

Koolhaas JM, Everts H, de Ruiter AJ, de Boer SF, Bohus B.

Coping with stress in rats and mice: differential peptidergic

modulation of the amygdala-lateral septum complex. Prog Brain

Res. 1998;119:437-48. doi: 10.1016/s0079-6123(08)61586-1

Wirtshafter HS, Wilson MA. Locomotor and Hippocampal

Processing Converge in the Lateral Septum. Current Biology.

;29(19):3177-92. doi: 10.1016/j.cub.2019.07.089

Chaikovska OV, Dovhan OV, Rokunets IL, Nechiporuk VM,

Vlasenko OV. Histokhimichni kharakterystyky NO-syntaznoi

systemy lateral'nohoseptumu na foni hostroi alkohol'noi

intoksykatsii ta pry blokadi NNOS u schuriv [Histochemical

characteristics of nitrergic neuronal system during acute alcohol

intoxication andnnos blockage in the rat lateral septum]. Reports

of Vinnytsia National Medical University. 2021;25(3):369-75

doi: 10.31393/reports-vnmedical-2021-25(3)-03 (in Ukranian)

Chaikovska OV. Effect of acute alcohol intoxication on scalefree neural activity in the lateral septum in rats. Regulatory

Mechanisms in Biosystems. 2021;12(3):403-7. doi:

15421/022155

Chaikovska OV, Rokunets IL, Dovhan OV, Vlasenko OV.

Effects of Acute Ethanol Intoxication on Local Field Potentials

in the Rat Lateral Septum. Neurophysiology. 2021;53(1):30-40.

Adams ML, Sewing BN, Chen J, Meyer ER, Cicero TJ.

Nitric oxide-related agents alter alcohol withdrawal in male

rats. Alcohol Сlin Exp Res. 1995;19(1):195-9. doi: 10.1111/

j.1530-0277.1995.tb01492.x

Gonzaga NA, Batistela MR, Padovan D, de Martinis BS,

Tirapelli CR, Padovan CM. Ethanol withdrawal induces

anxiety-like effects: Role of nitric oxide synthase in the dorsal

raphe nucleus of rats. Alcohol. 2016;52:1-8. doi: 10.1016/j.

alcohol.2016.02.001

Porrino LJ, Williams-Hemby L, Whitlow C, Bowen C, Samson

HH. Metabolic mapping of the effects of oral alcohol selfadministration in rats. Alcohol Сlin Exp Res. 1998;22(1):176-

ZióŁkowska B, Gieryk A, Solecki W, PrzewŁocki R. Temporal

and anatomic patterns of immediate-early gene expression

in the forebrain of C57BL/6 and DBA/2 mice after morphine

administration. Neuroscience. 2015;284:107-24. doi: 10.1016/j.

neuroscience.2014.09.069

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-12

Номер

Розділ

Статті