РЕЗУЛЬТАТИ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO В ПАЦІЄНТОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕЛАТОНІНУ

Автор(и)

  • В.О. Юзько
  • О.М. Юзько

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXI.2.80.2022.06

Ключові слова:

безпліддя, допоміжні репродуктивні технології, мелатонін

Анотація

Мета роботи – оцінити результати запліднення in vitro в пацієнток із безпліддям
при використанні мелатоніну.
Матеріал і методи. Дослідження 67 жінок із безпліддям проводили на базі КЗОЗ
«Медичний центр лікування безпліддя» (м. Чернівці). До групи А увійшли 29 пацієнток,
які за два тижні до та під час контрольованої стимуляції яєчників (КСЯ) приймали
впродовжодногомісяцявнутрішньощоденнопередсном1таб. (3мг)препарату«Вітамелатонін» виробництва «Київський вітамінний завод», до групи Б – 38 пацієнток,
які не приймали цей препарат. Серед пацієнток не було жінок, які працювали у нічну
зміну. Для визначеннярівня мелатоніну використовували імуноферментний аналізатор
(ELISA) та набори реактивів фірми IBL (Німеччина). Рівні мелатоніну визначали
в плазмі крові та фолікулярній рідині, отриманій під час пункції о 9:00 ранку.
Критерії включення пацієнтів у дослідження: вік 22-41 рік (середній вік – 31,4 року),
відсутність спадкових хвороб та тяжких форм патозооспермії у партнера,
контрольована стимуляція яєчників із використанням антагоністів гонадотропінрилізинг-гормона, робота з ооцитами на стадії M2.
У даному проспективному дослідженні оцінювали такі показники: частоту
розвитку преембріонів до 4-8 клітинної стадії, компактизації та формування
бластоцист у період з 2-го по 6-й день ембріонального розвитку.
Статистичну обробку отриманих результатів проведено на персональному
комп’ютері за допомогою ліцензійних програм «Microsoft Exelle» і «Statistica».
Результати. При пункції фолікулів в групі А нами отримано 451 яйцеклітину, а в групі
Б – 616 яйцеклітин. При оцінці отриманих зрілих яйцеклітин слід відмітити, що
достовірної різниці в їх кількості нами не виявлено: 83,4 ± 6,94 % в групі А та 81,5 ±
6,36 % в групі Б. Із зрілих яйцеклітин в процесі інкубації після запліднення розвинулося
добластоциствгрупіА 185 клітин,а вгрупіБ – 237, щостановило 49,2 ± 9,54 % та47,2
± 8,72 % відповідно. У процесі розвитку бластоцист нами оцінено їх за класами: клас
І в групі А становив 48,6 ± 9,36 %, а в групі Б – 46,4 ± 8,17 %, відповідно, клас ІІ – 36,8
± 8,94 % та 44,4 ± 8,13 %, клас ІІІ – 14,6 ± 6,67 % та 9,3 ± 4,78 %. Хоча в групі А було
більше зрілих яйцеклітин, бластоцист у цілому та бластоцист у класі І, а в класі ІІ –
бластоцист менше, однак достовірної різниці нами не виявилено.
Частота вагітності на всі трансфери у пацієнток групи А, жінки якої в програмах
допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) застосовували мелатонін, становила
56,8 ± 8,25 %, а в групі Б – 52,8 ± 7,62 % (р > 0,05). Щодо настання вагітності
в цілому, слід відмітити, що в групі А вона становила 86,2 ± 6,41 %, що статистично
відрізнялося від показників групи Б, де частота була 76,3 ± 6,95 % (р ˂ 0,001).
Висновки. При застосуванні мелатоніну впродовж двох тижнів до очікуваної
менструаціїта підчасконтрольованої стимуляціїяєчниківупацієнток ізбезпліддям
частота настання вагітності була достовірно вищою. Що стосується
ембріологічних показників, слід відмітити, що в цілому в групі із застосуванням
мелатоніну отримано більше зрілих яйцеклітин та більше бластоцист І класу,
хоча достовірної різниці не було.

Посилання

Wei D, Zhang C, Xie J, Song X, Yin B, Liu Q, et al. Supplementation

with low concentrations of melatonin improves nuclear maturation

of human oocytes in vitro. J Assist Reprod Genet. 2013;30(7):933-8.

doi: 10.1007/sl0815-013-0021-2

Tsantarioutou MP, Altanasio L, De Rosa A, Boccia L, Pellerano

G, Gasparrini В. The effect of melatonin on bovine in vitro

embryo development. Ital J Anim Sci. 2007;6(Suppl 1):488-9. doi:

4081/ijas.2007.ls.488

Tamura H, Takasaki A, Miwa I, Taniguchi K, Maekawa R, Asada H,

et al. Oxidative stress impairs oocyte quality and melatonin protects

oocytes from free radical damage and improves fertilisation rate. J

Pineal Res. 2008;44(3):280-7. doi: 10.1111/j.1600-079x.2007.00524.x

Manjunatha BM, Devaraj M, Gupta PSP, Ravindra JP, Nandi

S. Effect of taurine and melatonin in the culture medium on

buffalo in vitro embryo development. Reprod Domest Anim.

;44(1):12-16. doi: 10.1111/j.1439-0531.2007.00982.x

Kang JT, Koo OJ, Kwon HJ, Park HJ, Jang G, Kang SK, et al. Effects

of melatonin on in vitro maturation of porcine oocyte and expression

of melatonin receptor RNA in cumulus and granulosa cells. J Pineal

Res. 2009;46(1):22-28. doi: 10.1111/j.1600-079x.2008.00602.x

Malachynska MY, Veresnyuk NS. Vplyv melatoninu na ovuliatsiiu

ta yakist’ ootsytiv na etapi planuvannia vahitnosti [The influence

of melatonin on ovulation and the quality of oocites at the stage of

pregnancy planning]. Liky Ukrainy. 2019;7:69-71. doi: 10.37987/

-9894.2019.7(233).187012 (in Ukranian)

Ishizuka B, Kuribayashi Y, Murai K, Amemiya A, Itoh M. The effect of

melatonin on in vitro fertilisation and embryo development in mice. J

Pineal Res. 2000;28(1):48-51. doi: 10.1034/j.1600-079x.2000.280107

.x

Papis K, Poleszczuk O, Wenta- Muchalska E, Modlinski

J. Melatonin effect on bovine embryo development in vitro in

relation to oxygen concentration. J Pineal Res. 2007;43(4):321-6.

doi: 10.1111/j.1600-079x.2007.00479.x

Rodriguez- Osorio N, Kim IJ, Wang H, Kaya A, Memili

E. Melatonin increases cleavage rate of porcine preimplantation

embryos in vitro. J Pineal Res. 2007;43(3):283-8. doi: 10.1111/j.16

-079x.2007.00475.x

Yuzko VO. Riven’ melatoninu v krovi ta folikuliarnii ridyni v zhinok

iz bezpliddiam u prohramakh dopomizhnykh reproduktyvnykh

tekhnolohii ta efektyvnist’ yoho zastosuvannia [The level of melatonin

in the blood and follicular fluid in women with infertility in the

program of assisted reproductive technologies and the effectiveness of

its application]. Bukovinian Medical Herald. 2021;25(2):119-24. doi:

24061/2413-0737.XXV.2.98.2021.19 (in Ukranian)

Ministerstvo okhorony zdorov’ia Ukrainy. VITA-MELATONIN®.

Instruktsiia dlia medychnoho zastosuvannia VITA- MELATONIN

® [VITA-MELATONIN®. Instructions for medical use VITAMELATONIN®][Internet]. Kyiv; 2012[tsytovano 2022 Tra

. Dostupno: https://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=22141

(in Ukranian)

Gardner DK, Lane M, Stevens J, Schlenker T, Schoolcraft WB.

Blastocyst score affects implantation and pragnancy outcome:

towards a single blastocyst transfer. Fertility and Sterility.

;73(6):1155-8. doi: 10.1016/S0015-0282(00)00518-5

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

Статті