КОРЕЛЯЦІЯ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА КЛІНІЧНО-ЛАБОРАТОРНИХ ПАРАМЕТРІВ З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА AGT (RS4762) У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Автор(и)

  • К.О. Воронюк
  • Л.П. Сидорчук

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXII.1.83.2023.01

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, гіпертрофія лівого шлуночка, поліморфізм гена AGT (rs4762), метаболічногормональні параметри, ехокардіографія

Анотація

Мета роботи – оцінити зв’язок ехокардіографічних показників та клінічнолабораторних параметрів з урахуванням генетичних маркерів AGT (rs4762) у хворих на есенційну артеріальну гіпертензію (ЕАГ). Матеріали і методи. В одномоментному дослідженні взяло участь 100 хворих на ЕАГ II стадії, 1-3 ступенів підняття артеріального тиску (АТ), високого та дуже високого серцево-судинного ризику. Серед хворих було 21 % чоловіків, 79 % жінок. Групу контролю сформували з 60 практично здорових осіб. Для дослідження поліморфізму гена AGT (rs4762) виконали якісну полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) у режимі реального часу. Показники ліпідограми досліджували в плазмі крові, використовуючи діагностичні набори фірми «Accent 200» firm (Poland). Визначали також рівень глюкози натще, іонізованого кальцію (Ca2+), паратиреоїдного гормону (ПТГ) та 25-гідроксивітаміну D. Для встановлення наявності гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ) усім хворим виконали ехокардіографію (ЕхоКГ). Результати. Структурні параметри міокарда, що визначають величину ГЛШ та вид його геометричної моделі, у хворих на ЕАГ корелюють із помірною силою зв’язку з такими показниками: низькими рівнями ліпопротеїну високої щільності (ХСЛПВЩ) (r= –0,59; р=0,008), іонізованого Ca2+ крові (r= –0,50; р=0,03) та підвищеним вмістом ПТГ (r=0,40; р=0,05) і високими ЕхоКГ-показниками: збільшенням розмірів лівого передсердя (ЛП), товщиною задньої стінки ЛШ вдіастолу(ТЗСЛШд),товщиноюміжшлуночковоїперегородкивдіастолу(ТМШПд), масою міокарда лівого шлуночка (ММЛШ), індексом маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) і відносною товщиною стінки лівого шлуночка (ВТСЛШ) (r=0,47-0,65; р≤0,04-0,002). Досліджені зв’язки та ступінь їх вираженості за окремими параметрами мають особливості у носіїв T- та CC-алелів гена AGT (rs4762). Висновок. Структурно-функціональні зміни міокарда корелюють із низкою клінічних, антропометричних, метаболічних показників та залежать від поліморфних варіантів гена AGT (rs4762).

Посилання

Salako BL, Ogah OS, Adebiyi AA, Oladapo OO, Aje A, Adebayo

AK, et al. Blood pressure control and left ventricular hypertrophy

in hypertensive Nigerians. Ann Afr Med. 2009;8(3):156-62. doi:

4103/1596-3519.57237

Cuspidi C, Sala C, Negri F, Mancia G, Morganti A. Prevalence of

left-ventricular hypertrophy in hypertension: an updated review of

echocardiographic studies. J Hum Hypertens. 2012;26(6):343-9.

doi: 10.1038/jhh.2011.104

Sayin BY, Oto A. Left Ventricular Hypertrophy: Etiology- Based

Therapeutic Options. Cardiol Ther. 2022;11(2):203-30. doi:

1007/s40119-022-00260-y

Stewart MH, Lavie CJ, Shah S, Englert J, Gilliland Y, Qamruddin

S, et al. Prognostic implications of left ventricular hypertrophy.

Prog Cardiovasc Dis. 2018;61(5-6):446-55. doi: 10.1016/j.

pcad.2018.11.002

Wuerzner G, Bochud M, Zweiacker C, Tremblay S, Pruijm M,

Burnier M. Step Count is Associated with Lower Nighttime

Systolic Blood Pressure and Increased Dipping. Am J Hypertens.

;26(4):527-34. doi: 10.1093/ajh/hps094

Sydorchuk LP, Gaborets IY, Sydorchuk AR, Ursulyak YuV,

Sokolenko AA, Ivashchuk SI, et al. Combined effects of ACE

(I/D) and eNOS (894T>G) genes polymorphism in patients with

arterial hypertension in the realization of molecular mechanisms

of left ventricular hypertrophy. New Armenian Medical Journal.

;7(2):32-42.

Sydorchuk A, Sydorchuk L. The severity of essential hypertension

in terms of blood pressure values does not depend on NOS3

(rs2070744) and GNB3 (rs5443) genes polymorphisms in the

West- Ukrainian population. Journal of Education, Health and

Sport. 2021;11(10):332-41. doi: 10.12775/JEHS.2021.11.10.032

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-29

Номер

Розділ

Статті