ВПЛИВ ВИМУШЕНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ТА ХАРЧОВУ ПОВЕДІНКУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Н.С. Карвацька
  • О.С. Юрценюк
  • С.Д. Савка
  • С.М. Русіна
  • Ю.Г. Іскрун

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXII.1.83.2023.03

Ключові слова:

психоемоційний стан, студенти, самопочуття, активність, настрій, рівень тривоги, рівень депресії, вимушена соціальна ізоляція

Анотація

У статті розглядаються питання психоемоційного стану та харчової поведінки студентів в умовах вимушеної соціальної ізоляції, що спричинена пандемією COVID-19, від чого значною мірою залежить якість освітнього процесу. Мета дослідження – визначити особливості психоемоційного стану та харчової поведінки студентів в умовах вимушеної соціальної ізоляції внаслідок пандемії COVID-19. Матеріали і методи. Проведено комплексне суцільне обстеження 60 студентів. Застосовані методи: клініко-психопатологічний, клініко-анамнестичний, експериментально-психологічний та статистичний. Результати. Самооцінка емоційного стану студентів в умовах вимушеної соціальної ізоляції, що спричинена пандемієюCOVID-19, була низькою та становила 36,8+1,98 балів. При дослідженні особистісної тривожності (ОТ) і реактивної тривожності (РТ) у всіх студентів виявлена тривожність. Легкий рівень депресії виявили у більшості студентів, переважно у жінок. Висновки. В умовах вимушеної ізоляції, спричиненої пандемією COVID-19, відбуваються зміни самопочуття, активності, настрою, наявний високий рівень ОТ у 73,34 % студентів, помірний рівень ОТ – у 26,66 % студентів, високий рівень РТ – у 100 % студентів, у жінок зміни вагоміші, ніж у чоловіків. Порушення емоційної сфери виявлено у 86,67 % студентів із розладами харчової поведінки.

Посилання

Absaliamova LM. Psykholohichni osoblyvosti samorehuliatsii

kharchovoi povedinky zhinok [Psychological nature of dietary

behavior’s self-regulation by women]. Scientific Bulletin of

Kherson State University. Series Psychological Sciences.

;4:9-15. (in Ukranian)

Absaliamova LM. Statystychnyi ta koreliatsiinyi analiz danykh

doslidzhennia kharchovoi povedinky zhinok [The statistics and the

corralational analysis of research data on women’s food behavior].

Theory and Practice of Modern Psychology. 2018;4:6-11.

(in Ukranian)

Absaliamova LM. Kharchova povedinka zhinok: rozlady ta

psykhokorektsiia [Eating behavior of women: disorders and

psychocorrection]. Kharkiv: Styl’na typohrafiia; 2019. 393 p.

(in Ukranian)

Hundertailo Yu D. Psykhohihiiena v umovakh pandemii

[Psychohygiene in the conditions of a pandemic]. V: Materialy

onlain- seminariv Dosvid perezhyvannia pandemii COVID-19:

dystantsiini psykholohichni doslidzhennia, dystantsiina

psykholohichna pidtrymka; 2020 Kvi 23; Dosvid karantynu:

dystantsiina psykholohichna dopomoha i pidtrymka; 2020 Tra 15;

Kyiv. Kyiv; 2020, p. 28-30. (in Ukranian)

Lisovyi VM, Kapustnyk VA, Markovskyi VD, Kozhyna HM.

Porushennia adaptatsii studentiv pershoho kursu do navchal’noi

diial’nosti u vyschomu navchal’nomu zakladi [Disorders of the

educational adaptation of the firstyear students in higher educational

institution]. Medical Education. 2011;2:78-9. (in Ukranian)

Mikheieva LV. Vyznachennia emotsiinykh staniv studentiv u

protsesi navchal’no-piznaval’noi diial’nosti [Determination of

emotional states of students in the process of educational and

cognitive activity]. V: Materialy II Vseukr. nauk.-prakt. konf.

Aktual’ni pytannia teorii ta praktyky psykholoho- pedahohichnoi

pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv; 2014 Kvi 24-25;

Khmel’nyts’kyi. Khmel’nyts’kyi; 2014, p. 40-2. (in Ukranian)

Moizrist OM. Vydy porushen’ kharchovoi povedinky [Types of

eating disorders]. Problemy suchasnoi psykholohii. 2009;6(Ch 2):45.

(in Ukranian)

Savka SD, Savka IH, Karvatska NS. Zovnishni ta vnutrishni

determinanty psykholohichnoi adaptatsii inozemnykh studentiv

do navchannia u zakladi vyschoi medychnoi osvity u period

poshyrennia koronovirusnoi khvoroby (COVID-19) [External

and internal determinants of psychological adaptation of

foreign students to training in an institution of higher medical

education during the spread of corona virus disease (Covid-19)].

Сlinical and experimental pathology. 2022;21(4):78-83. doi:

24061/1727-4338.XXI.4.82.2022.12 (in Ukranian)

Yurtsenyuk OS. http://ec.elibumsa.pl.ua:81/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe? LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB02_PRINT&P21DBN=DB02&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C-

COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S

STR=Dynamika rivniv tryvozhnosti, depresii, aleksytymii ta neirotyzmu u studentiv zalezhno vid kursu navchannia [Dynamics of the

level of anxiety, depression, alexithymia and neuroticism of students

depending on the learning course].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-29

Номер

Розділ

Статті