КЛІНІКО-ПАТАНАТОМІЧНІ ПАРАЛЕЛІ УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ ПРИ COVID-19

Автор(и)

  • О.О. Самчук
  • О.С. Капустинська
  • Є.Я. Скляров

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXII.1.83.2023.06

Ключові слова:

COVID-19, пневмонія, інфаркт міокарда, перикардит, міокардит, мононуклеарна інфільтрація

Анотація

Мета роботи – дослідити клініко-патоморфологічні особливості ураження серця
у хворих, які померли внаслідок COVID-19 пневмонії.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз первинної медичної
документації 556 пацієнтів, які були госпіталізовані в КНП «Лікарня швидкої
медичної допомоги м. Львова» в січні – лютому 2021 року з діагнозом COVID
19 пневмонія та 90 протоколів патологоанатомічного дослідження причин
смерті пацієнтів, хворих на COVID 19 пневмонію. Оцінювали клінічні параметри
(демографічні дані, супутні захворювання, наявність ускладнень COVID 19
пневмонії, скарги, анамнез, результати фізичного обстеження та додаткових
лабораторно-інструментальних методів обстеження, визначених при
госпіталізації, у тому числі – рівні N-кінцевого пропептиду натрійуретичного
гормону В-типу (NT-proBNP) та тропоніну імунофлуоресцентним методом)
та результати патологоанатомічного дослідження.
Результати. Прижиттєво у більшості пацієнтів, що померли внаслідок COVID-19
пневмонії, діагностували гострий респіраторний дистрессиндром (ГРДС),
розвиток поліорганної недостатності, рідше – тромбоемболію легеневої артерії
(ТЕЛА). У них виявляли суттєво нижчі показники сатурації киснем капілярної крові
порівняно з аналогічними показниками пацієнтів, що одужали, а також зростання
маркерів системного запалення (рівня лейкоцитів та інтерлейкіну-6), продуктів
деградації фібрину (Д-димерів) та маркерів мультиорганної недостатності
(креатинін, NT-proBNP, тропонін І). Найчастішими патоморфологічними ознаками
ураження серця при COVID-19 були інтерстиційний набряк із повнокрів’ям
(63,5 %) та фрагментацією кардіоміоцитів (34,1 %). У кожного четвертого
пацієнта відзначали інфільтрацію мононуклеарними клітинами, яка асоціювалася
зі зростанням NTproBNP, зниженням сатурації кисню в капілярній крові
та зростанням аспартатамінотрансферази. Значно рідше у хворих на COVID-19
виникали інфаркт міокарда, перикардит та міокардит.
Висновки. Різноманітність клінічних сценаріїв ураження серця вимагає високого
рівня підозри на ранніх стадіях захворювання та використання відповідних
досліджень для виявлення його причини.

Посилання

Driggin E, Madhavan MV, Bikdeli B, Chuich T, Laracy J, BiondiZoccai G, et al. Cardiovascular Considerations for Patients,

Health Care Workers, and Health Systems During the COVID-19

Pandemic. J Am Coll Cardiol. 2020;75(18):2352-71. doi:

1016/j.jacc.2020.03.031

Italia L, Tomasoni D, Bisegna S, Pancaldi E, Stretti L, Adamo M, et al.

COVID-19 and Heart Failure: From Epidemiology During the Pandemic

to Myocardial Injury, Myocarditis, and Heart Failure Sequelae. Front

Cardiovasc Med [Internet]. 2021[cited 2023 Apr 29];8:71356. Available

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8382715/pdf/

fcvm-08-713560.pdf doi: 10.3389/fcvm.2021.713560

Zheng YY, Ma YT, Zhang JY, Xie X. COVID-19 and the

cardiovascular system. Nat Rev Cardiol. 2020:17(5):259-60. doi:

1038/s41569-020-0360-5

Guzik TJ, Mohiddin SA, Dimarco A, Patel V, Savvatis K, MarelliBerg FM, et al. COVID-19 and the cardiovascular system:

implications for risk assessment, diagnosis, and treatment options.

Cardiovasc Res. 2020;116(10):1666-87. doi: 10.1093/cvr/cvaa106

Fox SE, Li G, Akmatbekov A, Harbert JL, Lameira FS, Brown

JQ, et al. Unexpected features of cardiac pathology in COVID-19

infection. Circulation. 2020;142(11):1123-5. doi: 10.1161/

circulationaha.120.049465

Basso C, Leone O, Rizzo S, De Gaspari M, van der Wal AC,

Aubry MC, et al. Pathological features of COVID-19-associated

myocardial injury: a multicentre cardiovascular pathology study.

Eur Heart J. 2020;41(39):3827-35. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa664

Hooper JE, Padera RF Jr, Dolhnikoff M, da Silva LFF, Duarte- Neto

AN, Kapp ME, et al. A Postmortem Portrait of the Coronavirus

Disease 2019 (COVID-19) Pandemic: A Large Multi-institutional

Autopsy Survey Study. Arch Pathol Lab Med. 2021;45(5):529-35.

doi: 10.5858/arpa.2020-0786-SA

Fox SE, Falgout L, Vander Heide RS. COVID-19 myocarditis:

quantitative analysis of the inflammatory infiltrate and a proposed

mechanism. Cardiovasc Pathol [Internet]. 2021[cited 2023

Apr 29];54:107361. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pmc/articles/PMC8223028/pdf/main.pdf doi: https://doi.

org/10.1016/j.carpath.2021.107361

Basso C, Leone O, Rizzo S, De Gaspari M, van der Wal AC,

Aubry MC, et al. Pathological features of COVID-19-associated

myocardial injury: a multicentre cardiovascular pathology study.

Eur Heart J. 2020;41(39):3827-35. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa664

Alhogbani T. Acute myocarditis associated with novel Middle

east respiratory syndrome coronavirus. Ann Saudi Med.

;36(1):78-80. doi: 10.5144/0256-4947.2016.78

Vander Heide RS. Diffuse mononuclear inflammatory response to

COVID-19: friendly fire or smoldering enemy? Cardiovasc Pathol

[Internet]. 2022[cited 2023 Apr 27];58:107416. Available from:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8817453/pdf/

main.pdf doi: 10.1016/j.carpath.2022.107416

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-29

Номер

Розділ

Статті