МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЖОВЧНОГО МІХУРА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ І ХОЛЕСТЕРОЗ ЖОВЧНОГО МІХУРА НА ТЛІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ОЖИРІННЯ

Автор(и)

  • О.С. Хухліна
  • І.Б. Горбатюк
  • О.С. Воєвідка
  • В.С. Гайдичук
  • О.В. Руснак-Каушанська
  • О.В. Андрусяк
  • Ін.Б. Горбатюк

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXII.1.83.2023.08

Ключові слова:

хронічний холецистит, холестероз, жовчний міхур, ожиріння, ішемічна хвороба серця

Анотація

Мета роботи – вивчити морфологічні зміни жовчного міхура у хворих на хронічний
холецистит та холестероз жовчного міхура на тлі ішемічної хвороби серця
та ожиріння.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 300 протоколів автопсії
хворих на ожиріння, що померли від ускладнень ішемічної хвороби серця (група
А), та 100 протоколів патогістологічного дослідження жовчного міхура після
операції холецистектомії з приводу хронічного холециститу у хворих на ожиріння
(група В). Середній вік у групі А становив 67,3±5,24 роки, у групі В – 52,8±3,24 роки.
Патогістологічним методом вивчено 157 препаратів, для стереометричного аналізу
відібрано гістопрепарати 112 випадків автопсії та біопсії видалених жовчних
міхурів. Аналіз морфологічного стану жовчного міхура у хворих на ожиріння І-ІІ
ступеня та ішемічної хвороби серця здійснювали за групами.
Результати. За даними автопсії померлих хворих на ішемічну хворобу
серця із ожирінням І-ІІ ступеня, морфологічними особливостями ураження
жовчного міхура була коморбідність із хронічним холециститом:
із каменевим – у 24,3 %, некаменевим – у 50,7 % випадків, а у 1,7 % хворих
спостерігався ксантогранулематозний холецистит. У 41,7 % випадків визначали
супровідний холестероз жовчного міхура. Дослідження морфологічних змін
жовчного міхура, видалених при холецистектомії в осіб, хворих на ішемічну
хворобу серця та ожиріння І-ІІ ступеня, встановило наявність хронічного
холециститу у 100,0 % випадків, з яких у 73,0 % випадків переважав хронічний
каменевий холецистит, а у 7,0 % хворих спостерігали ксантогранулематозний
холецистит. У 57 випадках (57,0 %) хронічний холецистит був поєднаний
із холестерозом жовчного міхура; частка холестерозу жовчного міхура на тлі
хронічного каменевого холециститу склала 40,0 %, а у випадку некаменевого
хронічного холециститу – 17,0 %. Встановлено переважання сітчастої (64,9 %)
форми порівняно із сітчасто-поліпозною (24,6 %) та поліпозною формами
(10,5 %). Серед осіб, хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, хронічний
холецистит частіше спостерігали у жінок, ніж у чоловіків (3,2:1), як і хронічний
холецистит із холестерозом жовчного міхура (2,8:1). Морфологічними ознаками
хронічного холециститу у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння є вірогідне
потовщення стінки жовчного міхура (у межах 2,6-3,0 раза (р<0,05)), а за умов
супровідного холестерозу жовчного міхура – у 3,5-3,8 раза (р<0,05) порівняно
з нормативними даними, а також біліарний сладж (100,0 %).
Висновки. Серед осіб, хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, хронічний
холецистит та хронічний холецистит, поєднаний із холестерозом жовчного
міхура, частіше трапляється у жінок (3,2:1 та 2,8:1 відповідно). Морфологічні
зміни жовчних міхурів, видалених при холецистектомії, у осіб, хворих на ішемічну
хворобу серця та ожиріння І-ІІ ступеня, засвідчують наявність хронічного
холециститу у 100,0 % випадків.

Посилання

Babak OYa. Syndrom kholestazu. Prychyny, mekhanizmy rozvytku.

Klinichni proiavy ta pryntsypy likuvannia [Reasons, mechanisms of

development. Clinical manifestations and principles of treatment].

Likuvannia ta diahnostyka. 2003;2:27-35. (in Ukrainian)

Vasylenko O, Tykhonova T. Heterohennist’ ozhyrinnia ta osnovni

patohenetychni chynnyky yoho rozvytku (ohliad literatury)

[Heterogeneity of obesity and the main pathogenetic factors of its

development (a review of resources)]. Actual problems of modern

medicine. 2022;9:72-85. doi: 10.26565/2617-409X-2022-9-08

(in Ukrainian)

Delgado- Aros S, Locke GR 3rd, Camilleri M, Talley NJ, Fett S,

Zinsmeister AR, et al. Obesity is associated with increased risk

of gastrointestinal symptoms: a population- based study. Am J

Gastroenterol. 2004;99(9):1801-6. doi: 10.1111/j.1572-0241.2004.

x

Feakins RM. Obesity and metabolic syndrome: pathological effects

on the gastrointestinal tract. Histopathology. 2016;68(5):630-40.

doi: 10.1111/his.12907

Kalish VB. Obesity in Older Adults. Prim Care. 2016;43(1):137-44.

doi: 10.1016/j.pop.2015.10.002

Kearns K, Dee A, Fitzgerald AP, Doherty E, Perry IJ. Chronic

disease burden associated with overweight and obesity in Ireland:

the effects of a small BMI reduction at population level. BMC Public

Health [Internet]. 2014[cited 2023 Mar 19];14:143. Available

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3929131/

pdf/1471-2458-14-143.pdf doi: 10.1186/1471-2458-14-143

Kolotkin RL, Meter K, Williams GR. Quality of life and obesity. Obes

Rev. 2001;2(4):219-29. doi: 10.1046/j.1467-789x.2001.00040.x

Li WD, Fu KF, Gui- Mei Li, Lian YS, Ren AM, Chen YJ, et al.

Comparison of effects of obesity and nonalcoholic fatty liver disease

on incidence of type 2 diabetes mellitus. World J Gastroenterol.

;21(32):9607-13. doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9607

Petroni ML. Review article: gallbladder motor function in obesity.

Aliment Pharmacol Then. 2000;14(Suppl 2):48-50. doi: 10.1046/j.

-2036.2000.014s2048.x

Shoda J, Inada Y, Osuga T. Molecular pathogenesis of

hepatolithiasis – a type of low phospholipid- associated

cholelithiasis. Front Biosci. 2006;11:669-75. doi: 10.2741/1826

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-29

Номер

Розділ

Статті