ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»

Автор(и)

  • Л.Я. Лопушняк
  • Д.В. Проняєв
  • П.П. Перебийніс
  • Р.О. Сухоносов
  • А.С. Шкляр

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXII.1.83.2023.14

Ключові слова:

педагогічні технології, симуляційне навчання, студент, анатомія

Анотація

В умовах реформування медицини в Україні пріоритетним завданням закладів
вищої освіти є якість професійної підготовки фахівців галузі охорони здоров’я.
Серед найважливіших принципів формування єдиного освітнього середовища
визначальним є досягнення високого рівня навчання майбутніх лікарів шляхом
уведення єдиної технології управління якістю освіти. У процесі євроінтеграції
та глобалізації,входженняукраїнськоїосвітньої системиу світовийінформаційний
простір виникає потреба в кардинальному оновленні системи вищої освіти
нашої країни з урахуванням позитивного досвіду країн Європи та світу. На часі
оптимізація галузі охорони здоров’я населення та підготовка лікарів нового
покоління відповідно до світових стандартів.
Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз наукових психологопедагогічних, навчально-методичних та медичних публікацій, методичної роботи
кафедри щодо застосування сучаснихпедагогічних технологійу процесі професійної
підготовки майбутніх лікарів.
Висновки. Впровадження у професійну підготовку майбутніх лікарів сучасних
педагогічних технологій забезпечує формування професійної компетентності
шляхом розвитку у здобувачів освіти навичок самостійної та науково-дослідницької
роботи, міжособистісного спілкування, роботи у команді, аналізу та синтезу,
креативності, здатності співпрацювати із фахівцями інших спеціальностей,
вирішувати проблеми та приймати рішення. Під час вивчення навчальної дисципліни
«Анатомія людини» доцільно використовувати технології симуляційного навчання
та кейс-метод, оскільки вони сприяють розвитку умінь і навичок, здатності
до самонавчання, зміні парадигми мислення, забезпечують запам’ятовування
значних об’ємів інформації та підготовку спеціалістів, які максимально ефективно
поводяться в складних клінічних ситуаціях. Технології симуляційного навчання
дозволяють багаторазово та точно відтворити важливі клінічні сценарії
та надають можливість адаптувати навчальну ситуацію до кожного студента

Посилання

Kaplins’kyi VV. Metodyka vykladannia u vyschii shkoli [Teaching

methods in higher education]. Kyiv; 2017. 224 p. (Ukrainian)

Bystrova Yu V. Innovatsiini metody navchannia u vyschii shkoli

Ukrainy [Innovative teaching methods in ukrainian high school].

Law and Innovation Society [Internet]. 2015[tsytovano 2023

Tra 29];1(4):27-33. Dostupno: https://apir.org.ua/wp-content/

uploads/2015/04/Bystrova.pdf (Ukrainian)

Ortyns’kyi V. Pedahohika vyschoi shkoly [Pedagogy of high

school]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury; 2017. 471 p. (Ukrainian)

Pylaieva TV, Yatsenko VV. Internatsionalizatsiia vyschoi osvity:

teoretychnyi aspekt [Internationalization of higher education:

theoretical aspect]. Collection of Research Papers Рedagogical

sciences. 2017;3(80):31-6. (Ukrainian)

Korda MM, Shulhai AH, Hudyma AA, Zaporozhan SY. Rozvytok

praktychno- oriientovanoho ta symuliatsiinoho navchannia v

Ternopil’s’komu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni

IIa. Horbachevs’koho [Development of practice- oriented and

simulation training at I. Horbachevsky Ternopil state medical

university]. Medical Education. 2016;2:54-7. doi: 10.11603/

me.v0i2.6214 (Ukrainian)

Ohiienko OI, redaktor. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii

[Innovative pedagogical technologies]. Kyiv; 2015. 314 p.

(Ukrainian)

Berezivs’ka LD, redaktor. Suchasni tekhnolohii v osviti. Kyiv;

Chastyna 1, Suchasni tekhnolohii navchannia. Antonova

OIe. Pedahohichni tekhnolohii ta yikh klasyfikatsiia yak naukova

problema [Pedagogical technologies and their classification as

a scientific problem]; p. 8-15. (Ukrainian)

Avramenko MO, Furyk OO, Pavlenko AS. Dosvid vprovadzhennia

problemno- oriientovanoho navchannia z vykorystanniam

virtual’nykh patsiientiv u ramkakh realizatsii proektu TAME:

«Navchannia na medychnykh pomylkakh» [The experience of

implementing problem- oriented training using virtual patients

as part of the implementation of the TAME project: «Learning

from medical errors»]. V: Materialy Vseukr. nauk.-metod.

videokonferentsii z mizhnar. uchastiu Aktual’ni pytannia

dystantsiinoi osvity ta telemedytsyny 2018; 2018 Kvi 25-26;

Zaporizhzhia. Zaporizhzhia; 2018, p. 82-3. (Ukrainian)

Zhuravl’ova LV, Lopina NA. Praktychno- oriientovanyi keismetod navchannia v systemi bezperervnoi medychnoi osvity

na osnovi informatsiino- osvitnikh veb-tekhnolohii yak sposib

symuliatsiinoho navchannia [A practically- oriented case study

method in the system of continuous medical education based on

information and educational web technologies as a method of

simulation training]. Kharkiv; 2019. 76 p. (Ukrainian)

Pavlyshyn HA, Bihunyak TV, Savaryn TV. Keis-metod navchannia

u medychnii osviti [Case study method in medical education].

Medical Education. 2015;3:67-9. doi: 10.11603/me.v0i3.4975

(Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-29

Номер

Розділ

Статті