ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ЛОКОРЕГІОНАРНОЇ АНАЛЬГЕЗІЇ У ДІТЕЙ

Автор(и)

  • Я.В. Семкович

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXII.4.86.2023.03

Ключові слова:

локорегіонарні методики, регіонарна анальгезія, діти, гострий біль

Анотація

Регіональні блоки, у складі мультимодальної аналгезії, можуть покращити
контроль болю в післяопераційному періоді і зменшити ускладнення, що виникають
при використанні одного режиму знеболення.
Мета дослідження – порівняти ефективність різних методик регіонарної
анальгезії.
Матеріал та методи. Усі пацієнти були розподілені на 2 групи: І група – 31
дитина, оперована на передній черевній стінці під загальним знеболенням із
застосуванням регіонарного блоку поперечної фасції живота (TFPB); ІІ група –
32 дитини, оперованих на передній черевній стінці під загальним знеболенням із
застосуванням регіонарного блоку поперечної фасції живота (TFPB), поєднаного
з блокадою квадратного м’яза попереку (QLB-4) з одного уколу. Оцінку якості
знеболення та наявності гострого болю проводили за допомогою візуальноаналогової шкали (ВАШ) в післяопераційному періоді (на 6-ту, 12-ту, 24-ту, 36-ту
години та при виписці), а психометричної шкали-опитувальника Likert – до операції,
після операції та на момент виписки.
Результати. У дітей I групи показник інтенсивності болю за візуально-аналоговою
шкалою (ВАШ) через годину становив 4,6±0,16 бала, тоді як у дітей II групи –
3,5±0,15 (р<0,05). Оцінка інтенсивності болю за ВАШ у динаміці післяопераційного
періоду показала, що діти I групи через 6 год після операції мають в 1,2 раза вищі
показники болю порівняно з дітьми II групи (р<0,05), через 12 год – в 1,7 раза, через
24 год – в 1,6 раза, через 36 год – в 1,5 раза та при виписці в 1,6 раза (р<0,001).
За результатами шкали LIKERT встановлено значно вищі показники болю у дітей
I групи після операції та на момент виписки (10,12±0,15 та 5,45±0,22 порівняно
з 5,93±0,19 та 3,50±0,15 у дітей II групи (р<0,001). Найменший об’ємпарацетамолу,
який використовувався для pre-emptive та мультимодальної анальгезії у дітей
I групи – 95 мл, тоді як у дітей II групи – 40 мл. Найбільший об’єм, який вимагали
діти в процесі знеболення – 220 мл та 150 мл у I та II групах відповідно. Середній
час для виконання QLB-4 становив 117,3±1,76 сек, тоді як TFPB – 121,8±3,56 сек
(p=0.27). Тривалість післяопераційного знеболення після виконання комбінованої
локорегіонарної методики сягала 32,56±0,5 годин, тоді як при використанні
моноблоку TFPB – 22,9±0,57 годин (р<0,001).
Висновки. Використання комбінованого блоку для регіонарної анальгезії при
операціях на передній черевній стінці супроводжується: нижчим показником
інтенсивності болювпісляопераційному періоді (р<0,001); зниженням необхідності
використання «рятувальних доз анальгетиків» в післяопераційному періоді
(р<0,001); поширенням сенсорного блоку на рівні T7-L2 дерматомів; збільшенням
тривалості післяопераційного знеболення (р<0,001) порівняно з відповідними
показниками при використанні моноблоку TFPB.

Посилання

Hutson JM, O’Brien M, Beasley SW, Teague WJ, King SK,

editors. Jones’ clinical paediatric surgery. 7th ed. Chichester:

Wiley- Blackwell; 2015. 332 p.

Chen YH, Wei CH, Wang KWK. Children with inguinal hernia

repairs: age and gender characteristics. Glob Pediatr Health

[Internet]. 2018[cited 2023 Dec 23];5:2333794X18816909.

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

P M C 6 29 1 8 72 /p df /1 0 .117 7 _ 2 33 3 7 94 X 1 88 1 6 90 9 . pd f

doi: 10.1177/2333794X18816909

Nakashima M, Ide K, Kawakami K. Laparoscopic versus open repair

for inguinal hernia in children: a retrospective cohort study. Surg

Today. 2019;49(12):1044-50. doi: 10.1007/s00595-019-01847-0

Fu YW, Pan ML, Hsu YJ, Chin TW. A nationwide survey of incidence

rates and risk factors of inguinal hernia in preterm children. Pediatr

Surg Int. 2018;34(1):91-5. doi: 10.1007/s00383-017-4222-0

Yeap E, Nataraja RM, Pacilli M. Inguinal hernias in children.

AJGP. 2020;49(1-2):38-43. doi: 10.31128/AJGP-08-19-5037

Öberg S, Andresen K, Rosenberg J. Etiology of inguinal hernias:

a comprehensive review. Front Surg [Internet]. 2017[cited 2023 Dec

;4:52. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC5614933/pdf/fsurg-04-00052.pdf doi: 10.3389/fsurg.2017.00052

Chen R, Tang S, Lu Q, Zhang X, Zhang W, Chen Z, et al.

A 9-year experience study of single-port micro- laparoscopic

repair of pediatric inguinal hernia using a simple needle. Hernia.

;24(3):639-44. doi: 10.1007/s10029-019-02079-4

Bowling K, Hart N, Cox P, Srinivas G. Management of paediatric

hernia. BMJ [Internet]. 2017[cited 2023 Dec 23];359: j4484.

Available from: https://www.bmj.com/content/359/bmj.j4484.long

doi: 10.1136/bmj.j4484

Panabokke G, Clifford ID, Craig SS, Nataraja RM. Reduction

of paediatric inguinal hernias. Emerg Med Australas

;28(2):224-7. doi: 10.1111/1742-6723.12549

Chou R, Gordon DB, de Leon- Casasola OA, Rosenberg JM,

Bickler S, Brennan T, et al. Management of postoperative pain:

a clinical practice guideline from the American Pain Society, the

American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and

the American Society of Anesthesiologists’ Committee on Regional

Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J

Pain. 2016;17(2):131-57. doi: 10.1016/j.jpain.2015.12.008

Bulka CM, Shotwell MS, Gupta RK, Sandberg WS, Ehrenfeld JM.

Regional anesthesia, time to hospital discharge, and in hospital

mortality: a propensity score matched analysis. Reg Anesth Pain

Med. 2014;39(5):381-6. doi: 10.1097/aap.0000000000000121

Hebbard PD. Transversalis fascia plane block, a novel

ultrasound- guided abdominal wall nerve block. Can J Anaesth.

;56(8):618-20. doi: 10.1007/s12630-009-9110-1

Chakraborty A, Goswami J, Patro V. Ultrasound- guided continuous

quadratus lumborum block for postoperative analgesia in

a pediatric patient. A A Case Rep. 2015;4(3):34-6. doi: 10.1213/

xaa.0000000000000090

Hansen CK, Dam M, Bendtsen TF, Børglum J. Ultrasound guided

quadratus lumborum blocks: definition of the clinical relevant

endpoint of injection and the safest approach. A A Case Rep.

;6(2):39. doi: 10.1213/xaa.0000000000000270

Semkovych Ya, Dmytriiev D. (2022) Elevated serum TLR4 level as

a potential marker for postsurgical chronic pain in pediatric patients

with different approaches to analgesia. Front Med (Lausanne)

[Internet]. 2022[cited 2023 Dec 22];9:897533. Available from:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9428710/pdf/

fmed-09-897533.pdf doi: 10.3389/fmed.2022.897533

Semkovych Ya, Dmytriiev D. Genetic influences on pain mechanisms.

Wiadomości Lekarskie. 2022;75(7):1776-80. doi: 10.36740/

WLek202207130

Semkovych Ya V. Zminy pokaznykiv abdominal’noho arterial’noho

krovoobihu pry vykorystanni riznykh metodyk znebolennia u

ditei [Changes in the indicators of abdominal arterial circulation

when applying various anesthetic techniques in children].

Neonatology, surgery and perinatal medicine. 2023;13(1):18-24.

doi: 10.24061/2413-4260.XIII.1.47.2023.3 (Ukrainian)

Kadam VR. Ultrasound- guided quadratus lumborum block as

a postoperative analgesic technique for laparotomy. J Anaesthesiol

Clin Pharmacol. 2013;29(4):550-2. doi: 10.4103/0970-9185.119148

Carvalho R, Segura E, Loureiro MD, Assunção JP. Quadratus

lumborum block in chronic pain after abdominal hernia repair: case

report. Rev Braz Anesthesiol. 2017;67(1):107-9. doi: 10.1016/j.

bjan.2014.08.001

Semkovych Ya, Dmytriiev D, Rusak P, Zaporozhan S,

Nazarchuk O. Prevalence of chronic pain after herniorrhaphy, orchiopexy,

and bernardi procedure in children. A retrospective- prospective study.

Paediatric surgery. Ukraine. 2022;3:8-18. doi: 10.15574/PS.2022.76.8

Ramesh AS, Boretsky K. Local anesthetic systemic toxicity in children:

a review of recent case reports and current literature. Reg Anest Pain

Med. 2021;46(10):909-14. doi: 10.1136/rapm-2021-102529

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-30

Номер

Розділ

Статті