ВПЛИВ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ В БАСЕЙНІ СОННИХ АРТЕРІЙ НА ВМІСТ РНК У КЛІТИНАХ ЛІМФОЇДНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ТИМУСА ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Автор(и)

  • С.С. Ткачук
  • О.В. Ткачук
  • О.І. Денисенко
  • В.Д. Сорохан

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXII.4.86.2023.05

Ключові слова:

тимоцити, РНК, ішемія-реперфузія головного мозку

Анотація

Мета роботи – з’ясувати вікові особливості реакції РНК клітин лімфоїдної
популяції тимуса на гостре порушення церебрального кровотоку в басейні сонних
артерій у шести- та дев’ятимісячних щурів.
Матеріали і методи. Гостре порушення мозкового кровообігу моделювали у білих
нелінійних лабораторних щурів віком 6 та 9 місяців двобічним кліпсуванням сонних
артерій упродовж 20 хв. із подальшою реперфузією. Тимус забирали на 12-ту
добу постішемічного періоду, фіксували його в розчині Буена, після стандартної
гістологічної обробки заливали в парафін, виготовляли серійні зрізи товщиною
5 мкм. Після депарафінування, регідратації та зафарбовування галоціанінхромовими квасцями за Ейнарсоном здійснювали аналіз гістологічних зрізів
у системі цифрового аналізу зображення VIDAS-386 (Kontron Electronik, Німеччина)
люмінесцентним мікроскопом AXIOSKOP (Zeiss, Німеччина). Загальний уміст РНК
виражалив одиницях оптичної щільності (ЕОП на 1 мм2).
Результати. У клітинах лімфоїдної популяції всіх структурно-функціональних
зон тимуса контрольних щурів обох вікових груп встановлено зростання вмісту
РНК у напрямку від незрілих до більш зрілих класів (р<0,05). Ця закономірність
зберігається і в постішемічному періоді. У клітинах лімфоїдної популяції
субкапсулярної та глибокої кіркової зон тимуса вміст РНК достовірно переважає
у шестимісячних щурів, у внутрішньочасточкових периваскулярних просторах –
у дев’ятимісячних, а у медулярній зоні вікові відмінності відсутні. Постішемічні зміни
вмісту РНК у шестимісячних щурів у субкапсулярній зоні та внутрішньочасточкових
периваскулярних просторах тимуса полягають у його зниженні в незрілих класах
клітин і зростанні – у зрілих малих тимоцитах (р<0,05); у глибокій корі – у зростанні
у всіх класах тимоцитів (р<0,05). У дев’ятимісячних тварин у субкапсулярній зоні
відмінності полягали у зростанні вмісту РНК і в менш зрілих середніх тимоцитах,
у глибокій корі – у зменшені вмісту РНК у всіх класах, крім малих тимоцитів,
у внутрішньочасточкових периваскулярних просторах – у зниженні вмісту РНК
у всіх класах тимоцитів (р<0,05 для всіх випадків). У медулярній зоні тварин обох
вікових груп зміни односпрямовані (зниження вмісту РНК, р<0,05).
Висновки. Вікові відмінності характеру постішемічних змін вмісту РНК
у тимоцитах наявні у всіх структурно-функціональних зонах залози, за винятком
медулярної, в якій в обох вікових групах зміни були односпрямованими.

Посилання

Hu J, Nan D, Lu Y, Niu Z, Ren Y, Qu X, et al. Microcirculation

No- Reflow Phenomenon after Acute Ischemic Stroke. Eur Neurol.

;86(2):85-94. doi: 10.1159/000528250

Fan JL, Brassard P, Rickards CA, Nogueira RC, Nasr N, McBryde

FD, et al. Integrative cerebral blood flow regulation in ischemic

stroke. J Cereb Blood Flow Metab. 2022;42(3):387-403.

doi: 10.1177/0271678x211032029

Zigmond MJ, Wiley CA, MF. Chesselet, editors. Neurobiology of

Brain Disorders. Biological Basis of Neurological and Psychiatric

Disorders. 2 ed. Elsevier; 2022. Chapter 24, Introduction: acute

insults to the central nervous system; p. 425.

Ahnstedt H, McCullough LD. The impact of sex and age on

T cell immunity and ischemic stroke outcomes. Cell Immunol

[Internet]. 2019[cited 2023 Dec 30];345:103960. Available from:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6832888/pdf/

nihms-1539590.pdf doi: 10.1016/j.cellimm.2019.103960

Ahnstedt H, Patrizz A, Chauhan A, Roy- O’Reilly M, Furr JW,

Spychala MS, et al. Sex differences in T cell immune responses, gut

permeability and outcome after ischemic stroke in aged mice. Brain

Behav Immun. 2020;87:556-67. doi: 10.1016/j.bbi.2020.02.001

Li X, Li C, Zhang W, Wang Y, Qian P, Huang H. Inflammation

and aging: signaling pathways and intervention therapies.

Signal Transduct Target Ther [Internet]. 2023[cited 2023 Dec

;8(1):239. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC10248351/pdf/41392_2023_Article_1502.pdf

doi: 10.1038/s41392-023-01502-8

Brait VH, Arumugam TV, Drummond GR, Sobey CG. Importance

of T lymphocytes in brain injury, immunodeficiency, and

recovery after cerebral ischemia. J Cereb Blood Flow Metab.

;32(4):598-611. doi: 10.1038/jcbfm.2012.6

Ayasoufi K, Pfaller CK, Khadka RH, Jin F, AJ Johnson. BrainThymus communication is a novel immunosuppressive feature

of neurological insults. J Immunol. 2019;202(Suppl 1):183.19.

doi: 10.4049/jimmunol.202.Supp.183.19

Cui P, McCullough LD, Hao J. Brain to periphery in acute ischemic

stroke: Mechanisms and clinical significance. Front Neuroendocrinol

[Internet]. 2021[cited 2023 Dec 30];63:100932. Available from:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9850260/pdf/

nihms-1865246.pdf doi: 10.1016/j.yfrne.2021.100932

Kim M, Kim SD, Kim KI, Jeon EH, Kim MG, Lim YR, et al.

Dynamics of T Lymphocyte between the Periphery and the Brain

from the Acute to the Chronic Phase Following Ischemic Stroke in

Mice. Exp Neurobiol. 2021;30(2):155-69. doi: 10.5607/en20062

Zhang D, Ren J, Luo Y, He Q, Zhao R, Chang J, et al. T Cell

Response in Ischemic Stroke: From Mechanisms to Translational

Insights. Front Immunol [Internet]. 2021[cited 2023 Dec

;12:707972. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pmc/articles/PMC8320432/pdf/fimmu-12-707972.pdf

doi: 10.3389/fimmu.2021.707972

Liang Z, Dong X, Zhang Z, Zhang Q, Zhao Y. Age-related thymic

involution: Mechanisms and functional impact. Aging Cell

[Internet]. 2022[cited 2023 Dec 28];21(8): e13671. Available

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9381902/

pdf/ACEL-21-e13671.pdf doi: 10.1111/acel.13671

Tkachuk SS, Tkachuk ОV, Denysenko OI, Yasinska OV, Garvasiuk

OV. Age features of the thymocite RNA response in the thymus

structural and functional areas to blood circulation disorders in the

pool of carotic arteries in rats. Journal of Education, Health and

Sport. 2023;47(1):125-12. doi: 10.12775/JEHS.2023.47.01.012

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-30

Номер

Розділ

Статті