ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ФАХОМ «СТОМАТОЛОГІЯ» БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • П.П. Перебийніс

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXII.4.86.2023.11

Ключові слова:

освітньо-професійна програма, навчання, студент, оцінювання, об’єктивний структурований клінічний іспит

Анотація

У системі охорони здоров’я України відбулись значні зміни. Ці процеси мають
великий вплив на вищу медичну освіту, і тому вона значно трансформується.
Досконале опанування значним об’ємом практичних навичок, постійне підвищення
якостіпрофесійної підготовки єоднимізважливихзавданьвищих медичнихзакладів
освіти. Підготовка лікаря-стоматолога передбачає практичне відпрацювання
необхідних для лікаря не тільки загальномедичних маніпуляцій, а й спеціальних
навичок із діагностики, профілактики, лікування стоматологічних захворювань.
Провідним у підготовці здобувачів вищої освіти за фахом «Стоматологія»
є обʼєктивний структурований клінічний іспит, який стимулює навчання
і концентрує увагу студентів на набутті клінічних компетентностей, підвищує
якість начального досвіду в осіб, що складають іспит, забезпечує валідність та
надійність оцінювання, якісний зворотній зв’язок при поточному оцінюванні знань
та вмінь студентів.
Мета дослідження – здійснити аналіз освітньо-професійної програми
«Стоматологія» та напрямів її реалізації у здобувачів вищої освіти на кафедрах
стоматологічного спрямування. Матеріал та методи. Аналіз освітньо-професійної програми «Стоматологія»,
психолого-педагогічної, методичної літератури, матеріалів навчальнометодичних конференцій, методичної роботи кафедри. Для досягнення мети,
уточнення сутності та особливостей використання сучасних педагогічних
технологій в освітньому процесі застосовано теоретичні методи (аналіз, синтез,
узагальнення, порівняння, систематизація).
Висновки. 1. Реалізація освітньої програми 221 «Стоматологія» у БДМУ
ґрунтується на сучасних наукових досягненнях стоматології та системи
стоматологічної допомоги. У програмі враховано специфіку розвитку системи
охорони здоров’я регіону в умовах трансформації ринку праці. Навчання
зорієнтоване на кваліфіковану практичну стоматологічну підготовку здобувачів
шляхом інтеграції міжнародних інноваційних освітніх технологій. 2. Об’єктивний
структурований клінічний іспит позитивно впливає на освітній процес, оскільки
стимулює навчання: увага здобувачів вищої освіти зосереджена на набутті
клінічних компетентностей. 3. Знання студентів оцінюються в умовах,
максимально наближених до клінічних, які допомагають найбільш точно оцінити
їхні вміння і навички, необхідні у професійній діяльності.

Посилання

Rozhko MM, Erstenyuk HM, Kapechuk VV, Pelekhan LI,

Ivantsiv MO. Z dosvidu zaprovadzhennia ob’iektyvnoho

strukturovanoho klinichnoho ispytu v Ivano- Frankivs’komu

natsional’nomu medychnomu universyteti [The experience of

implementing the objective structured clinical examination at

Ivano- Frankivsk national medical university]. Medical Education.

;3(Дод):15-8. doi: 10.11603/me.2414-5998.2019.3.10114

(Ukrainian)

Bidenko N. Dosvid orhanizatsii ob’iektyvnoho strukturovanoho

klinichnoho ispytu (OSKI) dlia studentiv tret’oho kursu

stomatolohichnoho fakul’tetu [Organization of objective structured

clinical examination (OSCE) for third course dental students].

Actual Dentistry. 2019;3:106-7. doi: 10.33295/1992-576X-2019-

-106 (Ukrainian)

Marichereda VH, Mohylevkina IO, Kon’kov DH, Shmakova IP,

Rohachevs’kyi OP, Borsch VI. Orhanizatsiia ta provedennia

ob’iektyvnoho strukturovanoho klinichnoho ispytu [Organization

and conduct of an objective structured clinical examination].

Odesa; 2020. 84 p. (Ukrainian)

Kabinet Ministriv Ukrainy. Pro zatverdzhennia Poriadku

zdiisnennia yedynoho derzhavnoho kvalifikatsiinoho ispytu dlia

zdobuvachiv stupenia vyschoi osvity mahistr za spetsial’nostiamy

halu zi znan’ «22 Okhorona zdorov’ia». Postanova Kabinetu

Ministriv Ukrainy vid 28 bereznia 2018 r. № 334 [On the approval

of the Procedure for conducting a single state qualification exam

for applicants for a master’s degree in the field of knowledge

«22 Health Care». Resolution of the Cabinet of Ministers of

Ukraine dated March 28, 2018 № 334] [Internet]. Kyiv: KMU;

[tsytovano 2023 Hru 02]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/334-2018-%D0 %BF#Text (Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-30

Номер

Розділ

Статті