DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.1.47.2014.1

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У 2013 РОЦІ

A. E. Gorban, L. I. Zakrutko, O. V. Mysytskyi

Анотація


Представлені результати інноваційної та винахідницької діяльності у сфері охорони здоров’я у 2013 році. У звітному році було організовано та проведено 245 наукових медичних форумів, які були присвячені пріоритетним  медичним проблемам і висвітлювали інноваційні та удосконалені технології, стандарти лікування і діагностики, питання впровадження інноваційних розробок в практику сімейної медицини,  систему первинної медико-санітарної допомоги, створення умов безпечного материнства та збереження репродуктивного здоров’я населення, сучасних методів надання допомоги онкологічним тощо. Для впровадження в практику охорони здоров'я України було запропоновано 560  нововведень, 194 методичних рекомендацій, 314 інформаційних листів. У 2013 році було отримано 1397 охоронних документи на об’єкти права інтелектуальної власності.

Ключові слова


засоби наукової комунікації; наукові медичні форуми; нововведення; методичні рекомендації; інформаційні листи; об’єкти права інтелектуальної власності

Повний текст:

PDF

Посилання


Horban' AYe. Analiz osnovnykh zasobiv naukovoi komunikatsii v informatsiinomu zabezpechenni stratehii podolannia riadu sotsial'no nebezpechnykh khvorob v Ukraini za 2008-2012 rr [Analysis of the main means of scientific communication in informational support of the strategy of overcoming a number of socially dangerous diseases in Ukraine for 2008-2012]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2013;4:162-6. (in Ukrainian).

Horban' AYe. Monitorynh innovatsiinoi diial'nosti u sferi okhorony zdorov’ia Ukrainy [Monitoring of health care innovation in Ukraine]. V: Materialy nauk.-prakt. konf. Filatovs'ki chytannia; 2013 Tra 23-24; Odesa. Odesa; 2013, p. 303-4. (in Ukrainian).

Horban' AYe, Zakrut'ko LI. Vnesok zasobiv naukovoi komunikatsii v informatsiine zabezpechennia zakhodiv z reformuvannia sfery okhorony zdorov’ia Ukrainy [Contribution of scientific communication tools to informational support of health care reform measures in Ukraine]. V: Materialy nauk.-prakt. konf. Suchasni metody diahnostyky ta likuvannia zakhvoriuvan' orhana zoru; 2013 Ver 12-13; Chernihiv. Chernihiv; 2013. p. 102-4. (in Ukrainian).

Zakrut'ko LI. Monitorynh za stanom vprovadzhennia rezul'tativ zavershenykh naukovykh rozrobok u sferi okhorony zdorov’ia Ukrainy u 2010-2012 rr [Monitoring of implementation of the results of the completed scientific developments in the field of health care of Ukraine in 2010-2012]. V: Materialy nauk.-prakt. konf. Filatovs'ki chytannia; 2013 Tra 23-24 Odesa. Odesa; 2013. p. 306-7. (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z obliku nematerial'nykh aktyviv kinovyrobnytstva [On approval of Methodological recommendations for accounting of intangible assets of filmmaking]. Nakaz Ministerstva kul'tury i turyzmu Ukrainy vid 02.04.2008 N 353/0/16-08 [Internet]. Kiev; 2008[tsytovano 2013 Hru 14]. Dostupno: http://zakon.nau.ua. (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Rehlamentu Apeliatsiinoi palaty Derzhavnoho departamentu intelektual'noi vlasnosti [On approval of the Rules of Appeal of the State Department of Intellectual Property]. Nakaz MON Ukrainy vid 15.09.2003 N 622 [Internet]. Kiev; 2003[tsytovano 2013 Hru 23]. Dostupno: http://zakon4.rada.gov.ua/ (in Ukrainian).

Reiestr z’izdiv, konhresiv, sympoziumiv ta naukovo-praktychnykh konferentsii, yaki provodytymut'sia u 2013 rotsi [Register of congresses, congresses, symposia and scientific conferences to be held in 2013]. Kiev; 2013. 109 p. (in Ukrainian).

Reiestr medychnykh vystavok, yaki provodytymut'sia v Ukraini u 2013 rotsi [Register of medical exhibitions to be held in Ukraine in 2013]. Kiev; 2013. 24 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Горбань А.Є. Аналіз основних засобів наукової комунікації в інформаційному забезпеченні стратегії подолання ряду соціально небезпечних хвороб в Україні за 2008-2012 рр / А. Є Горбань // Укр.мед.часопис. – 2013. – № 4 (96). – С.162 – 166.

2. Горбань А.Є. Моніторинг інноваційної діяльності у сфері охорони здоров’я України / А. Є Горбань // Наук.-практ. конф. офтальм. з міжнар. участю «Філатовські читання» 23-24 травня 2013 р., м. Одеса: матеріали. – О., 2013. – С. 303-304.

3. Горбань А.Є. Внесок засобів наукової комунікації в інформаційне забезпечення заходів з реформування сфери охорони здоров’я України / А.Є Горбань, Л.І. Закрутько // Наук.-практ. конф. «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань органа зору» 12-13 вересня 2013 р., м. Чернігів : матеріали. – Ч., 2013. – С. 102 – 104.

4. Закрутько Л.І. Моніторинг за станом впровадження результатів завершених наукових розробок у сфері охорони здоров’я України у 2010-2012 рр. / Л.І. Закрутько // Наук.-практ. конф. офтальм. з міжнар. участю «Філатовські читання» 23-24 травня 2013 р., м. Одеса: матеріали. – О., 2013. – С. 306-307.

5. Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Методичних рекомендацій з обліку нематеріальних активів кіновиробництва» від 2 квітня 2008 року N 353/0/16-08 http://zakon.nau.ua.

6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» від 15.09.2003  N 622 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2003 р. за N 877/8198. http://zakon4.rada.gov.ua/

7. Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2013 році. – Київ, 2013. - 109 с. 8. Реєстр медичних виставок, які проводитимуться в Україні у 2013 році. – Київ, 2013. - 24 с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754