Том 13, № 1 (2014)

Зміст

Статті

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У 2013 РОЦІ PDF
A. E. Gorban, L. I. Zakrutko, O. V. Mysytskyi
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ КИСЛОТНОСТІ ШЛУНКОВОГО СОКУ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ УСПІШНОЇ ЕРАДИКАЦІЇ (ФЕНОМЕН «ПАДІННЯ») ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РОЛІ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИРАЗКОУТВОРЕННЯ ПРИ ЇЇ ПЕРЕВАЖНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІІ НА СЛИЗОВІЙ АНТРАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКА PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ З ДИСФУНКЦІЄЮ НИРОК PDF (Русский)
I. T. Alikulov, U. K. Kamilova
ВИВЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF (English)
A. S. Biduchak
Гігієнічна оцінка вуглеводної складової раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м.Чернівці PDF (English)
L. І. Vlasyk, O. М. Iftoda, O. V. Kushnir, N. M. Fundiur
Вікова характеристика експресії білка ранньої відповіді с-Fos у нейронах супраоптичного ядра гіпоталамуса у щурів-самців лінії Wistar PDF (Русский)
O. V. Gancheva
КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДИКАМЕНТОЗНО-ІНДУКОВАНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ PDF
T. I. Grydzhuk
Порівняльна анатомія періфоллікулярное і маргінальної зони селезінки людини і щура PDF (Русский)
T. M. Dosayev, S. N. Romaniuk, A. A. Balapanova
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ L-АРГІНІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДИСТАЛЬНОЇ СИМЕТРИЧНОЇПОЛІНЕЙРОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ PDF
I. A. Zoriy
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ГУМОРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ PDF (Русский)
U. K. Kamilova, Ch. A. Abdullaeva
СЕКРЕТОРНА АКТИВНІСТЬ Т-ЛІМФОЦИТІВ, МОНОЦИТІВ І НЕЙТРОФІЛЬНИХ ЛЕЙКОЦИТІВ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ PDF
N. A. Kaspruck, L. I. Sydorchuk, A. S. Sydorchuk, A. Y. Mihalko, L. P. Sydorchuk, R. I. Sydorchuk, S. A. Levytska, I. I. Sydorchuk
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ОЗОНОТЕРАПІЇ НА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІБРИНОЛІЗУ, ПРОТЕОЛІЗУ КРОВІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЩУРІВ ЗА НАЯВНОСТІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОНІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ PDF
S. Yu. Karateyeva
ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНОЇ СТРУКТУРИ ШВИДКОГО СКЛАДУ В РІЗНИХ РІЗНИХ ПЕРІОДІВ ПОСТНАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ІМУНОСУПРЕССІЇ PDF (English)
S. A. Kashchenko, I. V. Bobrysheva
ЧУТЛИВІСТЬ НЕРВОВИХ ТА ГЛІАЛЬНИХ КЛІТИН ТІМ’ЯНОЇ ЧАСТКИ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ДО НЕПОВНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ PDF
T. I. Kmet
ІМУНОПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-10 ПРИ ЕНДОМЕТРІОЗІ АСОЦІЙОВАНОМУ З БЕЗПЛІДДЯМ PDF
H. D. Koval
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ПРОЦЕСИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ У ХВОРИХ ІЗ ПЕРВИННИМ ТА ПОВТОРНИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ PDF
A. V. Kulmatytskyi
ВИДОВИЙ СКЛАД І ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МІКРОФЛОРИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ЛЮДЕЙ ЗІ СКЛАДНОЮ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПРИ КОРИСТУВАННІ РІЗНИМИ ВИДАМИ ПРОТЕЗІВ ТА ЇЇ ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ IN VITRO PDF
R. A. Lewandowsky
ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ОБТЯЖЕНОГО АЛЕРГОЛОГІЧНОГО АНАМНЕЗУ В РОЗВИТКУ ЧАСТИХ РЕЦИДИВІВ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ PDF
S. A. Levytska
ДІАГНОСТУВАННЯ ГНІЙНОГО СИНУЇТУ У ДІТЕЙ, ЩО ЧАСТО ТА ТРИВАЛО ХВОРІЮТЬ PDF
S. A. Levytska, O. М. Ponych, O. G. Spivak, G. S. Spivak
ВПЛИВ ІВАБРАДИНУ НА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ ІЗ СУПУТНЬОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ PDF
V. M. Miziuk
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ PDF
T. M. Mikheeva, D. Y. Nechytailo
НЕСПЕЦИФІЧНІ АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМИ ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ PDF
O. A. Olenovych
НЕЙРОМ'ЯЗОВА ЕЛЕКТРОФОНОПЕДИЧНА СТИМУЛЯЦІЯ ГОРТАНІ ЯК МЕТОД ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ ОДНОБІЧНИМИ ПАРЕЗАМИ ГОРТАНІ PDF (Русский)
V. A. Palamarchuk
ВПЛИВ ОЖИРІННЯ НА ПОКАЗНИКИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ PDF
O. A. Petrynych
ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДАНИХ ПРИ ЗАКРИТІЙ ТРАВМІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ PDF
D. V. Petriuk, O. O. Pidmurniyak
ЕНДОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ КРОВОТЕЧ ЗА ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ PDF
V. P. Poliovy, R. I. Sydorchuk, V. M. Heorhitsa, H. N. Nurdinov
Генетичні аспекти вираженості запального процесу при гострому перитоніті PDF
I. Yu. Polianskyi, P. V. Moroz
СЕЛЕКТИВНА ДЕКОНТАМІНАЦІЯ КИШЕЧНИКУ НАНОКАПСУЛЬОВАНИМИ ФОРМАМИ АТНИБІОТИКІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ PDF
O. V. Rotar, V. I. Rotar
ПРОГНОЗУВАННЯ ДВОБІЧНОГО УРАЖЕННЯ ЗОРОВИХ НЕРВІВ ЗАПАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ PDF (Русский)
O. D. Rudkovska
Вплив інфузійних розчинів на динаміку показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги за умов гострої церебральної ішемії у щурів PDF
A. I. Semenenko
ВПЛИВ БЛОКАДИ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ НА ЕКСКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ НИРОК ЗА УМОВ ГІПОФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
S. B. Semenenko
ФАГОЦИТАРНА І СЕКРЕТОРНА АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ І МОНОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ PDF
I. Y. Sydorchuk, L. I. Sydorchuk, S. A. Levytska, R. I. Sydorchuk, L. P. Sydorchuk, A. S. Sydorchuk
Співвідношення показників системи глутатіону, енергетичного метаболізму та окислювальної модифікації білків в тканинах головного мозку щурів на тлі експериментальної гіперглікемії PDF (Русский)
A. S. Suprun, I. F. Belenichev, E. V. Suprun
КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ПІДБОРУ ЕФЕКТИВНОЇ КОМБІНОВАНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТА ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ЧОЛОВІКІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ PDF
V. K. Tashchuk, V. I. Denysiuk, H. I. Hrebtiy
ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ З ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ PDF
S. І. Tryfanenko
СПОСІБ ПОКРАЩАННЯ РЕПАРАЦІЙНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ PDF
S. I. Tryfanenko, Ya. V. Horytsky
ПРОГНОЗИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ПОДІЙ ТА ДИНАМІКА КЛІНІЧНИХ І ЕКГ ПАРАМЕТРІВ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА ЗАЛЕЖНО ВІД АЛЕЛЬНОГО СТАНУ ГЕНІВ АСЕ (I/D) ТА eNOS (T894G) ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ PDF
J. V. Ursuliak, L. P. Sydorchuk
ХОЛІНЕРГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕННЯ ХРОНОТРОПНОЇ ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ ПРИ ГІПОТИРЕОЗІ PDF
S. M. Charnosh
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ PDF
G. I. Shumko
БОТУЛІЗМ: ДІАГНОСТИЧНІ ПОМИЛКИ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ PDF
A. M. Sokol, A. S. Sydorchuk, Yu. O. Randiuk, N. A. Bohachyk, Ya. V. Venglovska, V. D. Sorokhan
ВИПАДОК «РИКОШЕТНОЇ» ВИРАЗКИ ЦИБУЛИНИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПІСЛЯ ПРИЙОМУ ІНГІБІТОРІВ ПРТОННОЇ ПОМПИ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ВИПАДОК РЕНАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПРОСТАТИ PDF
M. M. Kokalko, V. М. Konovchuk, S. O. Akentiev, Y. Y. Prodanchuk, A. I. Kovtun, A. V. Andrushak
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК КРИПТОГЕННОГО СЕПСИСУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГЕПАТИТІ PDF
N. M. Palibroda, M. V. Patratiy, M. V. Dyak, L. I. Zinkiv, O. V. Zlotar
Синдром поліорганної недостатності у вагітної з прееклампсією: (випадок з лікарської практики) PDF
O. G. Chernyukh, V. F. Myslytsky
МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛОБОВИХ ТА ІНШИХ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ У ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ PDF
A. V. Bambuliak
АДРЕНОГЕНІТАЛЬНИЙ СИНДРОМ У ЖІНОК (огляд літератури) PDF
A. A. Iliushina, P. M. Liashuk, O. V. Protsenko, G. S. Lenkovska, M. M. Vatamaniuk
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТРУДНОЩІ PDF (Русский)
S. G. Kotjuzhinskaya, A. I. Gozhenko
ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ ДЕЯКИХ S-ЗАМІЩЕННИХ 5-(ГЕТЕРИЛ)-2Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНІВ ТА 5-(ГЕТЕРИЛ)-4-АРИЛ-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНІВ PDF
O. V. Morozova
АВТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ І ВАГІТНІСТЬ PDF
N. V. Pashkovska
ДЕСИНХРОНОЗ: ХРОНОФАРМАКОЛОГІЧНА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА (огляд літератури) PDF
V. P. Pyshak, M. I. Kryvchanska
ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИНИ СИНИЦЕВИХ НАЦІОНАЛЬНО - ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПРИП’ЯТЬ-СТОХІД» PDF
K. Y. Bai, N. M. Shumko
ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ FRITILLARIA MONTANA HOPPE (LILIACEAE) НА ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ МЕЖІ АРЕАЛУ PDF
M. A. Kazemirska
ІНТРОДУКЦІЯ КАШТАНА ПОСІВНОГО (CASTANEA SATIVA MILL) В УМОВАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
E. B. Yakubovska, N. M. Shumko
Сестринська освіта у Буковинському державному медичному університеті PDF
V. A. Haidukov
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ PDF (English)
O. V. Melnikova
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ PDF (English)
S. N. Romaniuk, T. M. Dosayev
ІСТОРИЧНІ ВІХИ ТА НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
O. I. Denisenko, L. O. Huley, M. Y. Haevska, M. P. Perepichka, T. P. Vysochanska, Y. P. Karvatska
ДОСЯГНЕННЯ ТА НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ: КАРДІОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК PDF
T. O. Іlаshchuk, I. V. Оkіpniak, V. L. Vасsiuk, N. M. Маlkоvych
Наукові здобутки кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти до ювілею університету PDF
I. A. Plesh