DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.1.47.2014.15

ІМУНОПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-10 ПРИ ЕНДОМЕТРІОЗІ АСОЦІЙОВАНОМУ З БЕЗПЛІДДЯМ

H. D. Koval

Анотація


Відомо, що перебіг усіх патологічних процесів в організмі людини відбувається за участю імунологічної регуляції і характеризується певним співвідношенням про- чи протизапальних цитокінів. Серед останніх вираженою протизапальною та імуносупресивною функцією володіє інтерлейкін-10 (ІЛ-10). Хоча ІЛ-10 є досить вивченим цитокіном, залишається високий інтерес до нього в аспекті розуміння імунопатогенезу захворювань, які мають «невизначений» або недостатньо з’ясований  Th1\Th2 (Th17, Treg) цитокіновий профіль. Одним із таких станів є ендометріоз – захворювання, що характеризується наявністю вогнищ, за структурою схожих на ендометрій, локалізованих поза межами матки. Ендометріоз є причиною до 45% жіночого безпліддя. Тому метою роботи було дослідження рівня ІЛ-10 в сироватці крові та перитонеальній рідині у жінок, що страждають на ендометріоз асоційований з безпліддям. Обстежено 65 жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям, контрольну групу склали 33 пацієнтки з безпліддям  без ендометріозу. При оцінці результатів дослідження, встановлено, що у жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям в порівнянні з контрольною групою відмічається виражене зростання рівня ІЛ-10 в перитонеальній рідині (p<0,001) при меншому, однак, достовірному зростанні  в сироватці крові (p<0,05). Результати дослідження дозволяють припустити, що ІЛ-10  приймає участь в імунологічній регуляції розвитку ендометріозу.

Ключові слова


цитокіни; інтерлейкін-10; імунна система; ендометріоз; безпліддя

Повний текст:

PDF

Посилання


Mosser DM, Zhang X. Interleukin-10: new perspectives on an old cytokine Rev. Immunol Rev. 2008;226:205-18. doi: 10.1111/j.1600-065X.2008.00706.x

Commins S, Steinke JW, Borish L. The extended IL-10 superfamily: IL-10, IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-26, IL-28, and IL-29. J Allergy Clin Immunol. 2008;121(5):1108-11. doi: 10.1016/j.jaci.2008.02.026

Donnelly RP, Sheikh F, Kotenko SV, Dickensheets H. The expanded family of class II cytokines that share the IL-10 receptor - 2 (IL-10R2) chain. J Leukoc Biol. 2004;76(2):314-21. doi: 10.1189/jlb.0204117

Fiorentino DF, Bond MW, Mosmann TR. Two types of mouse T helper cell. IV. Th2 clones secrete a factor that inhibits cytokine production by Th1 clones. J Exp Med. 1989;170(6):2081-95. doi: 10.1084/jem.170.6.2081.

O'Garra A, Vieira P. (H)1 cells control themselves by producing interleukin – 10. Nat Rev Immunol. 2007;7(6):425-8. doi: 10.1038/nri2097.

Moore KW, de Waal Malefyt R, Coffman RL, O'Garra A. Interleukin - 10 and the interleukin-10 receptor. Annu Rev Immunol. 2001;19:683-765. doi: 10.1146/annurev.immunol.19.1.683.

Williams LM, Ricchetti G, Sarma U, Smallie T, Foxwell BM. Interleukin - 10 suppression of myeloid cell activation – a continuing puzzle. Immunology. 2004;113(3):281-92. doi: 10.1111/j.1365-2567.2004.01988.x.

Driessler F, Venstrom K, Sabat R, Asadullah K, Schottelius AJ. Molecular mechanisms of interleukin-10-mediated inhibition of NF-κB activity : a role for p50. Clin Exp Immunol. 2004;135(1):64-73. doi: 10.1111/j.1365-2249.2004.02342.x.

Glocker EO, Kotlarz D, Boztug K, Gertz EM, Schäffer AA, Noyan F, et al. Inflammatory bowel disease and mutations affecting the interleukin-10 receptor. N Engl J Med. 2009;361(21):2033-45. doi: 10.1056/NEJMoa0907206.

Adamyan LV, Andreeva EN. Endometrioz: etiopatogenez, klinika, diagnostika, lechenie [Endometriosis: etiopathogenesis, clinic, diagnosis, treatment]. Moscow: Meditsina; 2001. 35 p. (in Russian).

Baskakov VP, Tsvelev YuV, Kira EF. Endometrioidnaya bolezn' [Endometrioid disease]. Sankt-Peterburg; 2002. 452 p. (in Russian).

Fan W, Li S, Chen Q, Huang Z, Ma Q, Xiao Z. Association between interleukin-10 promoter polymorphisms and endometriosis: a meta-analysis. Gene. 2013;515(1):49-55. doi: 10.1016/j.gene.2012.11.037.

Wu MY, Ho HN. The role of Cytokines in Endometriosis. Am J Reprod Immunol. 2003;49(5):285-96. doi: 10.1034/j.1600-0897.2003.01207.x.

Dennis KL, Blatner NR, Gounari F, Khazaie K. Current status of interleukin-10 and regulatory T-cells in cancer. Curr Opin Oncol. 2013;25(6):637-45. doi:10.1097/CCO.0000000000000006.

Lee KS, Baek DW, Kim KH, Shin BS, Lee DH, Kim JW, et al. IL-10-dependent down-regulation of MHC class II expression level on monocytes by peritoneal fluid from endometriosis patients. Int Immunopharmacol. 2005;5(12):1699-712. 10.1016/j.intimp.2005.05.004.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. David M. Interleukin-10 : new perspectives on an old cytokine Rev / David M. Mosser and Xia Zhang // Immunol. – 2008. - Vol. 226 – P. 205 – 218.

2. Commins S. The extended IL-10 superfamily: IL-10, IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-26, IL-28, and IL-29 / S. Commins, J. W. Steinke, L. Borish // J. Allergy Clin Immunol. – 2008. –Vol.121. – P. 1108 – 1111.

3. Donnelly R.P. The expanded family of class II cytokines that share the IL-10 receptor - 2 (IL-10R2) chain / R. P. Donnelly, F. Sheikh, S. V. Kotenko, H. Dickensheets // J Leukoc Biol. – 2004. – Vol.76 – P. 314 – 321.

4. Fiorentino D. F. Two types of mouse T helper cell. IV. Th2 clones secrete a factor that inhibits cytokine production by Th1 clones / D.F. Fiorentino, M. W. Bond, T. R. Mosmann // J Exp Med. –1989. – Vol.170 – P. 2081 – 2095.

5. O’arra A. T. (H)1 cells control themselves by producing interleukin - 10 / A. O’arra , P. Vieira // Nat Rev Immunol. – 2007.– Vol.7.– P. 425 – 428.

6. Moore K. W. Interleukin - 10 and the interleukin-10 receptor./ K.W. Moore, MR de Waal, R. L. Coffman, A. O’Garra // Annu Rev Immunol. – 2001. – Vol.19. – P. 683 – 765.

7. Williams L. M. Interleukin - 10 suppression of myeloid cell activation – a continuing puzzle / L. M. Williams, G. Ricchetti, U. Sarma, T. Smallie, B.M. Foxwell // Immunology. – 2004. – Vol.13. – P. 281 – 292.

8. F. Driessler F. Molecular mechanisms of interleukin-10-mediated inhibition of NF-κB activity : a role for p50 / F. Driessler, K. Venstrom, R. Sabat // Clin Exp Immunol. – 2004 January. – Vol.1. – P. 64 – 73.

9. Glocker E. O. Inflammatory bowel disease and mutations affecting the interleukin-10 receptor / E. O. Glocker, D. Kotlarz, K. Boztug et.al. // N Engl J Med. – 2009. – Vol.3 – P. 2033 – 2045.

10. Адамян Л.В. Эндометриоз : этиопатогенез, клиника, діагностика, лечение: методическое пособие для врачей / Л. В. Адамян, Е. Н. Андреева. – М.: Медицина, 2001. - 35 с.

11. Баскаков В. П. Эндометриоидная болезнь / Баскаков В. П., Цвелев Ю. В., Кира Е. Ф. — СПб. : Н - Л, 2002. — 452 с.

12. Fan W. Association between interleukin-10 promoter polymorphisms and endometriosis: a meta-analysis / W. Fan, S. Li, Q/ Chen, Z. Huang // Gene.-2013. - Vol.15. - P. 49 - 55.

13. Wu M. Y., Ho H.N / The role of Cytokines in Endometriosis / M.Y. Wu, H.N.Ho // American Journal of Reproductive Immunology. - 2003. - Vol. 49. -P. 285 - 296.

14. Dennis K. L. Current status of interleukin-10 and regulatory T-cells in cancer / K. L. Dennis, N. R. Blatner,  F. Gounari // Curr Opin Oncol. - 2013. - Vol.6.- P. 37 - 45.

15. Lee K. IL-10-dependent down-regulation of MHC class II expression level on monocytes by peritoneal fluid from endometriosis patients / K. S. Lee, D. Baek, K.H. Kim  // Immunopharmacol. - 2005. -  Vol.4.- P. 699 - 712.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754