ПРОГНОЗУВАННЯ ДВОБІЧНОГО УРАЖЕННЯ ЗОРОВИХ НЕРВІВ ЗАПАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

Автор(и)

  • O. D. Rudkovska

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.1.47.2014.29

Ключові слова:

ідіопатичний неврит зорового нерва, гіперметропія, слабкість акомодації

Анотація

Обстежено 2 групи пацієнтів з однобічним і двобічним ідіопатичним невритом зорового нерва. Тривалість спостереження хворих – 8 років. Встановлено, що при однобічному невриті спостерігається гіперметропічна анізометропія на парних очах, при двобічному – гіперметропічна ізометропія.  Запропоновано вважати наявність однакової рефракції на парних очах при однобічному невриті зорового нерва маркером можливого двобічного оптичного невриту.

Посилання

Malov VM, Malov IV, Sineok EV. Novye perspektivy ranney diagnostiki opticheskogo nevrita i rasseyannogo skleroza [New Prospects for the Early Diagnosis of Optic Neuritis and Multiple Sclerosis]. Nevrologicheskiy vestnik. 2010;42(1):71-4. (in Russian).

Vinnychuk SM, Dubenko YeH, redaktory. Nervovi khvoroby [Nerve diseases]. Kiev: Zdorov’ia; 2001. 696 p. (in Ukrainian).

Neroev VV, Karlova IZ, Guseva MR, Zaytseva OV, Boyko SYu, Sidorenko EI, i dr. Pul's-terapiya - v lechenii opticheskogo nevrita pri rasseyannom skleroze [Pulse therapy - in the treatment of optical neuritis in multiple sclerosis]. Vestnik oftal'mologii. 2003; 5:28-31. (in Russian).

Neroev VV, Karlova IZ, Boyko AN. Klinicheskie osobennosti techeniya opticheskogo nevrita i izmeneniya lokal'nogo immunnogo statusa u bol'nykh rasseyannym sklerozom [Clinical features of the course of optical neuritis and changes in the local immune status in patients with multiple sclerosis]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni Korsakova SS. 2004;104(9):4-9. (in Russian).

Rudkovs'ka OD. Vypadky uspishnoho likuvannia nevrytu zorovoho nerva iz zastosuvanniam tsykloplehikiv [Cases of successful treatment of optic neuritis with the use of cycloplegics]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2013;12(3):151-3. (in Ukrainian)

Rudkovskaya OD. Ispol'zovanie tsikloplegikov - novyy podkhod k lecheniyu ishemii zritel'nogo nerva [The use of cycloplegics - a new approach to the treatment of optic nerve ischemia]. V: Materialy nauk.-prakt. konf. Aktual'nye voprosy sovremennoy meditsiny; 2013 Yanv 14; Novosibirsk. Novosibirsk; 2013, p. 56-8. (in Russian).

Rudkovskaya OD. Prognozirovanie dvustoronnego porazheniya zritel'nykh nervov ishemicheskim protsessom [Prediction of bilateral optic nerve damage by ischemic process]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2013;17(2):209-11. (in Russian).

Rudkovs'ka OD, vynakhidnyk. Rudkovs'ka OD, patentovlasnyk. Sposib likuvannia ishemichnoi neiropatii zorovoho nerva [Method of treating ischemic optic neuropathy]. Patent Ukrainy № 39589. 2009 Ber 10. (in Ukrainian).

Rudkovs'ka OD, vynakhidnyk. Rudkovs'ka OD, patentovlasnyk. Sposib prohnozuvannia vynyknennia ishemichnoi neirooptykopatii na parnomu otsi [A method for predicting the occurrence of ischemic neuroopticopathy in a paired eye]. Patent Ukrainy № 82247. 2013 Lyp 25. (in Ukrainian).

Tuokhi D. Kombinirovannaya geneticheskaya terapiya v lechenii nevrita zritel'nogo nerva [Combined genetic therapy in the treatment of optic neuritis]. Novoe v oftal'mologii. 2009;2:50-1. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-05

Номер

Розділ

Статті