DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.1.47.2014.54

Сестринська освіта у Буковинському державному медичному університеті

V. A. Haidukov

Анотація


Становлення ступеневої освіти в БДМУ здійснюється відповідно до Програми розвитку медсестринства України. Наш університет започаткував навчання медичних сестер у закладах IV рівня акредитації. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, яка створена вперше в Україні, є необхідною для університету де навчаються медичні сестри.

Ключові слова


медична сестра; ступенева безперервна освіта; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Banchuk MV, Volosovets OP, Feshchenko II. Yakist pidhotovky medychnykh sester - nahalna vymoha chasu [The quality of nursing training is an urgent requirement of time]. V: Materialy Pershoho Natsionalnoho konhresu Rozvytok medsestrynskoi spravy v Ukraini; 2007 Zhov 24-25; Chernivtsi. Chernivtsi; 2007, р. 7-10. (in Ukrainian).

Bilovol OM. Stratehiia rozvytku ta reformuvannia medsestrynstva v Ukraini [Nursing Development and Reform Strategy in Ukraine]. V: Materialy Pershoho Natsionalnoho konhresu Rozvytok medsestrynskoi spravy v Ukraini; 2007 Zhov 24-25; Chernivtsi. Chernivtsi; 2007, р. 3-10. (in Ukrainian).

Koval'chuk LYa. Zastosuvannia Yevropeis'kykh standartiv i rekomendatsii schodo vnutrishn'oho zabezpechennia yakosti medsestryns'koi osvity v Ternopil's'komu medychnomu universyteti [Implementation of European Standards and Recommendations on Internal Quality Assurance in Nursing at Ternopil Medical University]. Medsestrynstvo. 2006;1:13-6. (in Ukrainian).

Koleman B. Schodo kontseptsii spil'noi osvitn'oi prohramy mizh orhanizatsiieiu “Nurses international” ta ukrains'kymy medsestryns'kymy osvitnimy zakladamy [Concerning the concept of a joint educational program between Nurses international and Ukrainian nursing institutions]. Medsestrynstvo. 2006;1:17-9. (in Ukrainian).

Pishak VP, Sorokman TV, Skabelund H, Sokol'nyk SV. Spivpratsia Bukovyns'koho derzhavnoho medychnoho universytetu zi shtatom Yuta (CLLIA) v haluzi medsestrynstva [Collaboration between Bukovina State Medical University and Utah (CLLIA) in the field of nursing]. Medsestrynstvo. 2007;2:18-20. (in Ukrainian).

Pyrih LA. Skil'ky nas, yaki my i yak zhyvemo v Ukraini [How many of us who we are and how we live in Ukraine]. V: Materialy XII konhresu SFULT; 2008 Ver 25-28; Ivano-Frankivs'k. Ivano-Frankivs'k; 2008, p. 4-23. (in Ukrainian).

Roman O. Rozvytok osvity ta doslidnyts'koi roboty z medsestrynstva v Kanadi [Development of Nursing Education and Research in Canada]. V: Materialy konhresu. Pidhotovka medychnykh sester Ukrainy; 1995 Ver 24-26; Chernivtsi. Kiev; 1995, p. 64-5. (in Ukrainian).

Usyns'ka OS, Revchuk NV, Haliiash NB. Problemy ta perspektyvy pidhotovky inozemnykh studentiv u NNI medsestrynstva Ternopil's'koho derzhavnoho medychnoho universytetu im. Horbachevs'koho IYa [Problems and prospects of training foreign students at the Institute of Nursing, Ternopil State Medical University I. Gorbachevsky]. V: Materialy Pershoho Natsionalnoho konhresu Rozvytok medsestrynskoi spravy v Ukraini; 2007 Zhov 24-25; Chernivtsi. Chernivtsi; 2007, р. 57-9. (in Ukrainian).

Chernyshenko TI, Lischenko NO. Porivnial'ni aspekty amerykans'koi ta ukrains'koi prohram bakalavratu z medsestrynstva [Comparative Aspects of American and Ukrainian Bachelor's Degree Programs in Nursing]. Medychna osvita. 2006;3:7-11. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Банчук М.В. Якість підготовки медичних сестер - нагальна вимога часу / М.В.Банчук, О.П.Волосовець, І.І.Фещенко [та інш ] // Матеріали конгресу “Розвиток медсестринської справи в Україні” – Бук. мед. вісн. 2007. Спец.вимпуск- С.7-10.

2. Біловол О.М. Стратегія розвитку та реформування медсестринства в Україні / О.М.Біловол // Бук. мед. вісн. Матеріали конгресу “Розвиток медсестринської справи в Україні” - Чернівці: БДМУ, 2007. - Спец., випуск- С.3-10.

3. Ковальчук Л.Я. Застосування Європейських стандартів і рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості медсестринської освіти в Тернопільському медичному університеті / Л.Я.Ковавльчук // Медсестринство. - 2006. - №1. - С.13-16.

4. Колеман Білл. Щодо концепції спільної освітньої програми між організацією “Nurses international” та українськими медсестринськими освітніми закладами / Білл Колеман // Медсестринство. - 2006. - №1. - С. 17-19.

5. Пішак В.П. Співпраця Буковинського державного медичного університету зі штатом Юта (CLLIA) в галузі медсестринства /В.П.Пішак, Т.В.Сорокман, Г.Скабелунд, С.В.Сокольник// Медсестринство. - 2007. - №2. -С.18-20.

6. Пиріг Л.А. Скільки нас, які ми і як живемо в Україні / Л.А.Пиріг // XII Конгрес СФУЛТ. Тези допов. Івано-Франківськ - Київ - Чикаго, 2008. - С.4-23.

7. Роман О. Розвиток освіти та дослідницької роботи з медсестринства в Канаді / О.Роман // Підготовка медичних сестер України: Матеріали конгресу. - Київ-Чернівці, 1995.- С.64-65.

8. Усинська О.С. Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів у ННІ медсестринства Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського /О.С.Усинська, Н.В.Ревчук, Н.Б.Галіяш// Матеріали конгресу “Розвиток медсестринської справи в Україні” - Бук. мед. вісн. 2007. - Спецвипуск.. - С.57-59.

9. Чернишенко Т.І. Порівняльні аспекти американської та української програм бакалаврату з медсестринства / Т.І. Чернишенко, Н.О. Ліщенко // Медична освіта. - 2006.- №3. - С.7-11.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754