DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.3.49.2014.19

ЧИ ВІДОБРАЖУЄ ЗАПАЛЬНИЙ ПАТТЕРН КРОВІ КЛІНІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ?

O. K. Koloskova, A. M. Povzun, G. O. Myslytska

Анотація


Вступ. Незважаючи на значний прогрес завдяки впровадженню у практику чітких вітчизняних і міжнародних стандартів та протоколів лікування бронхіальної астми у дітей, у 10-30% випадків визначається неефективність базисної протирецидивної терапії. Резистентність до стандартної протизапальної терапії почасти пов’язують із фенотипічним поліморфізмом захворювання.

Мета роботи. Вивчити клінічно-анамнестичні особливості перебігу та дослідити сироватковий вміст інтерлейкінів-4,-5,-6,-8 за різних запальних паттернів крові у хворих на бронхіальну астму школярів для удосконалення менеджменту захворювання.

Матеріал і методи. Комплексно обстежена когорта зі 102 хворих на бронхіальну астму школярів, яку поділяли на 2 групи порівняння: І група – 69 хворих із показником абсолютного еозинофільного числа більше 0,25 Г/л, ІІ група - 33 дітей із меншою кількістю еозинофілів у крові. Комплексне обстеження передбачало дослідження вмісту еозинофілів у мокротинні, концентрації загального IgE, інтерлейкінів -4,-5,-6,-8 в сироватці крові.

Результати та їх обговорення. У хворих, які увійшли до складу І групи, мав місце системний еозинофільний запальний паттерн (підвищений вміст еозинофілів у мокротинні, утричі вища концентрація ІЛ-5 тощо) на тлі клінічних ознак формування атопічного фенотипу астми (успадкування за родоводом матері, ускладнений анте- та інтранатальний анамнез життя, народження від перших за паритетом пологів, раннє введення у раціон штучних замінників грудного молока, частіша гостра захворюваність на 1 році життя, більша роль специфічних тригерів, а також круглорічні загострення у половини дітей).  За еозинофільного запального паттерну крові вірогідно зростав ризик підвищеного вмісту у сироватці загального IgE ≥600 МО/мл (СШ=2,0, 95%ДІ 1,2-3,5) та ІЛ-4≥4,0 пг/мл (СШ=2,44, 95%ДІ 1,4-4,4), а також   ІЛ-5≥5,0 пг/мл (СШ=2,0, 95%ДІ 1,13-3,5).

Висновки. Визначення запальних паттернів крові (зокрема, еозинофільного і нееозинофільного) дозволяє верифікувати окремі запальні фенотипи БА, передбачити підвищений ризик наявності тих чи інших механізмів формування гіперсприйнятливості бронхів, та, за умови неефективності стандартної базисної протизапальної терапії, - вдаватися до  корегуючих заходів з огляду на можливі патофізіологічні особливості різних фенотипів бронхіальної астми у дітей шкільного віку.


Ключові слова


бронхіальна астма; діти; запальні паттерни крові; еозинофіли; інтерлейкіни-4,-5,-6,-8

Повний текст:

PDF

Посилання


Lapshin VF, Umanets TR. Astma-fenotipy v detskom vozraste [Asthma-phenotypes in childhood]. Zdorov’ia Ukrainy. 2009:4:12-4. (in Russian).

Pavord ID, Gibson PG. Inflammometry: the current state of play. Thorax.

; 67(3):191-2. doi: 10.1136/thoraxjnl-2012-201712.

Umanets' TR. Otsinka zapal'nykh zmin dykhal'nykh shliakhiv u ditei iz bronkhial'noiu astmoiu [Assessment of inflammatory changes in the respiratory tract in children with bronchial asthma]. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 2010;72(5):32-5. (in Ukrainian).

4. Brannan JD. Bronchial hyperresponsiveness in the assessment of asthma control: Airway hyperresponsiveness in asthma: its measurement and clinical significance. Chest. 2010 Aug;138(2 Suppl):11S-17S. doi: 10.1378/chest.10-0231.

Busse WW. The relationship of airway hyperresponsiveness and airway inflammation: Airway hyperresponsiveness in asthma: its measurement and clinical significance. Chest. 2010 Aug;138(2 Suppl):4S-10S. doi: 10.1378/chest.10-0100.

Moore WC, Hastie AT, Li X, Li H, Busse WW, Jarjour NN, et al. Sputum neutrophil counts are associated with more severe phenotypes using cluster analysis. J Allergy Clin Immunol. 2014 Jun;133(6):1557-63.e5. doi: 10.1016/j.jaci.2013.10.011.

Alam R. Busse WW. The eosinophil – quo vadis? J Allergy Clin Immunol. 2004 Jan;113(1):38-42. doi: 10.1016/j.jaci.2003.10.054.

Fitzpatrick AM, Higgins M, Holguin F, Brown LA, Teague WG. The molecular phenotype of severe asthma in children. J Allergy Clin Immunol. 2010 Apr;125(4):851-857.e18. doi: 10.1016/j.jaci.2010.01.048.

Nadif R, Siroux V, Oryszczyn MP, Ravault C, Pison C, Pin I, et al. Heterogeneity of asthma according to blood inflammatory patterns. Thorax. 2009 May;64(5):374-80. doi: 10.1136/thx.2008.103069.

Johansson MW, Han ST, Gunderson KA, Busse WW, Jarjour NN, Mosher DF. Platelet activation, P-selectin, and eosinophil β1-integrin activation in asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Mar 1;185(5):498-507. doi: 10.1164/rccm.201109-1712OC.

Kostikas K, Zervas E, Gaga M. Airway and systemic eosinophilia in asthma: does site matter? Eur. Respir. J. 2014;44:14-6. doi: 10.1183/09031936.00034514.

Raedler D, Schaub B. Immune mechanisms and development of childhood asthma. Lancet Respir Med. 2014 Aug;2(8):647-56. doi: 10.1016/S2213-2600(14)70129-8.

Fuchs O, Mutius E. Prenatal and childhood infections: implications for the development and treatment of childhood asthma. The Lancet Respir. Med.

;1(9):743-4.

Heaton T, Rowe J, Turner S, Aalberse RC, de Klerk N, Suriyaarachchi D, et al. An immunoepidemiological approach to asthma: identification of in-vitro T cell response patterns associated with different wheezing phenotypes in children. Lancet. 2005 Jan 8-14;365(9454):142-9.

Haldar P, Brightling CE, Hargadon B, Gupta S, Monteiro W, Sousa A, et al. Mepolizumab and Exacerbations of Refractory Eosinophilic Asthma. N Engl J Med. 2009 Mar 5;360(10):973-84. doi: 10.1056/NEJMoa0808991.

Haldar P, Pavord ID. Noneosinophilic asthma: A distinct clinical and pathologic phenotype. J Allergy Clin Immunol. 2007 May;119(5):1043-52. doi: 10.1016/j.jaci.2007.02.042.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лапшин В.Ф. Астма-фенотипы в детском возрасте / В.Ф. Лапшин, Т.Р. Уманец // Здоров’я України. - 2009. - № 4/1. - С. 12-14.

2. Pavord I.D. Inflammometry: the current state of play / I.D. Pavord, P.G. Gibson // Thorax. - 2012. - Vol. 67, N. 3. - P. 191-192.

3. Уманець Т.Р. Оцінка запальних змін дихальних шляхів у дітей із бронхіальною астмою / Т.Р. Уманець // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010. - № 5. - С. 32-35.

4. Brannan J.D. Bronchial hyperresponsiveness in the assessment of asthma control. Airway hyperresponsiveness in asthma: its. Measurement and clinical significance // J.D. Brannan // Chest. - 2010. - Vol. 138 (2) (Supll.). - P. 11-17.

5. Busse W.W. The relationship of airway hyperresponsiveness and airway inflammation. Airway hyperresponsiveness in asthma: its. Measurement and clinical significance / W.W. Busse // Chest. - 2010. - Vol. 138 (2) (Suppl.). - P. 4-10.

6. Sputum neutrophil counts are associated with more severe phenotypes using cluster analysis / W.C.Moore, A.T.Hastie, X.Li [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. – 2014. - Vol. 133. - Is. 6. - P. 1557-1563.

7. Alam R. The eosinophil – quo vadis? / R. Alam, W.W. Busse // J. Allergy Clin. Imunol. – 2004. - Vol. 113. - P. 38-42.

8. The molecular phenotype of severe asthma in children / A.M. Fitzpatrick, M. Higgins, F. Holguin [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. - 2010. - Vol. 125. - P. 851-857.

9. Heterogeneity of asthma according to blood inflammatory patterns // R. Nadif, V. Siroux, M.-P. Oryszczyn [et al.] // Thorax. - 2009. - Vol. 64. - P. 374-380.

10. Platelet activation, P-selectin, and eosinophil β1-integrin activation in asthma / M.W. Johansson, S.-T. Han, K.A. Gunderson [et al.] // Am J. Crit. Care Med. - 2012. - Vol. 185, is. 5. - P. 498-507.

11. Kostikas K. Airway and systemic eosinophilia in asthma: does site matter? / K. Kostikas, E. Zervas, M. Gaga // Eur. Respir. J. - 2014. - Vol. 44. - P. 14-16.

12. Raedler D. Immune mechanisms and development of childhood asthma / D. RaedlerB. Schaub // The Lancet Respir. Med. – 2014. – Vol. 2, Is. 8. – P. 647-656.

13. Fuchs O. Prenatal and childhood infections: implications for the development and treatment of childhood asthma / O. FuchsE. von Mutius // The Lancet Respir. Med. – 2013. - Vol. 1, Is. 9. – P. 743-754.

14. An immunoepidemiological approach to asthma: identification of in-vitro T cell response patterns associated with different wheezing phenotypes in children / T. HeatonJ. RoweS. Turner [et al.] // The Lancet. – 2005. – Vol. 365, Is. 9454. –  P. 142-149.

15. Mepolizumab and Exacerbations of Refractory Eosinophilic Asthma / P. Haldar, C.E. Brightling, B. Hargadon [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2009. – Vol. 360. – P. 973-984.

16. Haldar P. Noneosinophilic asthma: A distinct clinical and pathologic phenotype / P. HaldarI.D. Pavord // Journal of Allergy and Clinical Immunology. – 2007. – Vol.119, Is. 5. – P.1043–1052.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754