Том 13, № 3 (2014)

Зміст

Статті

ВПЛИВ PRO197LEU ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА GPX 1 НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ PDF (English)
N. O. Abramova, N. V. Pashkovska
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИМПТОМУ «ВІДЧУТТЯ КИСЛОТИ У ПОРОЖНИНІ РОТА» У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕЛІКОБАКТЕРІОЗ PDF (Русский)
A. A. Avramenko, R. N. Korolenko
ЛАЗЕРНО-ПОРЛЯРИМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИНИ У СУДОВІЙ МЕДИЦИНІ – ПЕРСПЕКТИВИ, РЕАЛІЇ ТА МАЙБУТНЄ PDF (English)
V. T. Bachynskiy, T. M. Boychuk, O. Ya. Vanchuliak, O. G. Ushenko
ІНДЕКСНА ОЦІНКА ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ PDF
Y. B. Bodnaruk
АНТИМІКРБНА АКТИВНІСТЬ ТА СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ДЕЯКИХ НОВИХ СИНТЕТИЧНИХ СПОЛУК ПОХІДНИХ ПІРАЗОЛУ ЗІ СТРУКТУРНИМ ВМІСТОМ В МОЛЕКУЛАХ ГІДРОКСИМЕТИЛЬНОЇ ТА УСЕЇДНОЇ ГРУПІРОВОК IN VITRO PDF
I. P. Burdenyuk, M. K. Bratenko, M. M. Barus, V. F. Myslitsky, K. G. Taschuk
ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ВНУТРІШНІХ ОРГАНАХ ЩУРІВ УНАСЛІДОК ПІДГОСТРОГО ВПЛИВУ СРІБНИХ НАНОДЕКАЕДРІВ PDF
L. I. Vlasyk, N. J. Andriychuk, I. S. Davydenko
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВУГРИ ВУЛЬГАРНІ НА ТЛІ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ІНФЕКЦІЇ ВІРУСІВ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ PDF
N. O. Voloshyna
ЕХОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМБРІОНА У ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ ПО НЕВИНОШУВАННЮ PDF
L. V. German
ВПЛИВ ІНТЕРВАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ НА ЛІПІДНИЙ ОБМІН ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ОПРОМІНЕННЯ PDF
E. M. Gorban, N. V. Topolnikova, O. V. Podjachenko
КІЛЬКІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ ТА ПОКАЗНИКИ ЛЕЙКОЦИТАРНИХ ІНДЕКСІВ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ PDF
L. V. Glushko, S. V. Fedorov
ЗМІНИ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ У ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДУ, ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ PDF
K. Yu. Humenna
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ СТІНОК КЛИНОПОДІБНОЇ ПАЗУХИ ІЗ СУМІЖНИМИ СТРУКТУРАМИ В ЗРІЛОМУ ВІЦІ PDF
I. I. Diachuk
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОПАЗУШНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУЇТУ PDF (Русский)
M. A. Zavalii
Особистісні особливості і доклінічні прояви у хворих на психосоматичні розлади. PDF (Русский)
V. M. Zagurovskyi
КЛІТИННА РЕАКТИВНІСТЬ І РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУ-ЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ, ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ PDF
S. I. Ivashchuk
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЗОНОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ PDF
S. Yu. Karateevà
УМІСТ РНК У НЕРВОВИХ ТА ГЛІАЛЬНИХ КЛІТИНАХ РІЗНИХ ЧАСТОК КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ЗА УМОВ НЕПОВНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ PDF
T. I. Kmet
СТАН ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА В СТАНІ СПОКОЮ ТА ПІСЛЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ЧОЛОВІКІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ МЕТАБОЛІЗМУ ГЛЮКОЗИ PDF
M. Yu. Kolesnyk
ЧИ ВІДОБРАЖУЄ ЗАПАЛЬНИЙ ПАТТЕРН КРОВІ КЛІНІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ? PDF
O. K. Koloskova, A. M. Povzun, G. O. Myslytska
СТАН МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ PDF
N. B. Kuzniak, O. I. Hodovanets, A. V. Moroz
ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ОКИСНЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ З УРАЖЕННЯМ НИРОК PDF
V. T. Kulachek
РОЛЬ МІКРОЕКОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОРОЖНИННОЇ МІКРОФЛОРИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У РОЗВИТКУ РЕЦИДИВІВ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ PDF
S. A. Levytska
ЧАСТОТА ЕПІЗОДІВ ГРВІ ТА ЇХ ТРИВАЛІСТЬ ЯК МАРКЕРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНИХ СИНУЇТІВ У ДІТЕЙ PDF
S. A. Levytska, O. M. Ponich, S. G. Spivak, D. V. Saydakov, I. S. Stefaniuk
ВИВЧЕННЯ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ ВПЛИВУ ДАЛАРГІНУ НА ВМІСТ ГІСТАМІНУ У ВОГНИЩІ ГОСТРОГО ЗАПАЛЕННЯ ТА БОЛЬОВУ РЕАКЦІЮ PDF
O. Y. Mokryk, V. M. Gorytsky, V. M. Gorytsky
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МІОКАРДА В ЖІНОК, ХВОРИХ НА НЕУСКЛАДНЕНУ ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ ГЕНА ПЕРОКСИСОМ ПРОЛІФЕРАТОР-АКТИВУЮЧОГО РЕЦЕПТОРА ГАМА2 PDF
V. V. Petrovska
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ДОСТУПУ ПРИ РЕТРОПЕРИТОНЕОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ НА ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХАХ PDF
A. A. Pidmurniak
ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАНЯМИ КИШЕЧНИКУ СЕРЕДНЬОТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ PDF
O. M. Platonova
ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ ГЕПАТОЦИТІВ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ PDF
N. A. Rikalo, S. G. Polinkevich
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИФОРМУВАННЯ ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕННЯАБСОЛЮТНОГО РИЗИКУ В МОЖЛИВОМУ ВИНИК-НЕННІ / РОЗВИТКУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ (С50) В ОСІБ ЖІ-НОЧОЇ СТАТІ PDF
V. V. Ruden`, D. E. Moskvyak-Lesniak, T. G. Gutor
ДИНАМІКА ЗМІН ВМІСТУ МІДІ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ ІЗ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ ЛЕГКОГО І СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ В ГОСТРОМУ І ПРОМІЖНОМУ ПЕРІОДАХ PDF
M. G. Semchyshyn, B. V. Zadorozhna
ХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ ШЛУНКА. МЕТААНАЛІЗИ PDF
R. V. Senyutovich, O. I. Ivashchuk, K. V. Barannikow, V. M. Pylypiv, R. V. Senyutovich, V. Y. Bodyaka, O. V. Cnornuy
СТУПІНЬ ВПЛИВУ ТЕТРАЦИКЛІНУ НА МІКРОБІОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ ПРЕПАРАТОМ «БІФІФОРМ-21» PDF (English)
I. Y. Sydorchuk, O. I. Holyar, M. O. Sokolenko
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ В УМОВАХ ГОСТРОГО ТОКСИЧНОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТУ PDF
Z. S. Skirak, S. M. Andreychyn
СТОКС ПОЛЯРИМЕТРИЧНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ КРИСТАЛІЧ-НОЇ ПОБУДОВИ РЕЧОВИНИ ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗРІЗІВ ОКОРУХОВИХ М’ЯЗІВ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ PDF
O. V. Sobko, I. Y. Oliinyk, O. G. Ushenko
ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ В СТАДІЇ ЗАГОСТРЕННЯ PDF
N. A. Stepan, O. I. Denysenko
ПОРОЖНИННА ТА МУКОЗНА МІКРОБІОТА ТОВСТОЇ КИШКИ В ЩУРІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ PDF
O. V. Tkachuk, M. A. Povar
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛАДКИ ТА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАПАНІВ СЕРЦЯ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
L. Ya. Fedoniuk, T. A. Semeniuk, I. Ya. Pidgaina
МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ТА ОГЛЯД ПОПУЛЯЦІЙНИХ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF (English)
O. O. Filipets, V. M. Pashkovsky
ВПЛИВ РЕТИНО-ГІПОТАЛАМО-ЕПІФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ НА ПРОТЕОЛІЗ У ТКАНИНАХ ЯСЕН У СТАТЕВОЗРІЛИХ САМЦІВ ЩУРІВ PDF
R. R. Dmitrenko, G. I. Khodorovskyi, O. V. Yasinska, M. P. Motruk
ДЕЯКІ ГЕНЕТИЧНІ ТА ПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОЛІТИЧНОЇ ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЗА АВ0-КОНФЛІКТОМ PDF
O. G. Cherniuk, V. F. Myslytsky
АНАЛІЗ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПАРЕНХІМИ ЛЕГЕНЬ ПАЦЮКІВ ЗА УМОВ ОДНОРАЗОВОГО ТОТАЛЬНОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА КОРЕКЦІЇ КСЕНОГЕНОЮ ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНОЮ РІДИНОЮ PDF (Русский)
D. V. Shatov, P. E. Grigoriev
МЕТОДИ СТРАТИФІКАЦІЇ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ СТАНУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕПСИСОМ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ PDF
N. O. Maksymchuk, V. M. Konovchuk
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ ЗАСОБІВ ВІДНОВЛЕННЯ СТАНУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПРАКТИЧНО ЗДОРОВОЇ ЛЮДИНИ (огляд літератури) PDF
S. H. Ridkovets
ПРОБІОТИКИ: ДВІ СТОРОНИ ОДНІЄЇ МЕДАЛІ PDF
D. V. Rotar
РАННІЙ ОНТОГЕНЕЗ - КРИТИЧНИЙ ПЕРІОД ДЛЯ «ПРОГРАМУВАННЯ» ЕНДОКРИННИХ І ГОРМОН-ЗАЛЕЖНИХ ПАТОЛОГІЙ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ PDF (Русский)
L. Yu. Sergienko
ПАТОБІОХІМІЧНІ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ УРАЖЕННЯ ПАРОДОНТА ТА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ PDF
O. V. Tkachuk, A. A. Galagdina, S. S. Tkachuk, V. F. Myslytskyi
ВИПАДОК УТВОРЕННЯ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ФОРМИ РАКУ ВЕРХНЬОЇ ТРЕТИНИ ТІЛА - КАРДИАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКА ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАНДАРТНОЇ ПОСЛІДОВНОЇ АНТИГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ТЕРАПІЇ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ВИВЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
A. S. Biduchak, M. V. Kuryk, T. I. Domanchuk, S. M. Yanchenko