DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.3.49.2014.37

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛАДКИ ТА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАПАНІВ СЕРЦЯ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

L. Ya. Fedoniuk, T. A. Semeniuk, I. Ya. Pidgaina

Анотація


Резюме. Процес кардіогенезу продовжує цікавити науковців, тому що даний процес є підґрунтям для розуміння механізму формування вад розвитку серця та можливості їх уникнення. Знання щодо будови та біомеханіки клапанного апарату серця необхідні у зв’язку із використанням у сучасній медицині новітніх інструментальних діагностичних та лікувальних засобів. Тому метою дослідження було прослідкувати морфогенез клапанів серця людини в пренатальному періоді онтогенезу і вивчити мікроскопічну будову та особливості кровопостачання клапанів серця у плодів. Матеріалом для дослідження послужили 17 зародків, 24 передплоди та 27 сердець плодів. Для дослідження були використані макроскопічний метод і метод світлової мікроскопії. Результати досліджень свідчать про те, що закладка серця починається в ембріональному періоді та завершується до початку плодового періоду пренатального розвитку. Початком формування клапанів і септації серця, що відбуваються одночасно, є утворення та епітеліально-мезенхімне перетворення ендокардіальних подушок атріовентрикулярного каналу та конотрункусу. Стулки/заслінки клапанів серця у плодів вкриті ендотелієм. В товщі стулок/заслінок містяться інтерстиційні клітини та неорганізований міжклітинний матрикс. Клапани серця у плодів містять судини мікроциркуляторного русла.

Уточнені наукові дані щодо розвитку та структурної організації стулок/заслінок клапанів серця і особливостей будови кровоносних судин васкуляризованих ділянок клапанів серця в пренатальному періоді онтогенезу людини є вагомим теоретичним підґрунтям для подальшого поглибленого та детального аналізу морфологічних змін, що відбуваються в клапанах при вродженій та набутій патології клапанного апарату серця.


Ключові слова


клапан серця; пренатальний онтогенез; морфологія клапана серця; кровопостачання клапана

Повний текст:

PDF

Посилання


Bereshvili II, Kir'yakulov GS, Vasil'ev VA, Borodiy TV. Klinicheskaya anatomiya serdtsa detey v norme i pri vrozhdennykh defektakh mezhzheludochkovoy peregorodki [Clinical anatomy of the heart of children in normal and congenital defects of the interventricular septum]. Donetsk: Libed'; 1997. 235 p. (in Russian).

Chernekhovskaya NE, Shishlo V, Povalyaev AV, Shevkhuzhev ZA. Korrektsiya mikrotsirkulyatsii v klinicheskoy praktike. [Correction of microcirculation in clinical practice] Moskva: Binom. Laboratoriya znaniy; 2013. 208 p. (in Russian).

Bazhenova DV, redaktor. Strukturno-funktsional'naya organizatsiya organov i tkaney v norme, patologii i eksperimente [Structurally functional organization of organs and tissues in norm, pathology and experiment]. Tver': RIO TGMA; 1996. 190 p. (in Russian).

Stanek I. Embriologiya cheloveka [Human Embryology]. Bratislava: Veda; 1977. 499 p. (in Russian).

Stepanchuk AP. Morfolohichni zminy klapannoho aparata sertsia liudyny pry nabutykh vadakh [Morphological changes of the valve device of the human heart in acquired defects]. Visnyk morfolohii. 2008;1(14):247-9. (in Ukrainian).

Садлер ТВ. Медична ембрiологiя за Лангманом. Львiв: Наутiлус; 2001. 550 с. (in Ukrainian).

Fedoniuk LIa. Morfolohichna kharakterystyka klapaniv sertsia liudyny pry infektsiinomu endokardyti [Morphological characteristic of human heart valves in infectious endocarditis]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2004;8:83-5. (in Ukrainian).

Fedonyuk LYa, Semenyuk TA, Malik YuYu, Penteleychuk NP, Ruzhitskaya OYu. Mikroskopicheskoe stroenie i krovosnabzhenie klapanov serdtsa v norme i pri priobretennykh porokakh serdtsa razlichnogo geneza [Microscopic structure and blood supply of valvular valves in norm and with acquired heart defects of various genesis]. Mater. mezhd. nauch. konf. Aktual'nye voprosy morfologii; 2012 Sen; Kishinev. Kishineu: Sirius SRL; 2012, p. 363-7. (in Russian).

Combs MD, Yutzey KE. Heart valve development: regulatory networks in development and disease. Circ Res. 2009 Aug 28;105(5):408-21. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.109.201566.

Imanaka K, Takamoto S, Ohtsuka T, Oka T, Furuse A, Omata S. The stiffness of normal and abnormal mitral valve. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2007 Jun;13(3):178-84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кирьякулов Г.С. Клиническая анатомия сердца детей в норме и при врожденных дефектах межжелудочковой перегородки / Г.С. Кирьякулов, В.А. Васильев. – Донецк, 1997. – 235 с.

2. Коррекция микроциркуляции в клинической практике / [Н.Е Чернеховская, В.К. Шишло, А.В. Поваляев, З.А. Шевхужев]. – Изд-во: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 208 с.

3. Матюшечкин С.В. Оценка морфологических показателей сердца у плодов разного пола / С.В. Матюшечкин, А.К. Косоуров // Структурно-функциональная организация органов и тканей в норме, патологии и эксперименте: под ред. Д.В. Баженова. – Тверь: РИО ТГМА, 1996. – 190 с.

4. Станек И. Эмбриология человека / И. Станек. – Братислава: Веда, 1999. – 417 с.

5. Степанчук А.П. Морфологічні зміни клапанного апарата серця людини при набутих вадах / А.А. Степанчук // Вісник морфології. – 2008. – 14(1). – С. 247-249.

6. Томас В. Медична ембрiологiя за Лангманом / В. Томас. – Львiв: Наутiлус, 2001. – 550 с.

7. Федонюк Л.Я. Морфологічна характеристика клапанів серця людини при інфекційному ендокардиті / Л.Я. Федонюк, В.П. Захарова, О.А. Крикунов [та ін.] // Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т. 8, № 4. – С. 83-85.

8. Федонюк Л.Я. Микроскопическое строение и кровоснабжение клапанов сердца в норме и при приобретенных пороках сердца различного генеза. / Л.Я. Федонюк, Т.А. Семенюк, Ю.Ю. Малик [та ін.] // Материалы международной научной конференции посв. 100-летию со дня рождения проф. Б.З. Перлина под. редакцией И. Катеренюка – Изд. Sirius SRL, Кишинэу. – 2012. – С. 363-367.

9. Combs M.D. Heart valve development: regulatory networks in development and disease / M.D. Combs, K.E. Yutzey // Circ. Res. – 2009. – 105 (5). – P. 408-421.

10. Imanaka K. The stiffness of normal and abnormal mitral valve / K. Imanaka, Sh. Takamoto, T. Ohtsuka [et al.] // Ann Thorac сardiovasc Surg. – 2007. – Vol. 13, № 3. – P. 178-184.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754