DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.3.49.2014.8

ЕХОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМБРІОНА У ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ ПО НЕВИНОШУВАННЮ

L. V. German

Анотація


Резюме. У статті представлені ехографічні особливості розвитку ембріона у вагітних із не виношуванням в анамнезі. У ранні терміни гестації проведена оцінка ультразвукових критеріїв розвитку ембріона: оцінка структур ембріона, показників серцевої діяльності, наявність ретрохоріальної гематоми. Це дало можливість оцінити перебіг вагітності і можливість розвитку плацентарної недостатності.


Ключові слова


ембріон; брадикардія; тахікардія; плідне яйце

Повний текст:

PDF

Посилання


Hryschenko VI, Scherbyna MO, Mertsalova OV. Aktual'ni problemy suchasnoi perynatolohii [Actual problems of modern perinatology]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2001;5(2-3):3-7. (in Ukrainian).

Burlaka OV. Rannia prenatal'na diahnostyka platsentarnoi nedostatnosti pry zvychnomu nevynoshuvanni vahitnosti [Early prenatal diagnosis of placental insufficiency with the usual miscarriage of pregnancy] [avtoreferat]. Kyiv; 2012. 15 p. (in Ukrainian).

Markin LB, Ventskovs'kyi BM, Voronin KV. Biofizychnyi monitorynh ploda [Biophysical monitoring of the fetus]. L'viv: Svit; 1993. 66 s. (in Ukrainian).

Nyakas C, Buwulda B, Luiten PG. Hypoxia and brain development. Prog Neurobiol. 1996 May;49(1):1-51.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Грищенко В.І. Актуальні проблеми сучасної перинатології / В.І.Грищенко, М.О.Щербина, О.В. Мерцалова // Бук. мед. вісник.- 2011.- Т I , №2-3.- С.3-7.

2. Бурлака О.В. Рання пренатальна діагностика плацентарної недостатності при звичному невиношуванні вагітності: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед.наук. / Бурлака О.В.- К.,2012.- 15с.

3. Маркін Л.Б. Біофізичний моніторинг плода / Маркін Л.Б, Венцковський Б.М, Воронін К.В.- Львів: Світ, 2014.- 68с.

4. Nyakas C. Hypoxia and brain development / C.Nyakas, B.Buwulda, P.D.M Luiten // Prog. Neurobiol.- 2012.- N49 (1).- P. 1-51.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754