РОЛЬ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У РОЗВИТКУ ПЕЧІНКОВО-НИРКОВОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЗА ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Автор(и)

  • І. К. Морар Буковинський державний медичний університ, Ukraine
  • В. Ю. Бодяка Буковинський державний медичний університ, Ukraine
  • Л. С. Андреева Хмельницька обласна дитяча лікарня, Ukraine
  • В. В. Шульгіна Буковинський державний медичний університ, Ukraine
  • В. Д. Делей Буковинський державний медичний університ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.4.50.2014.18

Анотація

Представлено результати експериментального дослідження впливу внутрішньочеревної гіпертензії на динаміку біохімічних показників сироватки крові після моделювання гострого деструктивного панкреатиту. Отримані результати дослідження свідчать, що створена внутрішньочеревна гіпертензія призводить до вірогідного зростання рівня трансаміназ, сечовини та креатиніну сироватки крові. Це доводить безпосередній негативний вплив зростаючого внутрішньочеревного тиску за гострого деструктивного панкреатиту на розвиток печінково-ниркової дисфункції, яка значно ускладнює перебіг даного захворювання.

Посилання

Ганжий В.В. Современные возможности прогнозирования и диагностики некротической формы панкреатита (обзор) / В.В. Ганжий, И.П. Колесник, Н.А. Ярешко // Укр. ж. хірургії. - 2011. - № 5 (14). - С. 220-227.

Забелин М.В. Синдром внутрибрюшной гипертензии в неотложной абдоминальной хирургии : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук: спец. 14.01.17 "Хирургия" / М.В. Забелин. - Москва, 2010. - 46 с.

Іващук О.І. Морфологічне та біохімічне обґрунтування деяких способів моделювання гострого деструктивного панкреатиту на дрібних лабораторних тваринах / О.І. Іващук, І.С. Давиденко, І.К. Морар // Клін. та експерим. патол. -2011. -Т. X, № 4 (38). - С 40-45.

Патент України на корисну модель 62782, МІЖ G 09 В 23/28. Спосіб моделювання внутрішньочеревної гіпертензії на дрібних лабораторних тваринах / Бодяка В.Ю.; заявник та патентовласник Бодяка Володимир Юрійович. -№ u 2011 03501 заявл. 24.03.11; опубл. 12.09.11, Бюл. № 17.

Патент України на корисну модель 74392, МІЖ G 09 В 23/28. Спосіб моделювання гострого деструктивного панкреатиту на дрібних лабораторних тваринах / Морар І.К.; заявник та патентовласник Морар Ігор Калинович. - № u 2012 04485 заявл. 09.04.12; опубл. 25.10.12, Бюл. № 20.

Плегуца О.М. Деструктивний панкреатит: основи комплексного лікування / Плегуца О.М., Сидорчук Р.І., Плегуца М.Д.; Чернівці: БДМУ, 2008. - 260 с (іл.).

Синдром интраабдоминальной гипертензии / [Гельфанд Б.Р., Проценко Д.Н., Подачин П.В. и др.]; под ред. B.C. Савельева. - Новосибирск: Сибирский успех, 2008: Партнеры Сибири, 2008. - 32 с, ил.

Brush К.A. Abdominal compartment syndrome: the pressure is on / K.A. Brush // Nursing. - 2007. - Vol. 31. - P. 37-40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

Статті