Том 13, № 4 (2014)

Зміст

Статті

Механизмы формирования противоязвенных эффектов при резекции желудка по поводу язвенной болезни PDF
А. А. Авраменко
Оцінка токсичної дії срібних нанодекаедрів за даними люмінесцентної мікроскопії PDF
Л. І. Власик, Н. Й. Андрійчук, І. С. Давиденко
Цитокіновий профіль крові в динаміці лікування у хворих на вугри вульгарні на тлі інфекції вірусів простого герпесу I та II типів PDF
Н. О. Волошина, О. І. Денисенко
Стан комплексу «мати-плацента-плід» при багатоплідній вагітності PDF
Н. А. Гайструк
Індекс CА SCORE в діагностиці ішемічного варіанта фібриляції передсердь PDF
Н. М. Галюк
Аналіз зв'язку T2255C поліморфізму гена вітамін К-епоксидоредуктази з гострим коронарним синдромом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском PDF
В. Ю. Гарбузова
Диференційний підхід до лікування плацентарної дисфункції у вагітних з невиношуванням PDF
Л. В. Герман, І. В. Каліновська
Комплексне лікування хронічного катарального гінгівіту в хворих, які проживають у регіоні забрудненому сіркою PDF
Р. М. Гнідь
Токсичність ряду гетероциклічних фосфонієвих сполук з піримідиновим циклом PDF
А. В. Гуменна
Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові та імунологічна реактивність організму хворих на гострий панкреатит, залежно від статі PDF
С. І. Іващук
Influence of ozone therapy on fibrinolysis, proteolysis indices in blood of experimental rats with pyoinflammatory processes against the diabetes background PDF (English)
S. Yu. Karatieieva, T. O. Lobanova, O. K. Golovachuk
Патогенетические особенности состояния липидтранспортной системы больных атеросклерозом при физической нагрузке PDF (Русский)
С. Г. Котюжинская, А. И. Гоженко, А. А. Свирский
Мутації білка р53 в крові у хворих на рак молочної залози та їх найближчих родичок PDF
Т. В. Крук, О. П. Пересунько, Р. А. Волков
Эффективность использования антигомотоксической терапии при комплексном лечении ИБС на фоне неалкогольного стеатогепатита PDF (Русский)
И. Б. Лабенская, Т. И. Михайлова, Д. В. Лабенский
Частота виявлення і особливості локалізації мікобактерій туберкульозу у фазу прогресування фіброзно-кавернозного туберкульозу легень при застосуванні методики гістобактеріоскопії PDF
І. В. Ліскіна, Л. М. Загаба, С. Д. Кузовкова, О. О. Мельник
МОРФОГЕНЕЗ І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ОКРЕМИХ СТРУКТУР ДІЛЯНКИ ШИЇ У ПЕРЕДПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
Л. Я. Лопушняк, Б. Г. Макар, А. В. Бамбуляк
UP-TO-DATE OPTIC METHODS OF INVESTIGATION IN DIAGNOSTICS OF MYOCARDIAL ISCHEMIC PROCESSES PDF (English)
V. D. Mishalov, S. V. Kozlov, I. V. Irkin, A. O. Gavryliuk, I. A. Fedotova
РОЛЬ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У РОЗВИТКУ ПЕЧІНКОВО-НИРКОВОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЗА ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
І. К. Морар, В. Ю. Бодяка, Л. С. Андреева, В. В. Шульгіна, В. Д. Делей
МОРФОЛОГІЯ СУХОЖИЛКОВИХ СТРУН ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВИХ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ В НОРМІ PDF
Н. П. Пентелейчук
РОЛЬ ПУНКЦІЙНИХ МЕТОДИК У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАКРИТИХ ТРАВМ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ PDF
Д. В. Петрук, О. О. Підмурняк, В. І. Шевчук
Стан клітинної ланки системного імунітету хворих на травматичну хворобу PDF
І. М. Плегуца
ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМАЛЬНО РОЗТАШОВАНИХ СУХОЖИЛКОВИХ СТРУН МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА СЕРЦЯ ЛЮДИНИ PDF
Л. А. Сарафинюк, Ю. Ю. Малик
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГІПЕРФУНКЦІЇ ЕПІФІЗА НА ІОНОРЕГУЛЮВАЛЬНУ ФУНКЦІЮ НИРОК PDF
С. Б. Семененко, І. Р. Тимофійчук
ЧЕРЕПНО-МОЗКОВА ТРАВМА ТА ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ – ЙОД І ХРОМ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ PDF
М. Г. Семчишин, В. М. Шевага, Б. В. Задорожна
INFLUENCE OF ALLELIC VARIANTS OF POLYMORPHIC GENES OF INTERLEUKINS, NITRIC OXIDE INDUCED SYNTHASE AND THEIR RECEPTORS IN THE COURSE OF HELICOBACTER-ASSOCIATED PEPTIC ULCER DISEASE IN CHILDREN PDF (English)
T. V. Sorokman, S. V. Sokolnyk, D. R. Andriychuk
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ У ЖІНОК З ПЕРВИННИМ НЕПЛІДДЯМ ТА ПАРАЗИТАРНИМ УРАЖЕННЯМ PDF
В. О. Склярова
АКТИВНОСТЬ АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ В СЕРДЦЕ КРЫС ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ МОДУЛЯЦИИ ПРИ СТРЕССЕ PDF (Русский)
Л. Л. Сухова, Ю. В. Волкова, В. В. Давыдов
ОСОБЛИВОСТІ ЕКЗОКРИННОЇ ФУНКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ В ДІТЕЙ іЗ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ, ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ В ОРГАНІЗМІ HELICOBACTER PYLORI PDF
З. В. Томків, Ю. С. Коржинський, А. С. Кость
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2, ЗАЛЕЖНО ВІД ГАПЛОТИПІВ ГЕНІВ ГЛУТАТІОН S-ТРАНСФЕРАЗИ КЛАСІВ M1 ТА T1 PDF
О. І. Федів, Ю. В. Коханюк, Л. П. Сидорчук
ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ В МІОКАРДІ ПРИ РОЗВИТКУ НЕКРОТИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ТЛІ МЕЛАТОНІНУ ТА РІЗНОЇ АКТИВНОСТІ ГОНАД PDF
М. Р. Хара, Л. І. Кучирка
УЛЬТРАЗВУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ГЕМОДИНАМІКИ НА МОМЕНТ ГЕМОСТАЗУ У ДІВЧАТОК З ПУБЕРТАТНИМИ МАТКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ PDF
А. Г. Ходан
ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ХОЛІНУ ДЛЯ СИНТЕЗУ ПАРАСИМПАТИЧНОГО МЕДІАТОРА В ГІПОТИРЕОЇДНОМУ СЕРЦІ PDF
С. М. Чарнош
ДИНАМІКА МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН У ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН PDF
І. Є. Швець, Ю. Л. Бандрівський
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМИ РЕПАРАТИВНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТКАНИНИ ПЕЧІНКИ ПРИ ГОСТРОМУ ТА ХРОНІЧНОМУ УШКОДЖЕННЯХ PDF
Н. А. Рикало
Ще раз до питання про гемолітичну хворобу новонароджених (огляд літератури з матеріалами власних досліджень) PDF
О. Г. Чернюх, В. Ф. Мислицький
СЛУЧАЙ БЫСТРОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗВЫ ЛУКОВИЦЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У БОЛЬНОГО ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ PDF (Русский)
А. А. Авраменко
КОМОРБІДНІСТЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І БІЧНОГО АМІОТРОФІЧНОГО СКЛЕРОЗУ PDF
Р. П. Ляшук, І. В. Бойко, А. А. Ілюшина
СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ФІЗІОЛОГІЇ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Г. І. Ходоровський, С. С. Ткачук, В. І. Швець, І. Р. Тимофійчук, С. Б. Семененко