DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.12

Моніторинг інформаційного забезпечення в Україні за напрямами "Соціальна медицина" та "Організація і управління охороною здоров'я" у 2014 році

О. В. Любінець, Л. І. Закрутько, А. Є Горбань, Е. В. Потапов, О. В. Мислицький

Анотація


Представлені результати інформаційного забезпечення за напрямами "Соціальна медицина" та "Організація і управління охороною здоров'я" у 2014 р. Проаналізовані інноваційні пропозиції, для впровадження в практику охорони здоров'я України на засадах доказової медицини з урахуванням Шкали градації доказів і сили рекомендацій. Констатована необхідність підвищення кількості наукових медичних форумів, розширення діапазону наукових розробок з питань модернізації медичного обслуговування населення, що страждає на соціально небезпечні хвороби (СНІД, туберкульоз тощо) та вимог до рівня градації сили рекомендацій при розробці інноваційних пропозицій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Горбань А.Є. Аналітична оцінка інноваційної та винахідницької діяльності у сфері охорони здоров'я України у 2013 році / А. Є. Горбань, Л. І. Закрутько, О.В. Мислицький / Клінічна та експериментальна патологія. - 2014 - Т. ХІІІ, № 1 (47) - С. 3-7.

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"// Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2012. - № 19-20. - С.166.

Лехан В.Н Стратегія розвитку охорони здоров'я: український вимір (монографія) / В.М. Лехан, Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко. - К.: Цифра, 2009. - 50 с.

Наказ МОЗ України та НАМН від 13.11.2013 № 969/97 "Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я" (http://www.moz.gov.ua)

Порядок підготовки основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в медицині від 10.07.06: метод. Рекомендації. - К., 2006. - 23 с.

Постанова КМУ від 07.09.2011 №942. "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року" - http://zakon2.rada.gov.ua/

Постанова КМУ від 12.03.2012 № 294 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки" http://zakon0.rada.gov.ua/

Постанова КМУ від 17.05.2012 № 397 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки" http://zakon.nau.ua/

Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році та Реєстр медичних виставок, які проводитимуться в Україні у 2014 році. - Київ, 2014. - 126 с.

Сачек М.М., Малахова И.В., Куницкий Д.Ф., Хейфец Н.Е., Дудина Т.В., Новик И.И. Внедрение результатов научных исследований и разработок в практическое здравоохранение - основной критерий эффективности медицинской науки. // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. - 2011. - №2. - С.30-34.

Совсун І., Новосад Г. "Горизонт 2020". Що це дасть українській науці. (http://life.pravda.com.ua/society/2015/03/20/191251/).

Уваренко А.Р. Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації, галузевої інноваційної політики та якості медичного забезпечення / А.Р. Уваренко, Б.О. Ледощук, З.М. Митник. - К.: Здоров'я, 2009. - 176 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754