Моніторинг інформаційного забезпечення в Україні за напрямами "Соціальна медицина" та "Організація і управління охороною здоров'я" у 2014 році

Автор(и)

  • О. В. Любінець Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
  • Л. І. Закрутько Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, м. Київ
  • А. Є Горбань Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, м. Київ
  • Е. В. Потапов Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків
  • О. В. Мислицький Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.12

Анотація

Представлені результати інформаційного забезпечення за напрямами "Соціальна медицина" та "Організація і управління охороною здоров'я" у 2014 р. Проаналізовані інноваційні пропозиції, для впровадження в практику охорони здоров'я України на засадах доказової медицини з урахуванням Шкали градації доказів і сили рекомендацій. Констатована необхідність підвищення кількості наукових медичних форумів, розширення діапазону наукових розробок з питань модернізації медичного обслуговування населення, що страждає на соціально небезпечні хвороби (СНІД, туберкульоз тощо) та вимог до рівня градації сили рекомендацій при розробці інноваційних пропозицій.

Посилання

Горбань А.Є. Аналітична оцінка інноваційної та винахідницької діяльності у сфері охорони здоров'я України у 2013 році / А. Є. Горбань, Л. І. Закрутько, О.В. Мислицький / Клінічна та експериментальна патологія. - 2014 - Т. ХІІІ, № 1 (47) - С. 3-7.

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"// Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2012. - № 19-20. - С.166.

Лехан В.Н Стратегія розвитку охорони здоров'я: український вимір (монографія) / В.М. Лехан, Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко. - К.: Цифра, 2009. - 50 с.

Наказ МОЗ України та НАМН від 13.11.2013 № 969/97 "Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я" (http://www.moz.gov.ua)

Порядок підготовки основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в медицині від 10.07.06: метод. Рекомендації. - К., 2006. - 23 с.

Постанова КМУ від 07.09.2011 №942. "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року" - http://zakon2.rada.gov.ua/

Постанова КМУ від 12.03.2012 № 294 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки" http://zakon0.rada.gov.ua/

Постанова КМУ від 17.05.2012 № 397 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки" http://zakon.nau.ua/

Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році та Реєстр медичних виставок, які проводитимуться в Україні у 2014 році. - Київ, 2014. - 126 с.

Сачек М.М., Малахова И.В., Куницкий Д.Ф., Хейфец Н.Е., Дудина Т.В., Новик И.И. Внедрение результатов научных исследований и разработок в практическое здравоохранение - основной критерий эффективности медицинской науки. // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. - 2011. - №2. - С.30-34.

Совсун І., Новосад Г. "Горизонт 2020". Що це дасть українській науці. (http://life.pravda.com.ua/society/2015/03/20/191251/).

Уваренко А.Р. Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації, галузевої інноваційної політики та якості медичного забезпечення / А.Р. Уваренко, Б.О. Ледощук, З.М. Митник. - К.: Здоров'я, 2009. - 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті