Том 14, № 1 (2015)

Зміст

Статті

Імунологічні зміни у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності PDF
О. В. Авдєєв
Частота виявлення активних форм гелікобактерної інфекції на слизовій різних зон шлунку у хворих на хронічний неатрофічний гастрит при наявності дуодено-гастрального рефлюксу PDF (Русский)
А. А. Авраменко
Морфометричний аналіз патоморфологічних змін внутрішніх органів щурів на етапі первинної токсикологічної оцінки срібних наносфер PDF
Н. Й. Андрійчук, Л. І. Власик
Сучасна антибіотикорезистентність родини Enterobacteriaceae Spp. – основної групи збудників інфекцій сечової системи PDF
О. В. Бліндер, Т. O. Безрук, В. В. Безрук, O. O. Бліндер, С. Є. Дейнека
Системна організація мозкових структур при реалізації оперантного їжодобувного рефлексу в щурів PDF
О. В. Власенко
Особливості накопичення кадмію в організмі щурів різного віку за тривалої експозиції солі металу в дозах малої інтенсивності PDF
В. В. Гордієнко
Моделювання раку товстої кишки PDF
І. Я. Гушул, O. I. Iващук, І. С. Давиденко, І. О. Малишевский
Динаміка показників фагоцитозу у хворих на піодермії у процесі комплексного лікування PDF (English)
M. O. Dashko
Морфологічна та імуногістохімічна характеристика трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові за умов ішемії кінцівок в експерименті PDF
Д. Б. Домбровський, В. В. Савін, В. В. Максим’юк
Мікробіоценоз кишечнику в хворих на гіпотиреоз, жителів Чернівецької області PDF
А. А. Ілюшина, Г. Д. Данелюк
Динаміка показників фагоцитозу у хворих на вугри вульгарні при застосуванні різних методів лікування PDF (English)
Y. P. Karvatska
Моніторинг інформаційного забезпечення в Україні за напрямами "Соціальна медицина" та "Організація і управління охороною здоров'я" у 2014 році PDF
О. В. Любінець, Л. І. Закрутько, А. Є Горбань, Е. В. Потапов, О. В. Мислицький
Вплив гіперлептинемії на перебіг гіпертонічної хвороби із врахуванням гендерного аспекту PDF
З. M. Kіт
Можливості інтракорпоральної корекції ендотоксикозу при тяжкому сепсисі PDF
В. M. Коновчук, А. В. Андрущак
Зміна біофізичних властивостей вологи видихнутого повітря у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів PDF
О. М. Комлевой, В. Г. Чернявський, Ю. I. Бажора
Деякі аспекти антенатальної охорони плода у вагітних із плацентарною дисфункцією PDF
C. Є. Косілова
Клінічний досвід лікування аденоміозу в жінок репродуктивного віку PDF
C. Є. Косілова
Показники дослідження швидкості слиновиділення, рН-ротової рідини і стану кислотно-лужної рівноваги у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом PDF
В. М. Кулигіна, О. Ю. Пилипюк
Комбінований метод лікування демодекозного блефарокон’юнктивіту PDF
О. П. Кучук, О. А. Соловйова, О. В. Горбачевський, Л. Д. Куляк
Зміни показників перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хозл PDF
С. В. Лотоцька
Порушення таксономічного складу мікробіоти ротоглотки у хворих на цукровий діабет 1 типу поєднаний з хронічним гнійним гайморитом PDF
О. О. Мазур
Вплив групових та резусних ознак у немовлят від матерів із 0(І) rh (+) групою крові на концентрацію пуповинного білірубіну PDF
В. Ф. Мислицький, О. Г. Чернюх
Вплив нейроендокринної регуляції на розвиток інсулінорезистентності у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі цукрового діабету 2 типу PDF (Русский)
В. Д. Немцова
Вивчення гострої токсичності та ефективної дози сухого екстракту з трави герані болотної PDF
М. О. Остапець, В. А. Волковой, Г. П. Фоміна
Вплив характеру мозкового інсульту, його локалізації та інших чинників на частоту когнітивних порушень PDF
О. Р. Пулик
ЕЕГ при динамічному спостереженні за відновленням післяінсультних когнітивних порушень PDF
O. Р. Пулик
Асоціація поліморфізму 1G/2G-1607 гена матриксної металопротеїнази-1 із фоновими процесами шийки матки серед жінок із лейоміомою PDF
І. М. Савченко, В. Ю. Гарбузова
Загальні неспецифічні адаптаційні реакції у хворих на бронхіальну астму асоційовану з ожирінням PDF
О. Р. Слаба, О. М. Радченко
Проблеми та перспективи моделювання синдрому ,,короткої кишки” PDF
Б. І. Слонецький, І. В. Вербицький, М. І. Тутченко, І. О. Тюлюкін
Електроенцефалографічна характеристика черепно – мозкової травми легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах PDF
М. Г. Семчишин, Б. В. Задорожна
Особливості темпераменту підлітків, хворих на хронічний гелікобактер-асоційований гастродуоденіт PDF
C. В. Сокольник
Дослідження цитокінового гомеостазу в дітей із шлунково-кишковими кровотечами PDF
С. О. Сокольник
Показники системного імунітету у хворих на екзему з різним клінічним перебігом PDF (English)
N. A. Stepan, O. I. Denysenko
Діагностика і комплексна корекція стану тромбонебезпеки у хворих із опіоїдною залежністю PDF (Русский)
А. А. Суханов
Створення програмного забезпечення для кількісної оцінки змін сегмента ST при електрокардіографії PDF
В. К. Тащук, О. С. Полянська, П. Р. Іванчук, О. В. Костенко, К. М. Злонікова
Побудова програмного забезпечення для вивчення варіабельності серцевого ритму, дисперсії інтервалу QT PDF
В. К. Тащук, О. С. Полянська, П. Р. Іванчук, І. А. Тащук, М. В. Аль-Салама, М. В. Тащук
Вплив кверцетину на активність показників системи протиоксидантного захистуу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом PDF
Я. М. Телекі
Чутливість холінорецепторів серця щурів різної статі при розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі зміненої активності системи оксиду азоту PDF
М. Р. Хара, Н. А. Головач
Хроноритмічні перебудови функцій нирок за умов іммобілізаційного стресу PDF
В. Г. Хоменко
Інтенсивність ендотоксикозу, протеолізу та стан гемокоагуляційної ланки гомеостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень за коморбідності з хронічним панкреатитом PDF
О. С. Хухліна, О. О. Урсул, В. С. Смандич
Гістоморфологічне обґрунтування ілеотрансверзоанастомозу в експерименті
О. В. Чорний, О. І. Іващук, І. С. Давиденко, В. Ю. Бодяка
Апоптоз лімфоцитів крові у хворих на автоімунний тиреоїдит PDF
М. І. Шеремет
Вплив бісопрололу, карведілолу та івабрадину на показники варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із стабільною стенокардією PDF
С. В. Широкова, Т. О. Ілащук, І. В. Окіпняк
Особливості психоемоційного статусу та когнітивні функції в дітей із первинною артеріальною гіпертензією PDF
І. В. Шлімкевич
Вплив антигелікобактерної терапії на стан печінки у щурів PDF (Русский)
И. Н. Шухтина, В. Л. Васюк, Л. М. Бобрик
Диференційні методи лікування захворювань тканин пародонта на тлі цукрового діабету PDF
О. М. Виноградова, Р. Ю. Шкребнюк
Ендотелій: функціональні властивості та його дисфункція (огляд літератури з матеріалами власних досліджень) PDF
Х. І. Возна, В. Д. Москалюк, Василь Денисович Сорохан
Інтегральна характеристика інфекційно-запальних захворювань порожнини рота PDF
А. Л. Мельник, І. М. Довга, Г. Є. Христян, О. О. Радченко, І. В. Поволокіна, В. В. Казмірчук
Використання гіпертермії в радіаційній онкології PDF
В. М. Нагірняк
Патофізіологічна оцінка експериментального ішемічного емболічного інсульту: підсумки та обговорення PDF
І. І. Торяник, В. В. Колесник
Випадок распаду і виведення уламків конкрементів із жовчного міхура після проведення послідовної антигелікобактерної терапії у хворої на хронічний неатрофічний гастрит PDF (Русский)
А. А. Авраменко, Р. Н. Короленко