Зміна біофізичних властивостей вологи видихнутого повітря у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів

Автор(и)

  • О. М. Комлевой Одеський національний медичний університет
  • В. Г. Чернявський Одеський національний медичний університет
  • Ю. I. Бажора Одеський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.15

Ключові слова:

конденсат вологи видихнутого повітря, хронічне обструктивне захворювання легенів, лазерна кореляційна спектроскопія

Анотація

У даній роботі проаналізовано проблеми діагностування хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ) на різних його стадіях. Показана необхідність проведення інтегрального оцінювання патологічних змін у дихальній системі. Для отримання інтегральних показників стану дихальної системи вивчено субфракційний склад конденсату вологи видихнутого повітря (КВВП) за допомогою методу лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС). Аналіз зсувів у макромолекулярному складі КВВП показав, щопри ХОЗЛ для ЛК-спектра є характерним зсув у бік відносного збільшення розмірів досліджуваних частинок, що є ознакою запального процесу. Також, при цьому істотно збільшується внесок частинок середньомолекулярного діапазону та, меншою мірою, зростає внесок частинок високомолекулярного діапазону. Вусі терміни спостережень ЛК-спектри хворих на ХОЗЛ мають схожий характер розподілу частинок, що зумовлено неухильно прогресуючим характером розвитку захворювання.

Посилання

Global initiative for chronic obstructive lung disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO workshop report. Bethesda, National Heart, Lung and Blood Institute; updated 2011. –www.goldcopd.org

Наказ МОЗ Українивід 27.06.2013 № 555 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичноїдопомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень».

Nowak D., Kasielski M., Antczak A., Pietras T., Bialasiewicz P. Increased content of thiobarbituric acid-reactive substances and hydrogen peroxide in the expired breath condensate of patients with stable chronic obstructive pulmonary disease: no significant effect of cigarette smoking. – Respir. Med. – 1999. – P. 389 – 396.

Бажора Ю.И., Носкин Л.А. Лазерная корреляционная спектроскопия в медицине. –Одеса: «Друк», 2002. – 400 с.

Факторы и механизмы саногенеза: монография / В.Н. Запорожан, Л.А. Носкин, В.И. Кресюн [и др.]; под ред. В.Н. Запорожана. – Одесса: ОНМедУ, 2014. – 448 с.

Комлевой А. Н. Рекомендации по проведению исследования состава конденсата влаги выдыхаемого воздуха методом лазерной корреляционной спектроскопии / А. Н. Комлевой // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т. 7. – № 4 (додаток Б). – С. 56 – 60.

Пат. 47117 Україна, МПК51 А 61 В 10/00. Пристрій для збирання конденсату вологи видихнутого повітря / Комлевой О. М., Бажора Ю. І.; заявник і патентовласник Одеський державний медичний університет. — № u 2009 11258; заявл. 06.11.09 ; опубл. 11.01.10, Бюл. № 1.

Komlevoy A., Bazhora Yu., Cherniavskyi V. The differential analysis of seasonal changes of the moisture condensate macromolecular structure of the exhaled air according to laser correlation spectroscopy data // British Journal of Science,Education and Culture. – London University Press. – 2014. – № 1 (5). – V. III. – P. 19 – 27.

Чучалин А. Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания / А. Г. Чучалин // Терапевтический архив. – 2013. – № 8. – С. 43 – 48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті