DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.2

Частота виявлення активних форм гелікобактерної інфекції на слизовій різних зон шлунку у хворих на хронічний неатрофічний гастрит при наявності дуодено-гастрального рефлюксу

А. А. Авраменко

Анотація


Було проведено комплексне обстеження 86 хворих на хронічний не атрофічний гастрит при наявності дуоденогастрального рефлюксу, яке включало рН-метрію, езофагогастродуоденоскопію, подвійне тестування на гелікобактерну інфекцію і гістологічні дослідження слизової шлунка по 4-м топографічним зонам. Було з'ясовано, що частота виявлення активних форм гелікобактерної інфекції була найбільша – 100% - на слизовій тіла шлунку по малій кривині, а найменша – 28% - на слизовій тіла шлунку по великій кривині.


Ключові слова


хронічний не атрофічний гастрит; дуоденогастральний рефлюкс; активні форми гелікобактерної інфекції; частота виявлення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Авраменко А.А. Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции и метаплазии по желудочному типу в двенадцатиперстной кишке у больных хроническим неатрофическим гастритом без язвенных поражений дуоденальной зоны/ А.А. Авраменко // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 2 (76). – С. 19 -26.

Авраменко А.А. Достоверность стул-теста при тестировании больных хроническим хеликобактериозом при наличии активных и неактивных форм хеликобактерной инфекции на слизистой желудка / А.А. Авраменко // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 3 (77) . – С. 22 – 26.

Авраменко А.А. Достоверность тестов по выявлению хеликобактерной инфекции у больных хроническим хеликобактериозом / А.А. Авраменко, И.Н. Шухтина // Клінічна та експериментальна патологія. - 2012. - Т.XI, № 4(42). - С.4 - 7.

Авраменко А. А. Хеликобактериоз / А. А. Авраменко, А. И. Гоженко. – Николаев, «Х- press полиграфия», 2007. – 336 с.

Авраменко А. А. Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии) /Авраменко А. А., Гоженко А. И., Гойдык В. С. – Одесса, ООО «РА «АРТ-В», 2008. – 304 с.

Бичков М. А. Надійність антигенного калового тесту в діагностиці гелікобактеріозу / М. А. Бичков // Сучасна гастроентерологія. – 2011. - № 6 (62). – С. 48-50.

Диагностическая значимость дыхательных тестов в диагностике инфекций Helicobacter pylori / И.В. Маев, С.И. Рапопорт, В.Б. Гречушников [и др.] // Клиническая медицина. – 2013. - № 2. – С.29 – 33.

Патент на корисну модель 17723 Украина, UA МПК А61В1/00 Спосіб діагностики хронічного гастриту типу В, а також виразкової хвороби та раку шлунка, асоційованих з гелікобактерною інфекцією / А.О. Авраменко. - № u 200603422; Заявл. 29.03.06; Опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. – 4 с.

Функциональная диагностика в гастроэнтерологии /учебно-методическое пособие // Саблин О. А., Гриневич В. Б., Успенский Ю. П. [и др.]. - СПб, 2002 г. – 240 с.

Эволюция представлений о диагностике и лечении инфекции Helicobacter pylori (по материалам консенсуса Маастрихт I V, Флоренция, 2010) / И.В. Маев, А.А. Самсонов, Д.Н. Андреев [и др.] // Вестник практического врача. – 2012. - № 1. – С.19 – 26.

Ендоскопія травного каналу. Норма, патологія, сучасні класифікації / В. Й. Кімакович, В. І. Нікішаєв, І. М. Тумак [та інш.] / за ред. В. Й. Кімаковича і В. І. Нікішаєва. - Львів: Видавництво Медицина Світу, 2008. – 208 с., іл.

Avramenko A.O. The effect of proton pump inhibitors on formation of inactive (coccoid) forms of H. pylori infection / A.O. Avramenko // Clinical Pharmacy. – 2013. – Vol. 17, No. 4. – P.15 – 17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754