Частота виявлення активних форм гелікобактерної інфекції на слизовій різних зон шлунку у хворих на хронічний неатрофічний гастрит при наявності дуодено-гастрального рефлюксу

Автор(и)

  • А. А. Авраменко Кафедра биологии человека и животных Николаевского Национального Университета им. В.А. Сухомлинского, Центр прогрессивной медицины и реабилитации «Rea+Med», г. Николаев

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.2

Ключові слова:

хронічний не атрофічний гастрит, дуоденогастральний рефлюкс, активні форми гелікобактерної інфекції, частота виявлення

Анотація

Було проведено комплексне обстеження 86 хворих на хронічний не атрофічний гастрит при наявності дуоденогастрального рефлюксу, яке включало рН-метрію, езофагогастродуоденоскопію, подвійне тестування на гелікобактерну інфекцію і гістологічні дослідження слизової шлунка по 4-м топографічним зонам. Було з'ясовано, що частота виявлення активних форм гелікобактерної інфекції була найбільша – 100% - на слизовій тіла шлунку по малій кривині, а найменша – 28% - на слизовій тіла шлунку по великій кривині.

Посилання

Авраменко А.А. Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции и метаплазии по желудочному типу в двенадцатиперстной кишке у больных хроническим неатрофическим гастритом без язвенных поражений дуоденальной зоны/ А.А. Авраменко // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 2 (76). – С. 19 -26.

Авраменко А.А. Достоверность стул-теста при тестировании больных хроническим хеликобактериозом при наличии активных и неактивных форм хеликобактерной инфекции на слизистой желудка / А.А. Авраменко // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 3 (77) . – С. 22 – 26.

Авраменко А.А. Достоверность тестов по выявлению хеликобактерной инфекции у больных хроническим хеликобактериозом / А.А. Авраменко, И.Н. Шухтина // Клінічна та експериментальна патологія. - 2012. - Т.XI, № 4(42). - С.4 - 7.

Авраменко А. А. Хеликобактериоз / А. А. Авраменко, А. И. Гоженко. – Николаев, «Х- press полиграфия», 2007. – 336 с.

Авраменко А. А. Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии) /Авраменко А. А., Гоженко А. И., Гойдык В. С. – Одесса, ООО «РА «АРТ-В», 2008. – 304 с.

Бичков М. А. Надійність антигенного калового тесту в діагностиці гелікобактеріозу / М. А. Бичков // Сучасна гастроентерологія. – 2011. - № 6 (62). – С. 48-50.

Диагностическая значимость дыхательных тестов в диагностике инфекций Helicobacter pylori / И.В. Маев, С.И. Рапопорт, В.Б. Гречушников [и др.] // Клиническая медицина. – 2013. - № 2. – С.29 – 33.

Патент на корисну модель 17723 Украина, UA МПК А61В1/00 Спосіб діагностики хронічного гастриту типу В, а також виразкової хвороби та раку шлунка, асоційованих з гелікобактерною інфекцією / А.О. Авраменко. - № u 200603422; Заявл. 29.03.06; Опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. – 4 с.

Функциональная диагностика в гастроэнтерологии /учебно-методическое пособие // Саблин О. А., Гриневич В. Б., Успенский Ю. П. [и др.]. - СПб, 2002 г. – 240 с.

Эволюция представлений о диагностике и лечении инфекции Helicobacter pylori (по материалам консенсуса Маастрихт I V, Флоренция, 2010) / И.В. Маев, А.А. Самсонов, Д.Н. Андреев [и др.] // Вестник практического врача. – 2012. - № 1. – С.19 – 26.

Ендоскопія травного каналу. Норма, патологія, сучасні класифікації / В. Й. Кімакович, В. І. Нікішаєв, І. М. Тумак [та інш.] / за ред. В. Й. Кімаковича і В. І. Нікішаєва. - Львів: Видавництво Медицина Світу, 2008. – 208 с., іл.

Avramenko A.O. The effect of proton pump inhibitors on formation of inactive (coccoid) forms of H. pylori infection / A.O. Avramenko // Clinical Pharmacy. – 2013. – Vol. 17, No. 4. – P.15 – 17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті