Зміни показників перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хозл

Автор(и)

  • С. В. Лотоцька ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.20

Ключові слова:

ХОЗЛ, малоновий діальдегід, супероксиддисмутаза

Анотація

Метою проведених досліджень було проаналізувати взаємозв'язки показників систем пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту при різних ступенях ХОЗЛ із врахуванням віку хворих. Отримані результати показали, що захворювання супроводжується вираженими змінами в системі пероксидного окиснення ліпідів-протиоксидантного захисту, про що свідчать збільшення кількості малонового диальдегіду та зменшення кількості супероксиддусмутази в сироватці крові. При прогресуванні ХОЗЛ мало місце достовірне зростання рівня малонового диальдегіду в сироватці крові на фоні пригніченої активності ферменту протиоксидантного захисту – супероксиддусмутази. Зі зростанням віку вміст малонового диальдегіду в сироватці крові пацієнтів збільшувався, а супероксиддусмутази – зменшувався. Зміни носили достовірний характер.

Посилання

Габор М. Л. Стан антиоксидантного захисту, процеси перекисного окиснення ліпідів та цитокіновий статус у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // М. Л. Габор, О. І. Лемко // Український медичний альманах. – 2010. – Том 13, № 3. – С. 40-42.

Иванов О. С. Состояние про- и антиоксидантной активации у детей с аллергическими заболеваниями респираторного тракта / О. С. Иванов, В. В. Лазарев, Е. В. Гамиева // Аллергология и иммунология. – 2009. – Т.10, № 2. – С. 195.

Изменения перекисного окисления липидов при бронхиальной обструкции / Е. А. Вострикова, О. В. Кузнецова, И. Т. Ветлугаева [и др.] // Пульмонология. – 2006. – № 1. – С. 64-67.

Карімов І. З. Окисна модифікація білків і перекисне окиснення ліпідів у розвитку метаболічної інтоксикації при патології/ І. З. Карімов // Лабор. діагностика. – 2005. – № 1(31). – С. 7-13.

Масік Н. П. Етіопатогенетичні механізми полісистемних порушень у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / Н. П. Масік // Український терапевтичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 118-123.

Наказ МОЗ України від 27.06.2013 № 555 “Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованної) медичної допомоги та медичної реабілітації, “Хронічне обструктивне захворювання легень”. – [Чинний від 2013-06-27]. – К. : Міністерство Охорони Здоров`я України. – 2013. – 92 c.

Орехович В. Н. Современные методы в биохимии. – М.:Медицина. – 1977. – 268 с.

Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета программ Statistica / О.Ю.Реброва // М: МедиаСфера, 2006. – 312 с.

Регеда М. С. Роль порушень перекисного окиснення ліпідів та активності ферментів антиоксидантного захисту в трахеї морських свинок у патогенезі експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотріазоліном / М. С. Регеда, М. Л. Байда // Екпериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. – С.47-51.

Фещенко Ю. І. Хронічні обструктивні захворювання легень: проблемні питання / Ю. І. Фещенко // Нова медицина. – 2005. – № 1. – С. 18-20.

Хронічне обструктивне захворювання легень. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Наказ МОЗ України від 27.06.2013 р. № 555.

Чеварти С. Роль супероксиддисмутазы в окислительных процессах клетки и метод определения ее в биологических материалах. / С. Чеварти, И. Чаба, И. Секей // Лабораторное дело. – 1985. – № 11. – С. 678-681.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (Updated 2011) // Medical Communications Resour ces, 2012. – Access mode: http://www.goldcopd.org.

Increased oxidative stress in asymptomatic current chronic smokers and GOLD stage 0 COPD / Rytila P., Rehn T., Ilumets H. et al. // Respir Res. – 2006. –Vol. 28, № 7.– P. 69.

Yigla M. Oxidative stress indices in COPD–Bronchoalveolar lavage and salivary analysis / M. Yigla, Y. Berkovich, R. M Nagler // Arch.Oral. Biol. – 2007. – Vol. 52, № 1. – P.36-43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті