Проблеми та перспективи моделювання синдрому ,,короткої кишки”

Автор(и)

  • Б. І. Слонецький Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
  • І. В. Вербицький Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
  • М. І. Тутченко Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
  • І. О. Тюлюкін Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.29

Ключові слова:

експеримент, кишечник, синдром, , короткої кишки”

Анотація

Робота виконана на 30 піддослідних тваринах (білі щурі) у котрих моделювали синдром ,,короткої кишки” на фоні 12 годинної гострої оклюзійної судинної недостатності тонкої кишки. Отримані результати засвідчили про досить складні та негативні наслідки при одноетапному моделюванні синдрому ,,короткої кишки” на фоні гострого патологічного процесу для розробки хірургічних втручань при екстраполяції клінічних проблем в експеримент. Це знайшло своє відображення у прогресуючому зростанні інтоксикаційного синдрому, котрий на 7 добу післяопераційного періоду характеризувався різким підвищенням концентрації МСМ (280) до 0,55±0,04 ум.од. та ЛІІ до 2,31 ± 0,08, і незначним зменшенням на 14 добу концентрації МСМ (280) лише до 0,46±0,05 ум.од. та ЛІІ лише до 219 ± 0,12. Крім того, мала місце прогресуюча катаболічна декомпенсація та високою післяопераційна летальністю.  

Посилання

Габриэлян Н.И. Диагностическая ценность определения средних молекул в плазме крови при нефрологических заболеваниях / Н.И. Габриэлян, A.A. Дмитриев, Г.Н. Кулаков // Клин. мед. - 1981. – № 10. – С. 38–42.

Субтоталъная резекция кишечника у больной с тромбозом начального отдела верхній брыжеечной артерии / С. В. Тарасенко и др. // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. – 2011. – С. 60–61.

Слонецький Б.І., Геронтологічні ракурси тонкої кишки у пацієнтів з гострим розповсюдженим перитонітом / Слонецький Б.І., Керашвілі С.Г., Максименко М.В., Лобанов С.М., Вербицький І.В.// Збірник наукових праць НМАПО ім. П.Л.Шупика.-К.,2012.-Вип.21.-книга 1.-С.76-82.

Слонецький Б.І., Оптимізація діагностико-лікувальної тактики у хворих з гострим розповсюдженим перитонітом / Слонецький Б.І., Керашвілі С.Г., Максименко М.В, Лобанов С.М., Вербицький І.В., Ахмед М.О. Батавіл // Український медичний часопис 2012.-№ 4. -С. 150-152.

Сахечидзе К. Л. Хирургические методы лечения синдрома короткой тонкой кишки / К. Л. Сахечидзе // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2004. – Т. 5, № 3. – С. 560–563.

Каль-Калиф Я.Д. О лейкоцитарном индексе интоксикации и его практическом значении / Я.Д. Каль-Калиф // Врачебно едело. - 1941. – №1 – С. 31-36.

Крумс Л. М. Синдром короткой тонкой кишки: актуальные проблемы патогенеза, клиники и лечения / Л. М. Крумс, Е. А. Сабельникова, Л. Д. Фирсова // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2002. – № 1. – С. 140–141.

Хірургічне лікування синдромa короткої кишки / Усенко А. Ю. та ін. // Здоров’я України. – 2012. – жовт. – С. 8–9.

A case of hypomagnesemia linked tore fractory hypokalemia and hypocal cemia with short bowel syndrome / Sato Y. etal. // Nihon Jinzo Gakkai Shi. – 2012. – № 8. – Р. 1197–1202.

A multi disciplinary approachto short bowe lsyndrome // Denegri A. [еt al.] // Ann. Ital. Chir. – 2013. – № 20. – Р. 84–85.

Chen J. Smooth muscle adaptation and recovery of contractility after massives mall bowel resectioninrats / Chen J., Wen J., Cai W. // Exp. Biol. Med. (Maywood). – 2012. – № 5. – Р. 578–580.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті