Морфометричний аналіз патоморфологічних змін внутрішніх органів щурів на етапі первинної токсикологічної оцінки срібних наносфер

Автор(и)

  • Н. Й. Андрійчук
  • Л. І. Власик

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.3

Ключові слова:

наночастинки срібла, гістопатологічні зміни, морфометричний аналіз, дозозалежність

Анотація

Проведена оцінка гістопатологічних змін у внутрішніх органах піддослідних тварин, що виникли внаслідок внутрішньочеревного введення розчину наночастинок срібла сферичної форми розміром 45 нм упродовж 14 днів. У результаті експерименту виявлено оборотне набухання епітелію звивистих канальців нирок, гепатоцитів, ядер кардіоміоцитів, виражене венозне повнокров’я кіркової та мозкової речовини і сосочків нирки, центральних та периферійних відділів печінкових часточок, міокарда, стінок респіраторних відділів легень. Причому, після введення наночастинок в дозах 0,1, 1 та 5 мг/кг патоморфологічні зміни в мозковій тканині застосованими методами не виявлені. Морфометричний аналіз дозволив виміряти інтенсивність патоморфологічних змін під впливом срібних наносфер, яка зростає в ряду: серце, печінка, легені, нирки.

Посилання

Бойчук Т.М. До проблеми оцінки токсичності наночастинок срібла / Т. М. Бойчук, Н. Й. Андрійчук, Л. І. Власик // Клін. та експерим.патол.. – 2012. – Т.ХІ, №4(42). – С. 151-158. (Boichuk T.M. To an Evaluation of Toxicity of Silver Nanoparticles /Boichuk T.M., Andriichuk N.J., Vlasyk L.I. // Clinical and Experimental Pathology – 2012. – Т.ХІ, №4(42). – P. 151-158.)

Медичне застосування наночастинок срібла: токсикологічний аспект / І. С. Чекман, А. О. Прискока, В. Ф. Бабій та інш. // Современные проблемы токсикологии. – 2010. – № 4. – С. 10–13. (Medical application of silver nanoparticles:a toxicological aspect / Chekman I.S. Priskoka A.O., Babiy V. F. // Modern Problems of Toxicology. – 2010. – № 4. – P. 10–13.)

Перспективи впровадження нанотехнологій і наноматеріалів у харчовій промисловості, їх гігієнічна оцінка та актуальні завдання наногігієни харчування / М. Г. Проданчук, В. І. Слободкін, А. Є. Подрушняк та інш. // Проблеми харчування. – 2010. № 3–4. – С. – 5–14.

(Prospects of introduction of nanotekhnologiy and nanomaterial in food, their hygienical estimation and actual tasks of nanohigieny of food / Prodanchuk M.G., Slobodkin V.I., Podrushnyak A.E., Levicka V.M. //Problems of nutrition. – 2010. № 3–4. – P. – 5–14.)

Проданчук Н.Г. Нанотоксикология: состояние и перспективы исследований / Н. Г. Проданчук, Г.М. Балан // Современные проблемы токсикологии. – 2009. - № 3-4. – С. 4-20. (Prodanchuk M.G,.Balan G.M. 2009, “Nanotoxicology: State and Investigation Perspectives”, Modern Problems of Science and Education Vol. 3-4, pp. 4-20).

In vivo Genotoxicity of Silver Nanoparticles after 90-day Silver Nanoparticle Inhalation Exposure / J. S. Kim, J. H. Sung, J. H. Ji // Safety and Health at Work. – 2011. – Vol. 2. – P. 34-38.

Lung Function Changes in Sprague-Dawley Rats After Prolonged Inhalation Exposure to Silver Nanoparticles / J .H. Sung, J. H. Ji, J. U, Yun [et al]. // Inhalation Toxicology. – 2008. – Vol. 20. – P. 567–574.

Silver nanoparticles: partial oxidation and antibacterial activities / Chun-Nam Lok, Chi-Ming Ho, Rong Chen [et al]. // Journal of Biological Inorganic Chemistry. – 2007. - Vol. 12. – P. 527–534.

Subchronic inhalation toxicity of silver nanoparticles / J. H. Jung, J. H. Ji, J. D. Park [et al].// Toxicological Science. – 2009. – Vol. 108 (2). – P. 452-461.

Subchronic oral toxicity of silver nanoparticles / Y. S. Kim, M. Y. Song, J. D. Park [et al].// Particle and Fibre Toxicology. – 2010. – Vol. 7 (20). – P. 1-12.

The kinetics of the tissue distribution of silver nanoparticles of different sizes / D. P. K. Lankveld, A. G. Oomen, P. Krystek [et al].// Biomaterials. – 2010. - No 31. – P. 8350-8361.

Twenty-Eight-Day Inhalation Toxicity Study of Silver Nanoparticles in Sprague-Dawley Rats / Jun Ho Ji, Jae Hee Jung, Sang Soo Kim [et al].// Inhalation Toxicology. – 2007. - No. 19. – P. 857–871.

Twenty-Eight-Day Oral Toxicity, Genotoxicity, and Gender-Related Tissue Distribution of Silver Nanoparticles in Sprague-Dawley Rats / Y. S. Kim, J. S. Kim, H. S. Cho [et al].// InhalationToxicology. – 2008. – Vol. 20. – P. 575–583.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті