DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.30

Електроенцефалографічна характеристика черепно – мозкової травми легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах

М. Г. Семчишин, Б. В. Задорожна

Анотація


У статті коротко описані кількісні характеристики електроенцефалографічних (ЕЕГ) потенціалів у хворих при черепно – мозковій травмі (ЧМТ) легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах. Встановлено, що при ЧМТ легкого ступеня тяжкості дані ЕЕГ не відрізняються від контролю, а при ЧМТ середнього ступеня тяжкості відмічаються зміни на ЕЕГ: знижується α – ритм, що вказує на дисфункцію кірково – підкіркових структур, а це корелює з підвищеною поведінковою активністю, психічною збудливістю і агресивністю та є проявом порушення циклу "сон - бадьорість". Патологічні хвилі (δ – і θ – ) сумарно складають більше 30% від загального часу реєстрації ЕЕГ і вказують на зниження рівня функціональної активності мозку та дисфункцію стовбурово – дієнцефальних структур. Виявлені факти можуть слугувати маркером функціонального стану мозку і нейродинамічних зсувів в ЦНС. Міжпівкульна асиметрія, зональні різниці і реакція активації кори відображають важкість травми, корелюють з клінічними проявами і дають змогу уточнити ступінь вираженості вогнищевих уражень і впливу патологічного процесу на дієнцефальні і стовбурові структури головного мозку.


Ключові слова


α - , β - , δ - , θ – ритми; легкого і середнього ступенів тяжкості ЧМТ

Повний текст:

PDF

Посилання


Гриндель О. М. Электроэнцефалограмма при черепно – мозговой травме / О.М. Гриндель // В кн.: Клиническая электроэнцефалография . – М.: Медицина, 1973. – С. 213 – 259.

Жирмунская Е. А. Клиническая электроэнцефалография / Е.А. Жирмунская. – М.: Мэйби, 1991. – 265 с.

Зенков Л. Р. Функциональная диагностика нервных болезней / Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин. – М.: Медицина, 1991. – 640 с.

Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии) / Л.Р. Зенков. – М.: МЕДпресс – информ, 2002. – 368 с.

Лихтерман Л.Б. Неврология черепно – мозговой травмы / Л.Б. Лихтерман. – М., 2009. – 385 с.

Современные представления о патогенезе закрытой черепно-мозговой травмы / Под ред. Е.Г. Педаченко. – Киев: ТОВ «Задруга», 1996. – 282 с.

Черепно-мозкова травма: сучасні принципи невідкладної допомоги : [навч. посіб.] / Є. Г. Педаченко, І. П. Шлапак, А. П. Гук, М. М. Пилипенко. – К.: ВАРТА, 2007. – 312 с.

Jimenez L. Lee Traumatic brain injury and stroke / L. Lee Jimenez, F. Davis // Nutrition Support for the Critically III Patient: A Guide to Practice. – 2004. V. 32. – P. 529 – 540.

Pourmand R. The significance of amplitude asymmetry in clinical electroencephalography / R. Pourmand // Clinical electroencephalography. - 1994. V. 25. – P. 76 – 80.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754