Показники системного імунітету у хворих на екзему з різним клінічним перебігом

Автор(и)

  • N. A. Stepan Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
  • O. I. Denysenko Bukovinian State Medical University, Chernivtsi

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.33

Ключові слова:

екзема, клінічний перебіг, системний імунітет

Анотація

У хворих на екзему встановлено вірогідні зміни показників системного імунітету, які свідчать про наявність імуноопосередкованих механізмів розвитку екземи переважно із залученням Т-ланки імунітету, з різноспрямованими змінами субпопуляцій Т-лімфоцитів у хворих на різні клінічні форми дерматозу. Встановлено, що більш істотні зміни показників системного імунітету реєструються у хворих на екзему з поширеним ураженням шкіри та тривалим (більше 3 років) перебігом дерматозу, що обгрунтовує доцільність призначення таким пацієнтам адекватної імунокоригуючої терапії.

Посилання

Айзятулов Ю.Ф. Современные особенности патогенеза и комплексной терапии аллергодерматозов / Ю.Ф. Айзятулов // Ж. дерматовенерол. та косметол. ім. М.О. Торсуєва. – 2013. – № 1-2 (30). – С. 9-11.

Беляев Г. М. Современные аспекты патогенеза аллергодерматозов, лечение больных этой патологией (по данным литературы и опыту автора) / Г. М. Беляев // Дерматол. та венерол. – 2012. – № 2 (56). – С. 7-25.

Денисенко О.І. Алергодерматози в йододефіцитному регіоні / О.І. Денисенко. – Чернівці : БДМУ, 2010. – 156 с.

Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г. Н. Дранник. – Киев: ООО Полиграф плюс, 2010. – 552 с.

Клеточные механизмы генерации иммунологической памяти / В. И. Селедцов, Л. С. Литвинова, А. Г. Гончаров [и др.] // Цитокины и воспаление. – 2010. – Т. 9, № 4. – С. 36-44.

Кожа как орган иммунной системы / Т. Э. Боровик, С. Г. Макарова, С. Н. Дарчия [и др.] // Педиатрия. – 2010. – Т. 89, № 2. – С. 132-137.

Лапач С.Н. Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – К. : Морион, 2002. – 160 с.

Посібник з лабораторної імунології / Л.Є. Лаповець, Б.Д. Луцик, Г.Б. Лебедь, В.М. Акімова. – Львів, 2008. – 268 с.

Стан гуморального імунітету у хворих на алергодерматози залежно від тяжкості перебігу / Е. М. Солошенко, В. В. Савенкова, З. М. Шевченко [та ін.] // Дерматол. та венерол. – 2013. – № 2(60). – С. 38-44.

Charles J. Eczema / J. Charles, Y. Pan, G. Miller // Aust. Fam. Physicial. – 2011. Vol. 40, № 7. – С. 467.

Diagnosing chronic hand eczema by an algorithm: a tool for classification in clinical practice / T.L. Diepgen, T. Ruzicka, J.C. Prinz [et al.] // Clin. Experim. Dermatol. – 2011. – Vol. 36, № 6. – P. 595-601.

Everyday clinical experience of alitretion in the treatment of severe chronic hand eczema: seven case studies / J. English, R. Graham-Brown, A. de Sica Chapman [et al.] // Clin. and Experim. Dermatol. – 2011. – Vol. 36, № 1. – P. 1-2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті