DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.34

Діагностика і комплексна корекція стану тромбонебезпеки у хворих із опіоїдною залежністю

А. А. Суханов

Анотація


У 60 хворих з опіоїдною залежністю вивчали гемокоагуляційні порушення в системі гемостазу. Дослідження проводилося за допомогою аппаратного аналізатора реологічних властивостей крові АРП-01М «Меднорд». Виявлено гіперкоагуляційні порушення у всіх ланках системи гемостазу вхворих із опіоїдною залежністю.

Ключові слова


опіоїдна залежність; гіперкоагуляція; тромбоз глибоких вен

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы.//Москва, Медицина. - Изд.второе перераб. и дополненное. - 2008. - 528с.

Вальтер О.Ю. Инфекционный эндокардит у инъекционных наркоманов. // Антибиотики и химиотерапия 2010,- №6. - С. 39-43.

Крутько В.С., Потейко П.И., Ходош Э.М. Наружные симптомы у больных с тромбоэмболией легочной артерии. //Мед. неотложных состояний 2013, - №2 (49) – с. 209-214.

Стуров Н.В., Кузнецов В.И., Кобыляну Г.Н. Клиническая фармакология и основные области применения бемипарина. Трудный пациент. 2013; 11: 1: 31–35.

Тарабрин О.О. Новий метод дослідження функціонального стану системи регуляції агрегатного стану крові. Інтегративна антропологія №2 (18) 2011, стр. 84 – 85.

Тарабрін О.О., Суханов О.О. Патент на корисну модель № 62536 Спосіб лікування хворих з опіоїдною залежністю. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.08.2011.

Licursi M, Leuzzi S, Fiumara F et al. Necrotizing soft tissue infections in intravenous drug users. // G Chir. -2009.- Vol. 30(6-7). -P. 257-268.

Pieper B, Kirsner RS, Templin TN, Birk TJ. Chronic venous disease and injection drug use. // Arch Intern Med. -2007. -Vol. 167(16).-P. 1807-1808.

Pieper B, Kirsner R.S, Templin T.N, Birk T.J. Injection drug use: an understudied cause of venous disease. // Arch Dermatol. -2007. -Vol. 143(10).- P. 1305-1309.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754