DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.4

Сучасна антибіотикорезистентність родини Enterobacteriaceae Spp. – основної групи збудників інфекцій сечової системи

О. В. Бліндер, Т. O. Безрук, В. В. Безрук, O. O. Бліндер, С. Є. Дейнека

Анотація


Надзвичайно серйозною проблемою в практичній нефрології є антібіотікорезістентность збудників. Мета дослідження - встановити сучасний спектр антібіотікорезістентності бактерій родини Enterobacteriaceae, як основної групи збудників інфекцій сечової системи, залежно від віку пацієнтів і варіантів перебігу інфекційного процесу. Проведено бактеріологічне дослідження 2828 зразків сечі пацієнтів лікувальних установ м. Чернівці і Чернівецької області з метою верифікації «інфекцій сечової системи». Виділено 545 штамів бактерій родини Enterobacteriaceae (виключаючи протей) в етіологічно значимих кількостях. Вивчена чутливість виділених штамів до 24 антибіотиків; встановлена залежність антібіотікорезистентності ентеробактерій (виключаючи протей) від віку пацієнтів при хронічному перебігу інфекційного процесу. Зниження чутливості бактерій родини Enterobacteriaceae (виключаючи протей) до антибіотиків відбувається в певній віковій послідовності: у дітей до 3 років спостерігається зниження чутливості до пеніцилінів, у віці 4-6 років зафіксований початок зниження чутливості до фторхинолонів, а у віці 7-14 років – антибіотиків цефалоспорінового ряду.

Ключові слова


інфекція сечової системи; ентеробактерії; антибіотикорезистентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів: методичні вказівки МВ 9.9.5-143-2007. Офіційне вид. – К.: МОЗ України, 2007. – 79 с.

Дядик О.І. Помилки лабораторної діагностики у нефрологічній практиці [Текст] / О. І. Дядик, Г. Г.Луньова, М. В.Хоменко // Лабораторна діагностика. – 2007. – №1. – С.47-52.

Митрохин С.Д. Значение энтеробактерий в инфекционной патологии человека [Электронный ресурс] / С.Д. Митрохин // Инфекции и антимикробная терапия. – 2005. – № 2(7). – Режим доступа к журналу: http://www.consilium-medicum.com/infectionandanty/article/8121. (29.01.15). – Назва з екрану.

Поліщук О.І. Біологічні властивості ентерококів – збудників інфекцій сечовивідних шляхів [Текст] / О.І. Поліщук, В.В. Яновська // Профілактична медицина. – 2009. – № 4 (8). – С.30-35.

Фещенко Ю.І. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів. Стан проблеми та шляхи її вирішення [Текст] / Ю.І. Фещенко, М.І. Гуменюк, О.С. Денисов // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2010. – №1-2(23). – C.4-10.

Циганенко А.Я. Использование методов кластерного анализа для оценки чувствительности к антибиотикам возбудителей воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов [Текст] / А.Я. Циганенко, Е.И. Конь // Мікробіологічний журнал.–2007.–№4(69).–С.45-52.

Шаповалова О.В. Микрофлора урогенитального тракта у пациентов с воспалительными заболеваниями мочеполовых органов и ее чувствительность к антибактериальным препаратам [Текст] / О.В. Шаповалова, В.В. Соколов, Н. В. Кочетова, И.Н. Никитенко // Дерматологія та венерологія . – 2003. – №2(20). – С.60-63.

Arias C.A. Antibiotic-Resistant Bugs in the 21st Century – A Clinical Super-Challenge [Text] / Cesar A. Arias, B. E. Murray // New England Journal of Medicine. – 2009. – Vol. 360, № 5. – Р. 439-443.

Molecular and clinical epidemiology of vancomycin-resistent enterococcus faecalis [Text] / S.F. Oprea, N.Zaidi, S.M. Donabedian [et al.] // Journal of Antimicrobial Chemotherapy. – 2004. – Vol. 53. – P. 626-630.

Rosner B. Fundamentals of biostatistics, 6-th ed. / B. Rosner. – Belmont: Duxbury Press, 2003.–682 p.

Systemic inflammatory response syndrome in adult patients with nosocomial bloodstream infections due to enterococci [Text] / K.Bar, H.Wisplinghoff, R.P. Wenzel [et al.] // BMC Infectious Diseases.–2006.–Vol.6. – P. 145-152.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754