Гістоморфологічне обґрунтування ілеотрансверзоанастомозу в експерименті

Автор(и)

  • О. В. Чорний Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
  • О. І. Іващук Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
  • І. С. Давиденко Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
  • В. Ю. Бодяка Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.41

Ключові слова:

ілеотрансверзоанастомоз, ентероцити, келихоподібні клітини

Анотація

В даній статті гістоморфологічно обґрунтовано переваги запропонованого кінцебокового ілеотрансверзоанастомозу в плані порівняно кращого перебігу компенсаторних процесів та швидкого відновлення нормальної функціональної здатності кишечнику. Встановлено, що формування запропонованого тонко-товстокишкового анастомозу після видалення ілеоцекального кута характеризується вищою оптичною густиною PAS-позитивного забарвлення глікокаліксу, PAS-позитивного забарвлення келихоподібних клітин, а також кількістю останніх, порівняно із своїми найближчими аналогами, що вказує на кращий перебігу компенсаторних процесів та швидке відновлення нормальної функціональної здатності кишечнику.

Посилання

Іващук О.І. Відновлення прохідності кишкового тракту після правобічної геміколектомії та деякі аспекти становлення компенсаторних змін: дис. … канд. мед. наук : 14.01.03 / Іващук Олександр Іванович. – К., 1997. – 159 с.

Карякин А.М. Конце-концевой анастомоз как метод выбора при правосторонней гемиколектомии / А.М. Карякин, М.А. Иванов, С.А. Алиев // Вестник хирургии. – 1998. – Т. 157, № 1 – С. 36-38.

Лабораторні тварини в медико-біологічних експериментах: метод. посібн. / [В.П. Пішак, В.Г. Висоцька, В.М. Магаляс та ін.]. – Ч.: Медуніверситет, 2006. – 350 с., іл.

Патент України на корисну модель 85715, МПК А61В17/00. Спосіб формування тонко-товстокишкового анастомозу / Іващук О.І., Чорний О.В.; заявник та патентовласник Буковинський державний медичний університет. – № u 2013 07550 заявл. 14.06.13; опубл. 25.11.13, Бюл. № 22.

Профилактика ранних послеоперационных осложнений у больных колоректальным раком / Б.В. Сорокин, В.Ю. Пироговский, А.А. Тараненко [и др.] // Онкология. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 332-334.

Функциональное состояние кишечника после правосторонней гемиколэктомии в зависимости от вида анастомоза / Г.И. Воробьев, К.Н. Саламов, Л.Л. Капуллер [и др.] // Анналы хирургии. – 1998. – № 3. – С. 33-35.

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті