Системна організація мозкових структур при реалізації оперантного їжодобувного рефлексу в щурів

Автор(и)

  • О. В. Власенко Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.5

Ключові слова:

оперантний рефлекс, ген c-fos, структури мозку, щур

Анотація

Сформульовано концепцію часово-просторової взаємодії нейронних систем мозку в процесі вироблення та реалізації програми оперантного їжодобувного рефлексу в експериментальних тварин. Під час реалізації рефлексу імуногістохімічно виявлено експресію білка ранньої відповіді с-Fоs, пов’язану з активацією нейронів структур мозку, які задіяні у формування моторної програми. Посилену експресію с-Fos було виявлено в низці мотиваційних, сенсорних та моторних центрів. Серед мотиваційних структур найбільша активність спостерігалася в мигдалеподібному комплексі, гіпоталамусі, а також у холінергічних нейронах безіменної субстанції, базальному ядрі Мейнерта та нейронах острівців Калеха.

До комплексної реакції організму у процесі реалізації оперантних рефлексів залучені такі автономні центри як ядро одинокого шляху, подвійне ядро, дорсальне моторне ядро блукаючого нерва, ростровентролатеральне і каудовентролатеральне ретикулярні ядра довгастого мозку. Висхідні впливи мотиваційних і автономних центрів опосередковуються через інсулярну і медіальну префронтальну кору, тобто кортикальні мережі, пов’язані з емоційними та когнітивними процесами. Серед сенсорних структур ЦНС найбільшу активність нейронів було виявлено у спинномозкових пластинах 2-5, у сенсорній корі, каудальній частині спинномозкового ядра трійчастого нерва, передньому нюховому ядрі, піриформній корі. Серед структур, найбезпосередніше задіяних у контроль моторних компонентів поведінки, інтенсивні зміни експресії с-Fos відбувалися в спинномозкових пластинах 6-8 і 9, латеральному ядрі мозочка, у каудатопутамені, вентролатеральному ядрі таламуса і власне в моторній корі. Кора реалізує свої керуючі функції на завершальному етапі формування програми, отримуючи всю необхідну аферентну інформацію від моторних, мотиваційних і сенсорних центрів та виробляючи низхідну кортикальну моторну команду.

Посилання

Физиология человека / В 4-х томах. Т. I. Пер. с англ. / Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – М. : Мир, 1985. – 266 с.

Tzvi E. Delineating the cortico-striatal-cerebellar network in implicit motor sequence learning / E.Tzvi, T.F. Munte, U.M. Kramer // Neuroimage. – 2014. - V.94. – P. 222-230.

Особливості формування параметрів їжодобувних рухів щурів в умовах вільної поведінки / В. М. Мороз ., М. В. Йолтуховский, О. В. Власенко, І. Л. Рокунець, М. М. Йолтуховский // Вісн. Вінницького національного мед. університету. - 2010. – Т. 4, № 1, С. 1-14.

Fos-иммунореактивность и НАДФН-д-реактивность в коре больших полушарий крыс, реализующих мотивированные стереотипные движения передней конечностью / О. В. Власенко, А. И. Пилявский, В. А. Майский, А. В. Мазниченко // Нейрофизиология/Neurophysiology. - 2008.- Т. 40, № 4. - С. 348-358.

Власенко О. В. Експресія c-fos як показник функціональної взаємодії фронтальної кори і лімбічних структур головного мозку під час їжодобувних стереотипних рухів у щурів / О. В. Власенко, О. В. Довгань // Нейрофизиология/ Neurophysi-ology. – 2008. – T. 40, № 3. – C. 256-259.

Топографія Фос-імунореактивних та НАДФН-д-реактивних нейронів у лімбічних структурах основи переднього мозку та гіпоталамусі при реалізації мотивованих оперантних рухів у щурів / О. В. Довгань, О. В. Власенко, В. О. Майський, О.І. Пілявський, А.В. Мазниченко // Нейрофизиология/ Neurophysiology. - 2009. - Т. 41, № 1. - С. 32-40.

Ламінарний розпо-діл активних нейронів у спинному мозку при реалізації їжодобувних стереотипних рухів у щурів / О.В. Власенко, О.В. Довгань, В.О. Майський, О.І. Пілявський, А.В. Мазниченко // Фізіол. ж. – 2010. – Т. 56, № 4. – С. 86-95.

Активация нейронов в автономных центрах продолговатого мозга при реализации мотивированных оперантных движений у крыс / О. В. Власенко, Т.В. Бузыка, В.A. Mайский, А.И. Пилявский, A.В. Mазниченко // Нейрофизиология/Neurophysiology. – 2010. – Т. 42, № 5. – С. 390-404.

Paxinos G. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates / G. Paxinos, C. Watson. - San Diego: Acad. Press, 1997. – 197 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті