Особливості накопичення кадмію в організмі щурів різного віку за тривалої експозиції солі металу в дозах малої інтенсивності

Автор(и)

  • В. В. Гордієнко Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.6

Ключові слова:

кадмій, вміст в органах, вікові особливості

Анотація

У дослідах на статевонезрілих (1,5 міс.) і статевозрілих (5 міс) щурах-самцях у порівняльному аспекті з’ясовано накопичення кадмію в організмі за природних умов та експериментального навантаження низькими дозами кадмію хлориду (0,03 мг/кг, per/os, 30 діб). Встановлено вікові і тканинні особливості накопичення та тканинного розподілу кадмію. Найбільший вміст металу виявлено в паренхіматозних органах тварин з градієнтом розподілу: нирки>печінка>серце>скелетний м’яз>мозок. За умов експериментального металотоксикозу у молодих статевонезрілих тварин найінтенсивніше накопичення кадмію відбувається в нирках-вміст металу зростає в 17 разів (Р<0,001) проти контролю, у печінці – вдвічі менше. У статевозрілих тварин на тлі вищого, ніж у молодих вмісту кадмію в досліджуваних органах, за умов металотоксикозу інтенсивність накопичення металу в органах-мішенях нижча –у нирках вміст кадмію вірогідно зростає в 4,3 раза, в печінці – в 3,5 раза. Загалом, накопичення кадмію в печінці дорослих тварин утричі вище (Р<0,001), ніж за аналогічних умов у молодих.

Посилання

Андрусишина І.М. Особливості вікової зміни вмісту важких металів і мікроелементів в органах експериментальних тварин / І.М. Андрусишина, О.Г.Лампека // Нариси вікової токсикології.-К.: Авіцена, 2005.-С.63-70.

Антоняк Г.Л. Екотоксикологічні аспекти впливу кадмію на організм людини і тварин / Г.Л.Антоняк, Н.Є. Панас, Ю.В. Жиліщич, П.П. Білецька//Мед.хімія.-2007.-Т.9, №3.-С.112-119.

Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I- IV групп: Справ. Изд. / Под ред. В.А. Филатова // Л.: Химия, 1988.-512с.

Гордієнко В.В. Вікові особливості гепатотоксичної дії кадмію хлориду у щурів за субхронічної експозиції доз малої інтенсивності / В.В. Гордіенко, Т.М. Бойчук//Бук.мед вісник.-2015.-Т.19,№1(73).-С45-48.

Гордієнко В.В. Особливості циркадіанних біоритмів показників про/антиоксидантного гомеостазу у статевонезрілих щурів за тривалої дії низьких доз кадмію хлориду.-Мед. хімія.-2014.-Т.16, №3(60),-С.33-36.

Гордієнко В.В. Функціональні зміни в діяльності нирок щурів за кадмієвої інтоксикації у системі “мати-плід “/В.В.Гордієнко//Бук.мед.вісник.-2014.-Т.18, №3(71).-С.46-49.

Кухарчук О.Л. Вплив гострої затравки щурів хлористим кадмієм на екскреторну функцію нирок за умов водного навантаження // О.Л.Кухарчук, Г.І. Кокощук, К.М. Чала [та ін ] // Бук.мед.вісник.-2001.-Т.5, №2.-С.185-188.

Микроэлементозы человека / [Авцын А.П., Жаворонков А.А., Раш М.А., Стручкова Л.С.].М.:Медицина,1991.-496с.

Нариси вікової токсикології / І.М. Трахтенберг, М.М. Коршун, М.Г. Проданчук[та ін.] За ред..І.М. Трахтенберга.-К.:Авіцена, 2005.-256с.

Пыхтеева Е.Г. Возрастные отличия в транспортировке и накоплении кадмия / Е.Г. Пыхтеева, Д.В. Большой//Тез.доп.”Вікові аспекти чутливості організму до ксенобіотиків “, м.Чернівці.-2002.-С.34.

Шафран Л.М. Металлотионеины / Л.М. Шафран, Е.Г. Пыхтеева, Д.В. Большой.-Одесса; Изд-во “Чорномор’я“,-2011.-428с.

Штабський Б.М. Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини/Б.М. Штабський, М.Р. Гжегоцький.-Львів: Видавничий дім “Наутілус”, 1999.-308 с.

Arisawa K. Cadmium induced renal dysfunction and mortality in two cohorts:disappearance of the assotciation in a generation born later / K.Arisawa, H.Uemura, Mhiyoshi [et al]//Toxicol Let.-2007.-V.169, №3.-P.214-221.

Frodello I.P. Cadmium, copper, lead and zine in fine toted whale species of Mediterranean Sea / I.P. Frodello, B.Marehand //Int.J.Toxicol/-2001.-№6ю-Зю339-343.

Swiergosz-Kowalewska R. Cadmium, zinc and iron interactions in the tissues of bank vole Clethrionomys glareolus after exposure to low and nigh doses of cadmium chloride / R.Swiergosz-Kowalewska, I.Holewa//Biometals.-2007.-Vol.20,№5.-Р.743-749.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-13

Номер

Розділ

Статті