DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.9

Морфологічна та імуногістохімічна характеристика трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові за умов ішемії кінцівок в експерименті

Д. Б. Домбровський, В. В. Савін, В. В. Максим’юк

Анотація


За умов експериментальної ішемії кінцівок проведено  дослідження трансплантаціі клітин пуповинної крові.

Доведено морфологічними та імуногістохімічними дослідженнями що трансплантація клітин пуповинної крові в умовах ішемічного ураження кінцівок призводить до активації компенсаторних реакцій , сприяє появі зрілих ендотеліоцитів кровоносних судин що є показником стимуляції ангіогенезу.


Ключові слова


пуповинна кров; трансплантація; хронічна ішемія нижніх кінцівок

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар П.Я. Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії: автореф. Дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.03 «Хірургія» / П.Я. Боднар. – Тернопіль, 2011. – 54 с.

Князева Т.А. Первичный механизм повреждения клеток в ишемизированной ткани // Князева Т.А. // Вестн. Акад. Мед. наук СССР. – 1974. - №12. – С.3-8.

Літвінова Н.Ю. Перспективи використання пуповинної крові для лікування ішемії нижніх кінцівок / Н.Ю. Літвінова, Р.В. Салютін, Л.А. Панченко // Кардіологія і кардіохірургія. – 2013. - № 1 (41). – С. 85-93..

Ткаченко А.Н. Прогностические критерии летальных исходов при проведении ампутаций нижней конечности у больных пожилого и старческого возраста / А.Н. Ткаченко и др. // Medical Sciences. – 2011. – №9. – C. 304 – 308.

Hipp J . Sources of Stem Cells for Regenerative Medicine / Jennifer Hipp , Anthony Atala // Stem Cell Reviews - 2008, Vol. 4, № 1, Р 3-11

Sottiurai V. Extensive revascularization or primary amputation: which patients with critical limb ischemia should not be revascularized? / V. Sottiurai, J. White // Vasc. Surg. - 2007. - Vol.20, №1. - P. 68-72.

Suzanne E. Concise Review: Mesoangioblast and Mesenchymal Stem Cell Therapy for Muscular Dystrophy: Progress, Challenges, and Future Directions / E. Suzanne // Stem Cells Trans Med. – 2015. – Vol. 4. - Р.91-98.

Насадюк Х.М . та співаавт. 2010; Chov S. et al., 2010; Delahey C. et al., 2010; Gratwohl A. et al., 2010; Petersdozf E.W., 2010 ; Perez L.E., 2011

Reiman V., Creutzig V. (2009) Stem cells derived from cord blood in regenerative medicine. Dtseh. Arztebl. Int., 106 ( 50) : 831-836.

Brown S.A., Boussions V.A., 2008; Smith A.R., Wagner S.E., 2009; Білько Д.І. та співавтори., 2010.

Руднев Н.Є., 2003; Демидова О.А., 2006; Баженков М.С., 2008. Особенности консервативной терапии и ее роль в комплексном лечении хронической ишемии нижних конечностей у геронтологических больных. Дис. … д-ра мед. наук, Москва, 246 с.

Поляченко Ю.В., Салютін Р.В., Мартиненко С.І., Паляниця С.С. (2011б) Гістологічна та імуногістохімічна характеристика стимульованого ангіогенезу внаслідок трансплантації прогеніторних клітин фетальної печінки. Буковин. мед. вісн., 1(15): 69–72.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754