DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.22

ПОКАЗНИКИ ЦИТОКІНОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ З МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ

I. V. Ieremenchuk, L. D. Todoriko, V. I. Slуvka, T. I. Ilchyshyn

Анотація


Однією з причин погіршення епідеміологічної ситуації є зміна біологічних властивостей мікобактерій, невдача першого та повторного курсів хіміотерапії, перерване лікування, рецидив туберкульозу (ТБ), безуспішне лікування, контакт з хворим на ХРТБ, недостатня ефективність існуючих протитуберкульозних препаратів.

Продукція ІЛ-6 та ІЛ-10 у групах хворих на ТБ незалежно від резистентності зростає у відповідь на підвищення синтезу ендотоксинів МБТ і наростання ендогенної інтоксикації та цитотоксичної гіпоксії, що створює передумови для розвитку їх резистентності. Дисбаланс співвідношення ІЛ-18/ІЛ-10 у цих хворих характеризує наростання тяжкості стану пацієнта, поширеність запального процесу в легенях і формування резистентності; відзначається істотна перевага лімфоцитів Тх-2 типу (CD4+), що вказує на розвиток глибокого дефекту клітинно-опосередкованого імунного захисту й перевагу протизапальної імунної активації.

Ключові слова


туберкульоз; мультирезистентний туберкульоз легень; інтерлейкіни

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Byalik I. B. Aktual'nye voprosy khimioterapii bol'nykh mul'tirezistentnym destruktivnym tuberkulezom legkikh / I. B. Byalik // Tuberkul'oz. Lehenevi khvoroby. VIL-infektsiia. – 2011. – № 1. – S. 13-19.

Todoriko L.D. Osoblyvosti evoliutsii imunopatohenezu likars'ko-stiikoho tuberkul'ozu / L.D. Todoriko // Klinichna imunolohiia. Alerholohiia. Infektolohiia. – 2014. – №3 (cpetsvypusk). – S.16-20.

Todoriko L.D. Rezystentnist' mikobakterii tuberkul'ozu: mify ta real'nist' / L.D. Todoriko, V.I. Petrenko, M.M. Hryshyn // Tuberkul'oz. Lehenevi khvoroby. VIL-infektsiia. – 2014. - № 1(16). – S. 60-67.

Correlation between interleukin-10 and in situ necrosis and fibrosis suggests a role for interleukin-10 in the resolution of the granulomatous response of tuberculous pleurisy patients / T. Barbosa, S. Arruda, M. Chalhoubetal [et al.] // Microbes. Infect. – 2006. – Vol. 8, № 3. – P. 889 – 897.

Elevated serum level of interleukin (IL)-18, interferon (IFN)-gamma and soluble Fas in patients with pulmonary complications in tuberculosis / S. El-Masry, M. Lotfy, W.A. Nasif et al. // Acta. Microbiol. Immunol. Hung. – 2007. – Vol. 54, № 1. – P. 65 – 77.

Gamal A. Circulating Interleukin-18 and Osteopontin in Pulmonary Tuberculosis Patients and Their Correlation With Disease Activity / A. Gamal, Amer and Ahmed G. El-Gazzar // Egyptian Journal of Medical Microbiology. – 2008. – Vol. 17, №. 3. – Р. 405-410.

Global tuberculosis report 2012: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бялик И. Б. Актуальные вопросы химиотерапии больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких / И. Б. Бялик // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2011. – № 1. – С. 13-19.


2. Тодоріко Л.Д. Особливості еволюції імунопатогенезу лікарсько-стійкого туберкульозу / Л.Д. Тодоріко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. – №3 (cпецвипуск). – С.16-20.


3. Тодоріко Л.Д. Резистентність мікобактерій туберкульозу: міфи та реальність / Л.Д. Тодоріко, В.І. Петренко, М.М. Гришин // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2014. - № 1(16). – С. 60-67.


4. Correlation between interleukin-10 and in situ necrosis and fibrosis suggests a role for interleukin-10 in the resolution of the granulomatous response of tuberculous pleurisy patients / T. Barbosa, S. Arruda, M. Chalhoubetal [et al.] // Microbes. Infect. – 2006. – Vol. 8, № 3. – P. 889 – 897.


5. Elevated serum level of interleukin (IL)-18, interferon (IFN)-gamma and soluble Fas in patients with pulmonary complications in tuberculosis / S. El-Masry, M. Lotfy, W.A. Nasif et al. // Acta. Microbiol. Immunol. Hung. – 2007. – Vol. 54, № 1. – P. 65 – 77.


6. Gamal A. Circulating Interleukin-18 and Osteopontin in Pulmonary Tuberculosis Patients and Their Correlation With Disease Activity / A. Gamal, Amer and Ahmed G. El-Gazzar // Egyptian Journal of Medical Microbiology. – 2008. – Vol. 17, №. 3. – Р. 405-410.


7. Global tuberculosis report 2012 : WHO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.who.int/tb/publications/global_report/en.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754