Том 14, № 2 (2015)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ НА ДОСТОВІРНІСТЬ СТІЛЕЦЬ-ТЕСТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ PDF (Русский)
A. A. Avramenko, R. N. Korolenko, I. N. Shuhtina
НОВИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ОБМЕЖЕНИХ ФОРМ КОНТАГІОЗНОГО МОЛЮСКУ У ДІТЕЙ PDF
B. M. Bodnar, О. І. Denysenko, H. B. Bodnar
ВПЛИВ ІНФІКОВАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ НА ОПТИЧНУ ГУСТИНУ ПЛАЗМИ КРОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК PDF (English)
O. V. Bilooky, Yu. E. Rogovy, V. V. Bilooky, F. V. Grynchuk
ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ ПЕПСИНУ У ШЛУНКОВОМУ СОКУ У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ PDF
M. A. Bychkov
ФЕНОМЕН ГІПЕРФІЛЬТАЦІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЩУРІВ PDF
T. М. Boychuk, A. І. Hozhenko, M. I. Grytsiuk
ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО УШКОДЖЕННЯ КЛІТИН ГІПОКАМПА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ PDF
T. М. Boichuk, О. M. Nika
БАКТЕРИЦИДНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ ТИПІВ ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЙНИХ СОЛЕЙ НА ОСНОВІ НОВОКАЇНУ PDF
I. P. Burdeniuk, V. F. Myslicki, O. I. Panimarchuk
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТАТИСТИЧНОГО МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ МІОКАРДА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ГОСТРОЇ КОРОНАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ PDF
O. Ya. Wanchuliak
ДІАГНОСТИКА ГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ЕНДОМЕТРІЯ PDF
L. Z. Bazyuta, S. P. Polyova
СУЧАСНІ ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ У ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ PDF
V. T. Bachynsky, V. D. Mishalov, O. Ya. Vanchuliak, M. S. Garasdiuk, A. O. Andriichuk, Y. V. Sarkisova
МЕТАБОЛІЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЇХ ПОЄДНАННЯ В ФОРМУВАННІ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ PDF
G. V. Bezsmertna
ПОШИРЕНІСТЬ МУТАЦІЙ ГЕНІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ СИНТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ Т786С ТА МЕТИЛЕНТЕТРАГІДРОФОЛАТ-РЕДУКТАЗИ C677Т У ХВОРИХ З РОЗЛАДАМИ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ ДОВГИХ КІСТОК PDF
I. A. Bezsmertnyi
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АНТИОВАРІАЛЬНИХ АНТИТІЛ У ЖІНОК ІЗ ХРОНІЧНИМ САЛЬПІНГООФОРИТОМ PDF
O. V. Bakun, V. V. Kuftiak, V. G. Kupchanko
СТАН ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ІМУНОДЕФІЦИТОМ PDF (English)
V. L. Vasyuk, T. O. Ilashchuk
Кореляція продуктів перекисного окиснення ліпідів та ензимів антиоксидантної системи тканин нирок щурів за умов сольового навантаження й експериментальної нефропатії PDF (English)
A. Ya. Velyka, M. K. Bratenko
СТРЕПТОЗОТОЦИНОВИЙ ТЕСТ РЕЗИСТЕНТНОСТІ БЕТА-КЛІТИН ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ПОКАЗНИК АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНСУЛІНОЦИТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
O. V. Hanscheva
ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНИХ ГОРМОНІВ ТА БІЛКІВ ВАГІТНОСТІ В ТРОФОБЛАСТІ ХОРІАЛЬНИХ ВОРСИНОК ПЛАЦЕНТИ В ЖІНОК З ПРОЯВАМИ ГІПЕРАНДРОГЕНІЇ PDF
A. V. Hoshovska, V. M. Hoshovskyi
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БЕТА- ТА АМІЛІНСИНТЕЗУЮЧИХ КЛІТИН ПАНКРЕАТИЧНИХ ОСТРІВЦІВ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН PDF (Русский)
T. A. Hrekova
КЛІНІКО-СЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИФІЛІТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ЖИТЕЛІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
O. I. Denysenko, M. Yu. Gayevska, M. P. Perepichko
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФЛОКАЛІНУ НА ВИРАЖЕНІСТЬ НЕВРОЛОГІЧНОГО ДЕФІЦИТУ У ЩУРІВ В УМОВАХ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ PDF
O. M. Denisyuk
КЛІТИННА РЕАКТИВНІСТЬ ТА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ ПАЦІЄНТІВ ВІКОМ 25-49 РОКІВ З МАЛИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ PDF
A. D. Dorubets
ПОКАЗНИКИ ЦИТОКІНОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ З МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ PDF (English)
I. V. Ieremenchuk, L. D. Todoriko, V. I. Slуvka, T. I. Ilchyshyn
Ультраструктурні зміни епітелію шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією PDF
E. O. Kindrativ
УЛЬТРАЗВУКОВІ ГЕМОДИНАМІЧНІ КРИТЕРІЇ АРТЕРІЙ ЯЗИКА У ЗДОРОВИХ ОСІБ PDF
V. N. Kulygina, I. A. Dorosh, А. V. Kapitsya
ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ЗМІН ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ І МОДЕЛЕЙ ГІПЕРТРОФОВАНОГО МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ АСЕ (I/D), ENOS (T894G) У ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ PDF (English)
O. V. Kushnir, L. P. Sydorchuk, O. M. Iftoda, A. R. Sydorchuk
ВІМЕНТИН В СТРУКТУРАХ ПЕРИТУМОРОЗНОЇ ЗОНИ ПРОТОКОВОГО РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНОЇ ЕКСПРЕСІЇ PDF (English)
O. V. Lazaruk, I. S. Davydenko
СЕЛЕЗІНКА, ЯК ОРГАН ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СИСТЕМ КРОВООБІГУ І КРОВОТВОРЕННЯ PDF (Русский)
O. V. Morosova
Участь автоімунних реакцій у розвитку неврологічних розладів у хворих на розсіяний склероз PDF (Русский)
O. U. Naumenko, A. I. Gozhenko
ВПЛИВ ШВИДКОСТІ АЦЕТИЛЮВАННЯ НА ХАРАКТЕР ТОКСИЧНИХ ЕФЕКТІВ МАРГАНЦЮ ХЛОРИДУ У ЩУРІВ PDF (English)
V. V. Petrynych, L. I. Vlasyk, O. A. Petrynych
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАНУЛЯЦІЙНОЇ ТКАНИНИ НАВКОЛО ЕЛЕМЕНТІВ СІТЧАСТОГО ІМПЛАНТАТУ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
I. K. Morar, О. I. Ivashchuk, I. S. Davydenko, V. V. Vlasov, V. Yu. Bodyaka
РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ХВОРИХ PDF (English)
O. V. Pidverbetska, L. D. Todoriko, T. I. Ilchyshyn
ДО ПРОБЛЕМИ ПОСТАНОВКИ ДІАГНОЗУ СИНДРОМУ ШЕРЕШЕВСЬКОГО-ТЕРНЕРА PDF
N. I. Pidvysotska
Нові діагностичні критерії комплексної оцінки гемодинаміки у хворих на есенційну гіпертензію II ст. PDF (English)
I. A. Plesh, L. D. Boreiko, L. I. Haidych, N. O. Slyvka
РОЛЬ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СКРИНІНГУ ЇЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ PDF
I. D. Postevka, I. O. Malyshevsky
БІОХІМІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НАЗАЩЕМЛЕНІ ГРИЖІ ЖИВОТА, УСКЛАДНЕНІ ГОСТРОЮ КИШКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ PDF (English)
V. P. Polyovyy, R. I. Sydorchuk, S. I. Raileanu, O. O. Karliychuk
ФРАГМЕНТАЦІЯ ЯДЕРНОЇ ДНК ГЕПАТОЦИТІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ АЛКОГОЛЬНОМУ УШКОДЖЕННІ ПЕЧІНКИ. ПРИНЦИПИ АНТИАПОПТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ PDF
N. A. Rykalo, L. A. Yarovenko
ЗВ'ЯЗОК T134967G ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА АNКН З РОЗВИТКОМ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ В ОСІБ З НОРМАЛЬНИМИ ТА ПІДВИЩЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА PDF
I. O. Rozumenko, V. Yu. Harbuzova, O. A. Obukhova, A. V. Ataman
ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА НА ОРГАНИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ САМЦІВ ЩУРІВ PDF
O. A. Salivonyk, O. V. Sachynska, L. I. Polyakova, L. V. Сhaikovskа
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕРАПЕВТИЧНОГО ЕФЕКТУ РОЗЧИНІВ HAES-LX-5% ТА ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ В УМОВАХ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ ЗА ДИНАМІКОЮ ПОКАЗНИКІВ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У НИРКАХ PDF
O. M. Semenenko, O. O. Yakovleva, S. I. Semenenko
РОЛЬ МАРГАНЦЮ ПРИ ЧЕРЕПНО – МОЗКОВІЙ ТРАВМІ ЛЕГКОГО І СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ PDF
M. G. Semchyshyn, B. V. Zadorozhna
КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕТИКУЛОЦИТІВ PDF
L. I. Sergienko
Чи варто розцінювати ентеробіоз як інфекцію, що передається статевим шляхом? PDF
V. O. Sklyarovа
ВПЛИВ ГЕМОДИНАМІКИ НА ОБМІН ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ PDF
A. A. Sokolenko
ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕЛІКОБАКТЕР-АСОЦІЙОВАНИЙ ГАСТРОДУОДЕНІТ PDF
S. V. Sokolnyk
КЛІНІЧНО-ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЗКОВИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧ У ДІТЕЙ PDF
S. O. Sokolnyk
ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ГЕНА c-fos У ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНИХ ЯДРАХ ГІПОТАЛАМУСА ЩУРІВ ЗА СВІТЛОВОГО СТРЕСУ PDF (English)
O. V. Tymofi, R. Ye. Bulyk
ПОКАЗНИКИ ПРОТЕО- ТА ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В КОРІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ПОЄДНАНІЙ ДІЇ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ ТА ДВОБІЧНОЇ КАРОТИДНОЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ PDF
O. V. Tkachuk, S. S. Tkachuk, V. F. Myslickij, A. M. Lenkov
ВПЛИВ ДВОБІЧНОЇ КАРОТИДНОЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ НА ПОКАЗНИКИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПОЛЯХ ГІПОКАМПА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ В САМЦІВ-ЩУРІВ PDF
S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, А. M. Lenkov, V. F. Myslickij
ЗМІНИ ТРАНСКРИПЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ГЕНІВ NR3C1 І ADRΒ2-РЕЦЕПТОРІВ, ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ТА NLRP3-ІНФЛАМАСОМИ В КИШКОВО-АСОЦІЙОВАНІЙ ЛІМФОЇДНІЙ ТКАНИНІ ЩУРІВ В УМОВАХ ХРОНІЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ PDF
I. A. Topol, A. M. Kamyshny, A. M. Kamyshny
КОНТАМІНАЦІЯ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ НИРКИ В РІЗНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ УРАЖЕНОГО ОРГАНА ЗА ГОСТРОГО ОДНОБІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ НИРОК У ЩУРІВ PDF
O. S. Fedoruk, V. F. Myslytskyi, I. P. Burdeniuk, M. S. Stepanchenko
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОГО ДИМОРФІЗМУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО ПОРУШЕННЯ PDF
A. V. Tkachuk, S. S. Tkachuk, V. F. Myslytskyi
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВКЛЮЧЕННЯМ У СХЕМУ БЕТА-БЛОКАТОРІВ АБО ІНГІБІТОРА IF-КАНАЛІВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ (ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ) PDF
S. V. Shyrokova, T. O. Ilashchuk
ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ КОМПЛЕКСОМ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ТА ПОТРЕБОЮ У ЕКСТРЕННІЙ МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ НАСЕЛЕННЮ У М. ЧЕРНІВЦІ PDF
O. V. Yasinska, V. V. Jelenev
МЕХАНІЗМИ СТАРІННЯ МОЗКУ ЯК ОСНОВА ВІКОВОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ PDF
S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, V. F. Myslytskyi
ПРІОНИ. НОВА ЕРА РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЇ, БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ PDF
A. V. Gumenna
ОГЛЯДОВА СТАТТЯ МІГРАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ДЕТЕРМІНАНТА ЗНАЧНОГО РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ PDF (English)
L. D. Todoriko, V. P. Shapovalov, I. O. Semyaniv, E. V. Lesnic
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТА ПРОБЛЕМИ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ PDF
N. I. Pidvysotska
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, ХОЛЕСТЕРОЗУ ЖОВЧНОГО МІХУРА ІЗ ОЖИРІННЯМ ТА ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ PDF
O. S. Khukhlina, I. B. Horbatiuk, M. W. Bobyk, E. A. Syrota
ДОНОЗОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА МЕТОДАМИ ПРИКЛАДНОЇ КІНЕЗІОЛОГІЇ PDF
I. M. Tsyrkot
Методи оцінки якості навколишнього середовища PDF
V. F. Myslytskiy, Yu. G. Masikevych, S. S. Tkachuk, M. D. Perepelyuk, G. A. Myslytska, A. M. Turcan
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ОРГАНІЗМІ ЗДОРОВИХ ЩУРІВ, ЩО СПОЖИВАЛИ ВОДУ ОЗ. КАГУЛ, ЯК ПИТНУ PDF
L. I. Коvalchuck, A. V. Моkiyenko, B. A. Nasibullin
Динамiка коагуляційної та фібринолітичної ланок системи гемостазу і фібринолізу в хворих на гіпертонічну хворобу в процесі лікування периндоприлом i бiсопрололом PDF
O. V. Morozova
ЗМІНИ СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТРОМБОЦИТІВ У ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ PDF
S. B. Pavlov, O. B. Litvinova, N. H. Semko
Рейтингова система оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів PDF
Yu. G. Masikevych, V. F. Myslytsky, O. M. Zhukovsky
СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ ПРИГЛУХУВАТОСТІ ТА ГЛУХОТИ У ДІТЕЙ PDF
O. M. Iftoda, I. S. Mamalyga, L. P. Sydorchuk
Клінічний випадок діагностики і лікування вазоренальної гіпертензії PDF (Русский)
B. A. Alyavi, Sh. A. Iskhakov, Sh. N. Salakhitdinov, R. R. Tursunov, J. J. Payziev, Sh. N. Azizov, N. U. Kayumov, Sh. K. Muminov
РІДКІСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК – СКЛЕРЕДЕМА БУШКЕ PDF (English)
L. O. Julei, L. V. Mudriak