DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.23

Ультраструктурні зміни епітелію шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією

E. O. Kindrativ

Анотація


У статті подано результати електронномікроскопічного дослідження цервікального епітелію при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією, яке показало структурно-функціональні зміни, що проявлялися в реорганізації епітеліальних клітин ектоцервіксу. Встановлено порушення фаз реакцій послідовного прикріплення, розшарування епітеліального пласта, наявність у клітинах, переважно проміжного шару, вірусних частинок та ознак паракератозу. Міжклітинні контакти багатошарового плоского епітелію шийки матки характеризуються збільшенням числа міжепітеліальних з’єднань за допомогою контактуючих мікроворсинок та зменшенням десмосом. Таке порушення міжклітинних взаємовідносин відбувається внаслідок нездатності неопластичних клітин до нормального морфогенезу. При цервікальній інтраепітеліальній неоплазії спостерігається мітотична активність, причому в міру прогресії неопластичного процесу мітотично-активні клітини зустрічаються у всіх шарах епітеліального пласту ектоцервіксу. Встановлено наявність дегенеративних та деструктивних змін у судинах мікроциркуляторного русла шийки матки. У внутрішній оболонці та ендотеліоцитах визначається виражений набряк, мікроклазматоз, просвіт капілярів у багатьох ділянках виповнений еритроцитами з ознаками сладж-феномену.

Ключові слова


цервікальна інтраепітеліальна неоплазія; папіломавірусна інфекція; ультраструктура епітелію

Повний текст:

PDF

Посилання


Bystrov L. A. Zakhvoriuvannia shyiky matky v zhinok reproduktyvnoho viku pry bezplidnosti v shliubi / L. A. Bystrov, E. A. Koniev // Visnyk naukovykh doslidzhen'. – 2005. – № 4. – S. 19 – 21.

Kputovskikh V. A. Pol' napusheniy mezhkletochnykh shchelevykh kontaktov v geneze paka i dpugikh patologicheskikh sostoyaniy / V. A. Kputovskikh // Arkhiv patologii. - 2000. - № 1.- S. 3 - 7.

Mezhkletochnye i kletochno-matriksnye vzaimodeystviya v patologii / I. I. Ivanov, O. P. Gladskikh, A. V. Kuznetsova [i dr.] // Molekulyarnaya meditsina. - 2005. - № 2. - S. 16 - 20.

Podistov Yu. I. Rol' virusa papillomy v razvitii predraka i raka sheyki matki (obzor literatury) / Yu. I. Podistov // Klin. lab. diagn. - 2003. - № 5. - S. 44 - 50.

Prilepskaya V. N. Znachenie virusa papillomy cheloveka v razvitii displasticheskikh protsessov sheyki matki / V. N. Prilepskaya, N. I. Kondrikov, T. N. Bebneva // Ginekologiya. - 2000. - T. 2, № 3. - S. 80 - 82.

Safronnikova N.R. Faktory onkologicheskogo riska pri papillomavirusnoy infektsii / N. R. Safronnikova, M. I. Zarayskiy, A. B. Chukhlovin // Vopr. onkol. - 2003. - T. 49, № 4. - S. 450 - 454.

Trushina O. I. Rol' papillomavirusnoy infektsii v geneze RShM / O. I. Trushina, E. G. Novikova // Ros. onkol. zh. - 2005. - № 1. - S. 45 - 52.

Bekkers R. L. Epidemiological and clinical aspects of human papillomavirus detection in the prevention of cervical cancer / R. L. Bekkers, L. F. Massuger // Rev. Med. Virol. - 2004. - Vol. 14(2). - P. 95 - 105.

Bosch F. X. Epidemiology of human papіllomavirus infection: new options for cervical cancer prevention // Salud. Publica Mex. - 2003. - V. 45. - P. 326 - 339.

Burd E. M. Human papillomavirus and cervical cancer / E. M. Burd // Clin. Microbiol. Rev. - 2003. - V. 16, № 1. - P.1 - 17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бистров Л. А. Захворювання шийки матки в жінок репродуктивного віку при безплідності в шлюбі / Л. А. Бистров, Е. А. Конєв // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 4. – С. 19 – 21.


2. Кpутовских В. А. Pоль наpушений межклеточных щелевых контактов в генезе pака и дpугих патологических состояний / В. А. Кpутовских // Архив патологии. - 2000. - № 1.- С. 3 - 7.


3. Межклеточные и клеточно-матриксные взаимодействия в патологии / И. И. Иванов, О. П. Гладских, А. В. Кузнецова [и др.] // Молекулярная медицина. - 2005. - № 2. - С. 16 - 20.


4. Подистов Ю. И. Роль вируса папилломы в развитии предрака и рака шейки матки (обзор литературы) / Ю. И. Подистов // Клин. лаб. диагн. - 2003. - № 5. - С. 44 - 50.


5. Прилепская В. Н. Значение вируса папилломы человека в развитии диспластических процессов шейки матки / В. Н. Прилепская, Н. И. Кондриков, Т. Н. Бебнева // Гинекология. - 2000. - Т. 2, № 3. - С. 80 - 82.


6. Сафронникова Н.Р. Факторы онкологического риска при папилломавирусной инфекции / Н. Р. Сафронникова, М. И. Зарайский, А. Б. Чухловин // Вопр. онкол. - 2003. - Т. 49, № 4. - С. 450 - 454.


7. Трушина О. И. Роль папилломавирусной инфекции в генезе РШМ / О. И. Трушина, Е. Г. Новикова // Рос. онкол. ж. - 2005. - № 1. - С. 45 - 52.


8. Bekkers R. L. Epidemiological and clinical aspects of human papillomavirus detection in the prevention of cervical cancer / R. L. Bekkers, L. F. Massuger // Rev. Med. Virol. - 2004. - Vol. 14(2). - P. 95 - 105.


9. Bosch F. X. Epidemiology of human papіllomavirus infection: new options for cervical cancer prevention // Salud. Publica Mex. - 2003. - V. 45. - P. 326 - 339.


10. Burd E. M. Human papillomavirus and cervical cancer / E. M. Burd // Clin. Microbiol. Rev. - 2003. - V. 16, № 1. - P.1 - 17.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754