ВПЛИВ ІНФІКОВАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ НА ОПТИЧНУ ГУСТИНУ ПЛАЗМИ КРОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК

Автор(и)

  • O. V. Bilooky Буковинський державний медичний університет
  • Yu. E. Rogovy Буковинський державний медичний університет
  • V. V. Bilooky Буковинський державний медичний університет
  • F. V. Grynchuk Буковинський державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.3

Ключові слова:

оптична густина плазми крові, інфікований жовчний перитоніт, нирки, синдром "втрати" іонів натрію, екскреція аміаку та кислот

Анотація

У дослідах на 76 білих нелінійних щурах - самцях показано, що перебіг інфікованого експериментального жовчного перитоніту через 24 год після дискретного надходження автожовчі зі спільної жовчної протоки щура через сформований дефект її стінки шляхом термокоагуляції та введення вмісту тонкого кишечнику супроводжується зростанням оптичної густини плазми крові за довжин хвиль 250, 310, 320, 340 нм із розвитком синдрому "втрати" іонів натрію на тлі зниження екскреції кислот, що титруються та аміаку з сечею.

Посилання

Bilookyi V.V. Analiz populiatsiinoho rivnia porozhnynnoi mikroflory tovstoi kyshky za umov eksperymental'noho zhovchnoho perytonitu / V.V .Bilookyi // Visn. nauk, doslidzhen'. - 2007. - № 4. - S. 69-71.

Bilookyi V.V. Patohenetychne obhruntuvannia tiazhkosti perebihu zhovchnoho perytonitu/ V.V. Bilookyi, Iu.Ie. Rohovyi, V.P. Pishak //Buk. med. visnyk.-2004.- T.8, №1.- S. 156-159.

Bilookyi V.V. Rol' ushkodzhennia kyshechnyku u patohenezi rozlytoho zhovchnoho perytonitu / V.V.Bilookyi, Iu.Ie.Rohovyi // Shpyt. khirurhiia. - 2004. - № 4. - S 121-124.

Bilookyi V.V. Perekysne okysnennia lipidiv i antyoksydantnyi zakhyst u kirkovii, mozkovii rechovyni ta sosochku nyrok za umov eksperymental'noho zhovchnoho perytonitu, zalezhno vid dozy vvedennia zhovchi / V.V.Bilookyi, Iu.Ie.Rohovyi, M.V.Khalaturnyk // Hal. likar, visnyk. - 2004. - T. 11, № 4. - S. 5-8.

Hozhenko A.I. [ta in.] "Prykhovane" ushkodzhennia proksymal'noho viddilu nefronu/ A.I.Hozhenko, Iu.Ie Rohovyi., O.S Fedoruk // Odes. med. Zh.-2001.- № 5.- Ie. 16 -19.

b.Novi pidkhody do optymizatsii diahnostyky hostroho pankreatytu/V.V. Maksym'iuk, I.Iu.Polians'kyi, F.V.Hrynchuk, V.V.Andriiets' // Ukr. zh. khirurhii.-2011.- № 3 (12).- Ie. 225 - 227.

Perytonit yak uskladnennia hostroho kholetsystytu/ B.O. Mil'kov, O.L.Kukharchuk, A.V.Bocharov, V.V. Bilookyi.-Chernivtsi, 2000.-175 s.

Nechytailo M.Iu. Zhovchnyi perytonit: patofiziolohiia i likuvannia / M.Iu.Nechytailo, V.V.Bilookyi, Iu.Ie.Rohovyi.- Chernivtsi: BDMU, 2011.-296 s

Patent 97619 Ukraina, MIZh G 09V 23/28 (2006.01) Sposib modeliuvannia infikovanoho zhovchnoho perytonitu // O.V.Bilookyi, F.V.Hrynchuk, Iu.Ie.Rohovyi, V.V.Bilookyi - №y201410759. Zaiavl. 02.10.2014 r. Chynnyi z 25.03.2015. Zaiavnyk i vlasnyk patentu: Bukovyns'kyi derzhavnyi medychnyi universytet.- Biul. № 6.

Iu.Rohovyi Iu.Ie. Patofiziolohiia vikovykh osoblyvostei funktsii nyrok za umov nadlyshku i defitsytu ioniv natriiu pry sulemovii nefropatii / Iu.Ie.Rohovyi, K.V.Slobodian, L.O.Filipova.- Chernivtsi: Medychnyi universytet, 2013.- 200 s.

Rohovyi Iu.Ie. Patofiziolohiia hepatorenal'noho syndromu na poliurychnii stadii sulemovoi nefropatii/ Iu.Ie.Rohovyi, O.V.Zlotar, L.O.Filipova.- Chernivtsi: Medychnyi universytet, 2012.- 200 s.

Synel'nyk T.B. Zhovchni kysloty v protsesakh utvorennia kanal'tsevoi zhovchi/ T.B. Synel'nyk, O.D. Synel'nyk, V.K. Rybal'chenko //Fiziol. Zh.-2003.- T. 49, № 6.- S 80-93.

Lilly J.R. Spontaneous perforation of the extrahepatic bile ducts and bile peritonitis in infancy/ J.R. Lilly, W.H.Weintraub, R.P. Altman //Surgery.-2002.-V. 75, N 664.- P. 542-550.

Mc Carthy J. Bile peritonitis: Diagnosis and course/ J.Mc Carthy, J.Picazo //J. of Surgery.-2003.-V. 116, N 664.- P. 341-348.

Mentzer S.H. Bile peritonitis/ S.H. Mentzer //Arch. Surgery.-2002.-V. 29, N 227.- P. 248-252.

Wangensteen O.H. On the significance of the escape of sterile bile into the peritoneal cavity/ O.H. Wangensteen //Ann. of Surgery.-2001.-V. 84, N 691.- P. 835-841.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-18

Номер

Розділ

Статті