DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.33

Нові діагностичні критерії комплексної оцінки гемодинаміки у хворих на есенційну гіпертензію II ст.

I. A. Plesh, L. D. Boreiko, L. I. Haidych, N. O. Slyvka

Анотація


У 98 хворих на ЕГ ІІ ст. переважно з ІІ ст. зростання АТ та 18 осіб контрольної групи проведено добове моніторування АТ та комплексне вивчення судинного тонусу авторською методикою – ангіотензіотонореобарографії з використанням компресійної проби. На відміну від контрольної (нормотензивної) групи, у якій серед обстежених переважно особи з циркадіанним ритмом АТ – dipper, у хворих на ЕГ ІІ ст. в його структурі переважали  «не-діпери» (non dipper та night picker) – 61%. Комплексна оцінка судинного тонусу за даними ангіотензіотонореобарографії та класичного методу визначення ЦВТ виявила, що у 72% хворих на стабільну ЕГ (ІІ ст.) з низьким добовим індексом артеріальна гіпертензія поєднана з венозною. Запропонована методика дозволяє неінвазивно визначити ЦВТ, форму перебігу ЕГ та  патогенетично обґрунтувати медикаментозне лікування.

Ключові слова


артеріовенозна гіпертензія; циркадіанний ритм АТ

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bobryshev K.A. Stan tsentral'noi hemodynamiky za riznykh solereaktyvnykh form esentsial'noi arterial'noi hipertenzii Ukr.kardiol.zh.-2011.-№4.-S.52-55.

Plesh I.A., Vladkovs'kyi I.K., Koval'chuk P.Ie. Prystrii dlia impedansnoi anhiotenziotonohrafii. Patent Ukrainy №99073959.Opubl.15.03.2001 r.,biul.№2.

Plesh I.A., Konovchuk V.M.,Haidukov V.A. ta in.. Posvidchennia na ratsionalizators'ku propozytsiia № 42⁄03 Modyfikatsiia obladnannia (shtatyvu)dlia vyznachennia rivnia tsentral'noho venoznoho tysku.-21.04.2003 r.

Potreblenie soli, arterial'naya gipertenziya i risk razvitiya serdechno-sosudistykh zabolevaniy. Chast' / N.G. Poteshkina // Ros. kardiol. zh. – 2011. - №5 (91).-S. 93-102.

Rekomendatsii Ukrains'koi asotsiatsii kardiolohiv z profilaktyky ta likuvannia arterial'noi hipertenzii: posibnyk do Natsional'noi prohramy profilaktyky i likuvannia arterial'noi hipertenzii – 5-te vyd.-K.:PP VMB, 2011.-80 s.

Tuev A.V., Khlynova O.V., Shchekotov V.V., Agafonov A.V. Arterial'naya gipertenziya: vzaimosvyazi strukturno-funktsional'nykh parametrov serdtsa, arterial'noy i venoznoy sistem i ikh prognosticheskaya znachimost' dlya optimizatsii antigipertenzivnoy terapii. Kardiovaskulyarnaya terapіya i profіlaktika 2008; 7(7): 51-55.

Varianty venoznoy disfunktsii u bol'nykh gipertonicheskoy bolezn'yu s razlichnymi gemodinamicheskimi variantami zabolevaniya / A.V. Tuev, O.V. Khlynova, V.V. Shchekotav // Terapevt. arkhiv.-2003.-№12.-S.36-39.

Sostoyanie venoznoy gemodinamiki pri arterial'noy gipertonii / S.E. Ustinova, E.A. Erenkova, A.A. Bekker // Kardiologiya.-1976.-№11.-S. 53-56.

Osobennosti perefericheskogo krovoobrashcheniya i tkanevogo metabolizma u bol'nykh s funktsional'noy venoznoy gipertenziey i razlichnymi formami arterial'noy gipertonii / N.S. Cheberev, G.B. Fomina, N.O. Nedugova // Kardiologiya.-1990.-№7.-S. 23.

2013 European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for management of arterial hypertension. J.Hypertension 2013; 25: 1105-1187.

Felix M., Frank H., Christian U. et al. Behandlungs strategien bei therapierefraktarer arterieller Hypertonie. Dtsch. Arztebl. Int. 2011; 108(43): 725-731.

Wenzel R.R., Wenzel M.Q., Hypertonic 2012: was ist neu? J.Hypertonie.-2012.- Vol. 17 (1).- Р.11-13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бобришев К.А. Стан центральної гемодинаміки за різних солереактивних форм есенціальної артеріальної гіпертензії Укр.кардіол.ж.-2011.-№4.-С.52-55.


2. Плеш І.А., Владковський І.К., Ковальчук П.Є. Пристрій для імпедансної ангіотензіотонографії. Патент України №99073959.Опубл.15.03.2001 р.,бюл.№2.


3. Плеш І.А., Коновчук В.М.,Гайдуков В.А. та ін.. Посвідчення на раціоналізаторську пропозиція № 42⁄03 Модифікація обладнання (штативу)для визначення рівня центрального венозного тиску.-21.04.2003 р.


4. Потребление соли, артериальная гипертензия и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Часть / Н.Г. Потешкина // Рос. кардиол. ж. – 2011. - №5 (91).-С. 93-102.


5. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії: посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії – 5-те вид.-К.:ПП ВМБ, 2011.-80 с.


6. Туев А.В., Хлынова О.В., Щекотов В.В., Агафонов А.В. Артериальная гипертензия: взаимосвязи структурно-функциональных параметров сердца, артериальной и венозной систем и их прогностическая значимость для оптимизации антигипертензивной терапии. Кардиоваскулярная терапія и профілактика 2008; 7(7): 51-55.


7. Варианты венозной дисфункции у больных гипертонической болезнью с различными гемодинамическими вариантами заболевания / А.В. Туев, О.В. Хлынова, В.В. Щекотав // Терапевт. архив.-2003.-№12.-С.36-39.


8. Состояние венозной гемодинамики при артериальной гипертонии / С.Е. Устинова, Е.А. Еренкова, А.А. Беккер // Кардиология.-1976.-№11.-С. 53-56.


9. Особенности переферического кровообращения и тканевого метаболизма у больных с функциональной венозной гипертензией и различными формами артериальной гипертонии / Н.С. Чеберев, Г.Б. Фомина, Н.О. Недугова // Кардиология.-1990.-№7.-С. 23.


10. 2013 European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for management of arterial hypertension. J.Hypertension 2013; 25: 1105-1187.


11. Felix M., Frank H., Christian U. et al. Behandlungs strategien bei therapierefraktarer arterieller Hypertonie. Dtsch. Arztebl. Int. 2011; 108(43): 725-731.


12. Wenzel R.R., Wenzel M.Q., Hypertonic 2012: was ist neu? J.Hypertonie.-2012.- Vol. 17 (1).- Р.11-13.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754