DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.40

РОЛЬ МАРГАНЦЮ ПРИ ЧЕРЕПНО – МОЗКОВІЙ ТРАВМІ ЛЕГКОГО І СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ

M. G. Semchyshyn, B. V. Zadorozhna

Анотація


За допомогою методу атомно – абсорбційної спектроскопії нами визначено вміст марганцю в сироватці крові хворих з черепно – мозковою травмою (ЧМТ) легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах. Встановлено, що його концентрація відносно контролю достовірно зростала у хворих із струсом головного мозку (СГМ) на 1 – 2, 3 – 5, 7 – 10, 14 – 21 добу (р<0,05), невірогідно високою залишалась через 1 місяць після травми (р>0,05) та не відрізнялась від групи порівняння через 3 місяці після травми (р>0,05). У потерпілих із забоєм головного мозку легкого ступеня (ЗГМЛС) та із забоєм головного мозку середнього ступеня (ЗГМСС) тяжкості рівень марганцю був вірогідно високим на 1 – 2, 3 – 5, 7 – 10, 14 – 21 доби і через 1 місяць після травми щодо контролю (р<0,05), та нормалізувався через 3 місяці після травми і досягнув рівня контролю у хворих із ЗГМЛС (р>0,05), і залишився недостовірно високим через 3 місяці після травми відносно групи порівняння у хворих із ЗГМСС (р>0,05). Ми вважаємо, що дослідження вмісту мікроелементів, зокрема марганцю, поповнюють і поглиблюють сучасні уявлення про їх роль в організмі, характер їх перерозподілу при ЧМТ, що може бути основою для розробки нових засобів діагностики і лікування цих хворих.

Ключові слова


марганець; легкого і середнього ступенів тяжкості черепно – мозкова травма

Повний текст:

PDF

Посилання


Likhterman L.B. Nevrologiya cherepno – mozgovoy travmy / L.B. Likhterman. – Moskva, 2009. – 385 s.

Mironenko T.V. Margantsevaya entsefalopatiya, nevrologicheskie aspekty / T.V. Mironenko // Ukrains'kyi medychnyi al'manakh. – 2004. – T.7, № 4 (dodatok). – S. 86 – 89.

Potapov A.A. Cherepno – mozgovaya travma: problemy i perspektivy / A.A. Potapov, L.M. Roshal', L.B. Likhterman i dr. // Voprosy neyrokhirurgii. – 2009. - № 2. – S. 3 – 8.

Rustembekova S.A. Mikroelementozy i faktory ekologicheskogo riska / S.A. Rustembekova, T.A. Baraboshkina. – M.: Universitetskaya kniga, 2006. – 112s.

Sanots'kyi Ia.Ie. Atypovi vypadky marhantsevoi neirotoksychnosti (klinichni sposterezhennia) / Ia.Ie. Sanots'kyi, Iu.O. Matviienko, L.V. Fedoryshyn ta in. // Klinichna fiziolohiia ta biokhimiia. – 2006. - № 2. – S. 68 – 72.

Skal'nyy A.V. Kontseptsiya bioelementov i osnovnye postulaty bioelementologii / A.V. Skal'nyy // Halyts'kyi likars'kyi visnyk. – 2013. – T. 20, № 2. – S. 9 – 15.

Cherepno – mozkova travma: suchasni pryntsypy nevidkladnoi dopomohy: [navch. posib.] / Ie.H. Pedachenko, I.P. Shlapak, A.P. Huk, M.M. Pylypenko. – K.: VARTA, 2007. – 312 s.

Cherniy T.V. Cherepno – mozgovaya travma v aspekte dokazatel'noy meditsiny: obzor aktual'nykh mezhdunarodnykh rekomendatsiy / T.V. Cherniy, V.Yu. Stetsik, V.I. Cherniy // Meditsina neotlozhnykh sostoyaniy. – 2014. - № 5 (60). – S. 16 – 19.

Shkala L.V. Mikroelementy: biolohichna rol' v orhanizmi liudyny / L.V. Shkala // Halyts'kyi likars'kyi visnyk. – 2003. – T. 10, № 4. – S. 125 – 127.

Cook D.G. Chronic manganese intoxication / D.G. Cook, S. Fahn, K.A. Brait // Archiv Neurology. – 1974. – V. 30. – P. 59 – 64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лихтерман Л.Б. Неврология черепно – мозговой травмы / Л.Б. Лихтерман. – Москва, 2009. – 385 с.


2. Мироненко Т.В. Марганцевая энцефалопатия, неврологические аспекты / Т.В. Мироненко // Український медичний альманах. – 2004. – Т.7, № 4 (додаток). – С. 86 – 89.


3. Потапов А.А. Черепно – мозговая травма: проблемы и перспективы / А.А. Потапов, Л.М. Рошаль, Л.Б. Лихтерман и др. // Вопросы нейрохирургии. – 2009. - № 2. – С. 3 – 8.


4. Рустембекова С.А. Микроэлементозы и факторы экологического риска / С.А. Рустембекова, Т.А. Барабошкина. – М.: Университетская книга, 2006. – 112с.


5. Саноцький Я.Є. Атипові випадки марганцевої нейротоксичності (клінічні спостереження) / Я.Є. Саноцький, Ю.О. Матвієнко, Л.В. Федоришин та ін. // Клінічна фізіологія та біохімія. – 2006. - № 2. – С. 68 – 72.


6. Скальный А.В. Концепция биоэлементов и основные постулаты биоэлементологии / А.В. Скальный // Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т. 20, № 2. – С. 9 – 15.


7. Черепно – мозкова травма: сучасні принципи невідкладної допомоги: [навч. посіб.] / Є.Г. Педаченко, І.П. Шлапак, А.П. Гук, М.М. Пилипенко. – К.: ВАРТА, 2007. – 312 с.


8. Черний Т.В. Черепно – мозговая травма в аспекте доказательной медицины: обзор актуальных международных рекомендаций / Т.В. Черний, В.Ю. Стецик, В.И. Черний // Медицина неотложных состояний. – 2014. - № 5 (60). – С. 16 – 19.


9. Шкала Л.В. Мікроелементи: біологічна роль в організмі людини / Л.В. Шкала // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 10, № 4. – С. 125 – 127.


10. Cook D.G. Chronic manganese intoxication / D.G. Cook, S. Fahn, K.A. Brait // Archiv Neurology. – 1974. – V. 30. – P. 59 – 64.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754