DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.5

ФЕНОМЕН ГІПЕРФІЛЬТАЦІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЩУРІВ

T. М. Boychuk, A. І. Hozhenko, M. I. Grytsiuk

Анотація


У статті наведено дані щодо змін показників клубочкової фільтрації у нирках дослідних тварин на ранніх етапах розвитку експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету. Дослідження проводили через 11 та 21 добу після уведення препарату, який викликає цукровий діабет у щурів.

Ключові слова


нирки; гіперфільтрація; цукровий діабет

Повний текст:

PDF

Посилання


Halenova T.I. Vidtvorennia eksperymental'noi streptozototsyn-indukovanoi modeli tsukrovoho diabetu 2 typu u schuriv / T.I. Halenova, V.V. Konopel'niuk, O.M. Savchuk, L.I. Ostapchenko // Fizyka zhyvoho. – 2010. – T.18, №3. – S. 50-54.

Loboda O.M. Mekhanizmy rozvytku ta prohresuvannia diabetychnoi nefropatii / O.M. Loboda, I.O.Dudar, V.V. Alieksieieva // Klinichna imunolohiia. Alerholohiia. Infektolohiia. – 2010. – №9-10(38-39). – S. 46-50.

Maidannyk V.H. Molekuliarni mekhanizmy urazhennia nyrok pry tsukrovomu diabeti u ditei (ohliad literatury) / V.H. Maidannyk, Ie.A. Burlaka // Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. – 2010. - №3. – S. 34-47.

Merets'kyi V.M. Osoblyvosti vil'noradykal'noho okysnennia lipidiv ta antyoksydantnoho zakhystu u tkanynakh nyrky ta pechinky za umov eksperymental'noho tsukrovoho diabetu / V.M. Merets'kyi // Zdobutky klinichnoi i eksperymental'noi medytsyny. –2012. - №1. – S. 96-98.

Rebrov B.A. Porazhenyepochek pry sakharnomdyabete / B.A. Rebrov // Mezhdunarodnыi эndokrynolohycheskyi zhurnal. – 2011. – № 2(34). – S. 51-55.

Senatorova H.S. Osoblyvosti funktsional'noho stanu nyrok u diteiiztsukrovymdiabetom u Kharkivs'kii oblasti / H.S. Senatorova, K.H.Muratova // Medytsyna s'ohodni i zavtra. – 2012. - №2 (55). – S. 76-80.

Skrobons'ka N.A. Diabetychna nefropatiia: deiaki netradytsiini faktory patohenezu, osnovni napriamky diahnostyky ta likuvannia (ohliad literatury ta vlasni dani) / N.A. Skrobons'ka, T.S. Tsymbal // Simeina medytsyna. – 2011. - №4. – S. 18-22.

Bodnar' I.A. Rol' disfunktsiy klubochkovykh kletok v razvitii diabeticheskoy nefropatii / I.A. Bondar', V.V. Klimontov // Problemy endokrinologii. – 2006. – T.52, №4. – S. 45-49.

Khutors'ka L.A. Poshyrenist', absoliutnyi i vidnosnyi ryzyk rozvytku diabetychnoi nefropatii u khvorykh na tsukrovyi diabet / L.A. Khutors'ka // Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. – 2012. – T.16, №4(64). – S. 170-174.

Shuliarenko L.V. Khronichna diabetychna khvoroba nyrok: suchasnyi pohliad na problemu / L.V. Shuliarenko // Endokrynologia. – 2013. – Vol 18, No 1. –P. 73-82.

The Attenuation of Moutan Cortex on Oxidative Stress for Renal Injury in AGEs-Induced Mesangial Cell Dysfunction and Streptozotocin-Induced Diabetic Nephropathy Rats / Mingua Zhang, Liang Feng, JunfeiGu et al. // Oxidative Medicine and Cellular Longevity. – 2014. – Vol.18. – P. 1-13.

Dranovalli S. The Pathogenesis of Diabetic Nephropathy /S. Dranovalli, I.Duka, G.L. Bakris // Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab. – 2008. – N.2. – P. 444-452.

Evans T.C. Diabetic Nephropathy / T.C. Evans, Capell P. // Clinical Diabetes. – 2000. – N. 1. – P. 198-214.

Forst T. Role of C-Peptide in the Regulation of Microvascular Blood Flow / T. Forst, T. Kunt, B.Wilhelm // Exp. Diabetes Res. – 2008. – N.6. – P. 176-245.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галенова Т.І. Відтворення експериментальної стрептозотоцин-індукованої моделі цукрового діабету 2 типу у щурів / Т.І. Галенова, В.В. Конопельнюк, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Фізика живого. – 2010. – Т.18, №3. – С. 50-54.

 

2. Лобода О.М. Механізми розвитку та прогресування діабетичної нефропатії / О.М. Лобода, І.О.Дудар, В.В. Алєксєєва // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2010. – №9-10(38-39). – С. 46-50.

 

3. Майданник В.Г. Молекулярні механізми ураження нирок при цукровому діабеті у дітей (огляд літератури) / В.Г. Майданник, Є.А. Бурлака // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. - №3. – С. 34-47.

 

4. Мерецький В.М. Особливості вільнорадикального окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тканинах нирки та печінки за умов експериментального цукрового діабету / В.М. Мерецький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –2012. - №1. – С. 96-98.

 

5. Ребров Б.А. Поражениепочек при сахарномдиабете / Б.А. Ребров // Международный эндокринологический журнал. – 2011. – № 2(34). – С. 51-55.

 

6. Сенаторова Г.С. Особливості функціонального стану нирок у дітейізцукровимдіабетом у Харківській області / Г.С. Сенаторова, К.Г.Муратова // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. - №2 (55). – С. 76-80.

 

7. Скробонська Н.А. Діабетична нефропатія: деякі нетрадиційні фактори патогенезу, основні напрямки діагностики та лікування (огляд літератури та власні дані) / Н.А. Скробонська, Т.С. Цимбал // Сімейна медицина. – 2011. - №4. – С. 18-22.

 

8. Боднарь И.А. Роль дисфункций клубочковых клеток в развитии диабетической нефропатии / И.А. Бондарь, В.В. Климонтов // Проблемы эндокринологии. – 2006. – Т.52, №4. – С. 45-49.

 

9. Хуторська Л.А. Поширеність, абсолютний і відносний ризик розвитку діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет / Л.А. Хуторська // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т.16, №4(64). – С. 170-174.

 

10. Шуляренко Л.В. Хронічна діабетична хвороба нирок: сучасний погляд на проблему / Л.В. Шуляренко // Endokrynologia. – 2013. – Vol 18, No 1. –P. 73-82.

 

11. The Attenuation of Moutan Cortex on Oxidative Stress for Renal Injury in AGEs-Induced Mesangial Cell Dysfunction and Streptozotocin-Induced Diabetic Nephropathy Rats / Mingua Zhang, Liang Feng, JunfeiGu et al. // Oxidative Medicine and Cellular Longevity. – 2014. – Vol.18. – P. 1-13.

 

12. Dranovalli S. The Pathogenesis of Diabetic Nephropathy /S. Dranovalli, I.Duka, G.L. Bakris // Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab. – 2008. – N.2. – P. 444-452.

 

13. Evans T.C. Diabetic Nephropathy / T.C. Evans, Capell P. // Clinical Diabetes. – 2000. – N. 1. – P. 198-214.

 

14. Forst T. Role of C-Peptide in the Regulation of Microvascular Blood Flow / T. Forst, T. Kunt, B.Wilhelm // Exp. Diabetes Res. – 2008. – N.6. – P. 176-245.
© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754