DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.64

Рейтингова система оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів

Yu. G. Masikevych, V. F. Myslytsky, O. M. Zhukovsky

Анотація


Зроблено огляд чинної нормативно-правової бази в галузі рейтингової оцінки успішності студентів у вищих навчальних закладах України. Проведено порівняльний аналіз існуючих підходів до проміжного та підсумкового контролю знань, умінь та навиків, що впроваджені в ряді провідних ВНЗ.

Ключові слова


рейтингова система оцінювання; європейська кредитно-трансферна система; вищі навчальні заклади; кредити; модулі; рейтингові бали

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro vyschu osvitu» // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2014, № 37-38, st.2004.

Zghurovs'kyi M.Z. Bolons'kyi protses: holovni pryntsypy ta shliakhy strukturnoho reformuvannia vyschoi osvity Ukrainy / M.Z. Zghurovs'kyi. – K.: NTUU «KPI», 2006.- 544 s.

Kuz'mins'kyi A.I. Pedahohika vyschoi shkoly. Navchal'nyi posibnyk / A.I. Kuz'mins'kyi. – K.: Znannia, 2005.- 486 s.

Nakaz MONU vid 17.09.2014, № 1050 «Pro vyznannia takym, scho vtratyv chynnist', nakazu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 30.12.2005 N 774» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do resursu: http: // www.euroosvita. net/index.php/?category=1&id=3529&i.

Nakaz MONU vid 26.01.2015 r., №47 «Pro osoblyvosti formuvannia navchal'nykh planiv na 2015/2016 navchal'nyi rik» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do resursu: http://ovu.com.ua/articles/24727-pro-osoblivosti-formuvannya-navcha-lnih- planiv-na-2.

Osvitni tekhnolohii BDMU vidznacheni zolotoiu medalliu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do resursu: http://www. bsmu. edu.ua/uk /news/ events/ actual_events/2.

Osoblyvosti orhanizatsii modul'no-reitynhovoi systemy navchannia [Elektronnyi resurs].- Rezhym dostupu: www.e-works. com. ua/ download/2975_osoblivosti _organizacii _modylno _ reitingovoi_ sistemi_ navchannya.html.

Polozhennia pro kredytno-modul'nu systemu orhanizatsii navchal'noho protsesu: Reitynhova systema otsiniuvannia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do resursu: http://kpi.ua/scale.

Polozhennia pro reitynh studentiv, kryterii ta systemu otsiniuvannia znan' ta vmin'. Ckhvaleno Vchenoiu Radoiu NTU «KhPI» vid 31.10.14 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do resursu: http://kpi. kharkov. ua.

Tovazhnians'kyi L. L. Bolons'kyi protses: tsykly, stupeni, kredyty : Monohrafiia / L. L. Tovazhnians'kyi – Kharkiv : NTU “KhPI”, 2004. – 144 c. 11.Ranking WEB[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do resursu: http : // www webometrics.info/en/Europe/Ukraine.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004.

 

2.Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2006.- 544 с.

 

3.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / А.І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2005.- 486 с.

 

4.Наказ МОНУ від 17.09.2014, № 1050 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 N 774» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http: // www.euroosvita. net/index.php/?category=1&id=3529&i.

 

5.Наказ МОНУ від 26.01.2015 р., №47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://ovu.com.ua/articles/24727-pro-osoblivosti-formuvannya-navcha-lnih- planiv-na-2.

 

6.Освітні технології БДМУ відзначені золотою медаллю [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www. bsmu. edu.ua/uk /news/ events/ actual_events/2.

 

7.Особливості організації модульно-рейтингової системи навчання [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.e-works. com. ua/ download/2975_osoblivosti _organizacii _modylno _  reitingovoi_ sistemi_ navchannya.html.

 

8.Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу:  Рейтингова система оцінювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://kpi.ua/scale.

 

9.Положення про рейтинг студентів, критерії та систему оцінювання знань та вмінь. Cхвалено Вченою Радою НТУ «ХПІ» від 31.10.14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://kpi. kharkov. ua.

 

10.Товажнянський Л. Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити : Монографія / Л. Л. Товажнянський – Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. – 144 c. 11.Ranking WEB[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http : // www webometrics.info/en/Europe/Ukraine.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754