DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.65

СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ ПРИГЛУХУВАТОСТІ ТА ГЛУХОТИ У ДІТЕЙ

O. M. Iftoda, I. S. Mamalyga, L. P. Sydorchuk

Анотація


Мета. Проаналізувати частоту супутньої патології у дітей / підлітків із нейронсенсорною (НСГ) та кондуктивною  глухотою / приглухуватістю (КГ/П) із урахуванням віку, оцінити конкомітантні стани, як маркери ризику глухоти.  

Дизайн / підхід. У проспективному дослідженні взяло участь 102 дитини із різними видами глухоти та ступенями приглухуватості від 6 до 18 років, батьки котрих підписали інформовану згоду на участь у дослідженні. 68 (66,7%) дітей мали нейросенсорну глухоту, 34 (33,3%) – кондуктивну. Контрольну групу склали 40 практично здорових осіб відповідного віку та статі. Потенційні фактори ризику визначали за допомогою методів клінічної епідеміології.

Результати. Супутня патологія: хронічні необструктивні захворювання верхніх дихальних шляхів (ХНЗ ВДШ) та хронічні обструктивні захворювання нижніх дихальних шляхів (ХОЗ НДШ) підвищували ризик появи як НСГ, так і КГ/П у дітей незалежно від віку – для НСГ у 3,75-7,81 раза (OR=6,50-10,9, р≤0,028-0,01), для КГ/П – у 4,29-8,75 раза (OR=6,19-12,9, р≤0,03-0,009); дещо сильніший вплив ХНЗ ВДШ на формування вад слуху спостерігали у віці до 12 років (OR=10,5, р=0,026 і OR=12,9, р=0,009), а ХОЗ НДШ вагоміше збільшували ризик на НСГ після 12 років – у 6,35 раза (OR=10,3, р=0,01). Порушення постави (виражені сколіози 2-3 ступенів, лордоз верхньогрудного відділу хребта) підвищували ймовірність КГ/П у віці до 12 років у 4,37 раза (OR=6,19, OR 95% СІ=1,12-34,3, р=0,03) і не асоціювали із НСГ. Низька маса тіла при народженні збільшувала ризик НСГ у 3,53 раза (OR=4,07, p=0,051), а перенесені в анамнезі дітей інфекційні хвороби (менінгіт, кір, епідемічний паротит чи краснуха) підвищували ймовірність появи КГ/П у 9,41 раза (OR=12,0, р=0,007).

Обмеження дослідження / наслідки. Обмеження зумовлені особливостями проведення лабораторно-діагностичних досліджень у глухих дітей.

Оригінальність / значення. Оригінальне дослідження без прототипу, надає дані для оцінки ризику розвитку НСГ чи КГ/П  у дітей із урахуванням низки факторних маркерів.

Ключові слова


глухота у дітей; фактори ризику

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakulenko L. M. Osoblyvosti psykhichnoho rozvytku ditei z tiazhkymy sensonevral'nymy porushenniamy - pretendentiv na kokhlearnu implanta-tsiiu / L. M. Vakulenko, A.I. Rozkladka // Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. – 2013. – № 3. – S. 69-71.

Dytiacha otorynolarynholohiia: natsional'nyi pidruchnyk / A.A. Laiko, A.L. Kosakovs'kyi, D.D. Zabolotna [ta in.] / [ Za red. prof. A.A. Laika]. – K.: Lohos, 2013. – 576 s.

Ministerstvo okhorony zdorov’ia. Nakaz №181 vid 21.04.2005 «Pro zatverdzhennia Protokoliv nadannia medychnoi dopomohy ditiam za spetsial'nistiu «Dytiacha otolarynholohiia» / MOZ Ukrainy // Medstandardat.net. – 2015. – Rezhym dostupu: http://medstandart.net/browse/1877

Ministerstvo okhorony zdorov’ia. Nakaz №449 vid 25.06.2009 "Pro vnesennia zmin do nakazu MOZ vid 21.04.05 №181" Protokoliv nadannia medychnoi dopomohy ditiam za spetsial'nistiu «Dytiacha otolarynholohiia». / MOZ Ukrainy // Medstandardat.net. – 2015. – Rezhym dostupu: http://medstandart.net/byspec /33/page/1

Ponomareva L.P. Narushenie slukha u novorozhdennykh detey / L. P. Ponomareva // Lechashchiy vrach [Elektronniy resurs]. – 2005. – №1. – Rezhim dostupu: http://www.lvrach.ru/2005/01/4531983.

Shilova N.A. Issledovanie slukha u novorozhdennykh detey / N.A. Shi-lova, N.V. Kharlamova, T.V. Chasha, N.Yu. Kulikova, E.V. Tolkacheva // Zdorov'e rebenka [Elektronniy resurs]. – 2010. – №6(27). – Rezhim dostupu: http://pediatric.mif-ua.com/archive/issue-15373/article-15405.

Capron L. What's in a risk factor? "He who strikes the ball"/ L. Capron // Diabetes & Metabolism. – 2003. – Vol.29, Issue 1. – P. 6-13.

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Hear-ing, Ear Infections, and Deafness. / U.S. Department of Health & Human Services // National Institutes of Health. – 2015. – Режим доступу: www.nidcd.nih.gov/health/hearing/Pages/Default.aspx

Smith R.J.H. Deafness and Hereditary Hearing Loss Overview / R.J.H. Smith, M.S. Hildebrand, G. Van Camp // GeneReviews [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1434

WHO 2015. Deafness and hearing loss. / WHO // Media centre. – 2015. - Fact sheet N 300. – Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs300/en/

WHO. Guidelines for hearing aids and services for developing countries (2nd Edition). Preventing of Blindness and Deafness. / WHO // WHO Library. – 2004. – Режим доступу: http://www.who.int/pbd/deafness/en/hearing_aid_guide _en.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вакуленко Л. М. Особливості психічного розвитку дітей з тяжкими сенсоневральними порушеннями - претендентів на кохлеарну імпланта-цію / Л. М. Вакуленко, А.І. Розкладка // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. – № 3. – С. 69-71.


2. Дитяча оториноларингологія: національний підручник / А.А. Лайко, А.Л. Косаковський, Д.Д. Заболотна [та ін.] / [ За ред. проф. А.А. Лайка]. – К.: Логос, 2013. – 576 с.


3. Міністерство охорони здоров’я. Наказ №181 від 21.04.2005 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча отоларингологія» / МОЗ України // Медстандардат.net. – 2015. – Режим доступу: http://medstandart.net/browse/1877


4. Міністерство охорони здоров’я. Наказ №449 від 25.06.2009 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 21.04.05 №181" Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча отоларингологія». / МОЗ України // Медстандардат.net. – 2015. – Режим доступу: http://medstandart.net/byspec /33/page/1


5. Пономарева Л.П. Нарушение слуха у новорожденных детей / Л. П. Пономарева // Лечащий врач [Електронний ресурс]. – 2005. – №1. – Режим доступу: http://www.lvrach.ru/2005/01/4531983.


6. Шилова Н.А. Исследование слуха у новорожденных детей / Н.А. Ши-лова, Н.В. Харламова, Т.В. Чаша, Н.Ю. Куликова, Е.В. Толкачева // Здоровье ребенка [Електронний ресурс]. – 2010. – №6(27). – Режим доступу: http://pediatric.mif-ua.com/archive/issue-15373/article-15405.


7. Capron L. What's in a risk factor? "He who strikes the ball"/ L. Capron // Diabetes & Metabolism. – 2003. – Vol.29, Issue 1. – P. 6-13.


8. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Hear-ing, Ear Infections, and Deafness. / U.S. Department of Health & Human Services // National Institutes of Health. – 2015. – Режим доступу: www.nidcd.nih.gov/health/hearing/Pages/Default.aspx


9. Smith R.J.H. Deafness and Hereditary Hearing Loss Overview / R.J.H. Smith, M.S. Hildebrand, G. Van Camp // GeneReviews [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1434


10. WHO 2015. Deafness and hearing loss. / WHO // Media centre. – 2015. - Fact sheet N 300. – Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs300/en/


11. WHO. Guidelines for hearing aids and services for developing countries (2nd Edition). Preventing of Blindness and Deafness. / WHO // WHO Library. – 2004. – Режим доступу: http://www.who.int/pbd/deafness/en/hearing_aid_guide _en.pdf

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754